Gelişmiş Arama
Ziyaret
12676
Güncellenme Tarihi: 2009/10/22
Soru Özeti
Kedinin kılının hükmü nedir?
Soru
Kedinin kılının hükmü nedir?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Sorudan kastınız, kedinin kılının namaz dışındaki hükmü ise, karada yaşayan hayvanların içinde yalnızca köpek ve domuz necistirler.[1] Dolayısıyla canlı kedi ve kılı pak, ama dışkısı[2] necistir ve bu sadece kediye özgü değildir. Eti haram ve sıçrayan kanı olan bütün hayvanların dışkısı necistir.[3] Kedi de bu tür hayvanlardan biridir. Ancak ölü kedi, murdar sayıldığından ruhu olan uzuvları necistir. Kedinin kılının ruhu olmadığı için necis değildir.[4]

Namaz konusuna gelince namaz kılanın elbisesi eti haram olan hayvandan olmamalıdır. Kedi eti haram olan hayvanlardan olduğundan taklit mercileri şöyle buyurmuşladır: Onun kılı da namaz kılanın üzerinde olsa namazı batıldır.[5]

Sadece Ayetullah Sistani, namaz kılanın beden ve elbisesinde o hayvanın idrar, gait, ter veya kıllarının olmaması gerektiğini, ama eğer elbise de bir kıl olursa bunun zararı olmadığını, aynı şekilde onlardan bir şeyi örneğin kutuya koyup üzerinde taşıdığında da zararı olmayacağını söylüyor.[6]

Ama eti haram olan hayvanın rütubeti hakkında bütün taklit mercileri şöyle buyuruyorlar: Kedi gibi eti haram olan hayvanın tükürüğü, sümüğü veya başka bir rütubeti namaz kılanın bedeninde ya da elbisesinde olursa eğer ıslak olursa namaz batıldır, ama kuru olsa ve tümüyle giderilse namaz doğrudur.[7]

Sağlık açısından ise söylendiğine göre kedinin tüyü kadınların ya da kızların kısır olmasına neden olabilir. Elbette bu bizim ihtisasımızın dışında bir konudur sadece işaretle yetindik.[8][1] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, Mesele: 105, s.75

[2] -İdrar ve Gait

[3] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.1, Mesele: 84, s.68

[4] -a.g.e. Mesele:88-89, s.70

[5] -a.g.e. Mesele:824, s.460

[6] -a.g.e. Mesele:824, s.460

[7] -a.g.e. Mesele:825, s.460

[8] -Doktorlara göre kedide ‘toxoplasma’ adında tek hücreli parazit olabilir ki bu da ‘toxoplamos’u üretebilir.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam'a ve Şia mezhebine göre özgürlüğün sınırı nedir?
  10923 Eski Kelam İlmi 2010/03/09
  Özgürlüğün çeşitli anlamları vardır. Bu manalara göre de sınırları değişir. Özgürlüğün anlamlarını şöyle özetleyebiliriz:1- Allah-u Teala'nın mutlak vücudu ve zatı göz önüne alındığında  varlığında hiçbir şeye bağlı olmadığı için (istiklali vucudi) Onun mutlak ...
 • İmamlara ait resimlerin şer’i hükmü nedir?
  5894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/09/07
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İmam Hüseyin’e (a.s) neden Sarallah denmektedir?
  17724 Teorik Ahlak 2011/12/20
  Sar, hem intikam almak hem de kan demektir. Birinci manaya göre İmam Hüseyin’e (a.s) Sarallah denmesinin nedeni Allah’ın Onun kanının velisi ve intikam alıcısı olmasından dolayıdır.Ama Sarallah’ın, ‘Allah’ın kanı’ manasına geldiğini söylersek bunun nedeni aşağıdaki şıklardan biridir:
 • Yaratılışın hedefi nedir? Akli delillerle açıklayın; eğer hedef kemale ermek ise Allah neden insanları kemale ermiş olarak yaratmamıştır?
  14584 Eski Kelam İlmi 2007/11/18
  Allah sonsuz bir varlıktır. Bütün kemallere sahiptir. Yaratmak bir çeşit feyiz ve lütuftur; Allah mutlak feyiz ve ihsan sahibi olduğundan O’nun feyiz vermede mutlak oluşu, yaratılmaya layık olan her şeyi yaratmasını gerektirir. Buna göre Allah’ın yaratmasının sebebi Onun mutlak feyiz ve lütuf sahibi oluşudur. Diğer yandan Allah’ın sıfatları zatından ayrı ...
 • İslami öğretiler hatta abdest ve gusül gibi vacipleri yerine getirirken dahi suyun israf edilmemesini ve tutumlu olmayı öğütlemektedir?
  1894 Hadis 2020/01/20
 • Nelerin üzerine secde etmek caizdir?
  2555 Secde 2019/03/12
  Bu konuda var olan genel kaide: yere ve yerden biten şeylerin üzerine secde etmenin sahih olduğudur. Elbette yerden biten şeyin insanın kullandığı yiyecek ve giyecek olmaması şartı vardır. Öyleyse buğday, arpa ve pamuk gibi bitkilerin üzerine secde etmek doğru değildir. Üzerine secde etmenin sahih olduğu nesnelere bazı ...
 • Kısa hadisinin önemliliğini açıklayınız
  7256 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/12/17
  Hadis kitaplarında ve mefatihu’l – cinan adlı dua kitabında zikredilen hadisi şerifi iki açıdan  önemli ve ehemmiyeti vardır: Birisi imamet ve velayet diğeri ısmet (masumiyet) cihetidir.Ehlibeyt’in İmamet ve velayeti bazı şahit ve delilerle hadiste sabit ...
 • Acaba Allah yetmiş yaşındakileri seviyor ve seksen yaşındakileri, azap etmeyeceğini söylemiş midir?
  6776 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2015/05/27
  İmam Sadık’tan (a.s.), rivayi (rivayet içerikli) kaynaklarda müminlerin mükâfatı noktasında bir rivayet nakil edilmiş ki şöyle buyuruyor: kırk yaşından sonra imanlı kimseler her on senede Allah tarafından özel merhamet ve lütufla karşılaşıyorlar. Eğer bu rivayetin senedinde, azıcık tesamuh göstersek ve başka rivayetleri de bunun yanına koyup, dikkate alırsak ...
 • Tütün (sigara ve nargile içmek) kullanmanın hükmü nedir?
  7760 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin (ömrü uzun olsun) belirtilen soru hakkındaki görüşü şudur: “Tütün kullanmak, zararlı olması nedeniyle mutlak olarak haramdır.” Belirtmek gerekir ki; Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin tütün kullanımının haram olduğuna değin fıkhî fetvasının delili onun zararlı olmasıdır ve Ayetullah Mekarim Şirazi’nin fetvasının fıkhî dayanağı da tütünün zararlı ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  7494 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...

En Çok Okunanlar