Gelişmiş Arama
Ziyaret
13509
Güncellenme Tarihi: 2010/06/01
Soru Özeti
Mikyalu’l-Mekarim kitabı esasınca İmam Mehdi’nin (a.c.f) peygamberlere benzerlikleri nelerdir?
Soru
Mikyalu’l-Mekarim kitabı esasınca İmam Mehdi’nin (a.c.f) peygamberlere benzerlikleri nelerdir?
Kısa Cevap

İslami rivayetlerde İmam Mehdi’nin (a.c.f) bazı peygamberlere maddi ve manevi açıdan çok benzediği belirtilmiştir. Bu benzerliklerin çoğu bazı kitaplarda ve Mikyalu’l-Mekarim kitabında bir araya getirilmiştir. Mikyalu’l-Mekarim ve diğer başka kitaplarda belirtilen benzerliklerin bazıları şunlardan ibarettir:

1. Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Mehdi benim evlatlarımdandır, onun ismi benim ismim ve künyesi benim künyemdir. O, yaratılış (şekil) ve ahlak olarak insanlar arasında bana en çok benzeyen kimsedir.

2. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. İbrahim’e (a.s) Benzerliği:

İmam Sadık’tan (a.s) nakledildiği üzere Hz. İbrahim’in (a.s) gelişimi normal çocukların gelişimi gibi olmamıştır. Hz. İbrahim (a.s), başkalarının bir haftada gösterdiği gelişmeyi bir günde göstermekteydi. Mehdi’de böyle olacaktır.

3. Hz. Musa (a.s), biri diğerinden daha uzun olan kavminden ayrı iki gıyap dönemi yaşamıştır. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) de biri diğerinden daha uzun olan iki gıyabı olacaktır.

4. Hz Mehdi’nin (a.c.f)  Hz. İsa’ya (a.s) olan benzerliği, insanların onun hakkında taşıdığı ihtilaf olacaktır. Bir grup onun henüz dünyaya gelmediğini, başka bir grup öldüğünü ve bir diğer grup ise ölüp asıldığını söylemiştir. İmam Mehdi (a.c.f) hakkında da böyle söylenecektir.

5. Hz. Mehdi’de (a.c.f) Nuh’un (a.s) bir özelliği olacaktır ve o da uzun ömürlü olmaktır.

6. Yüce Allah, Âdem’i (a.s) yeryüzünde halifesi karar kıldığı gibi, Hz. Mehdi’yi (a.c.f) de yeryüzünün varisi ve kendi halifesi karar kılacaktır.

7. Hz. Zekeriya (a.s) İmam Hüseyin’in (a.s) musibeti için üç gün ağlamıştır, İmam Mehdi’de (a.c.f) tüm ömrü boyunca ve her zaman Hz. Hüseyin (a.s) için ağlayacaktır.

8. Hz. Yusuf (a.s) kendi zamanını en güzel şahsıydı ve Hz. Mehdi’de (a.c.f) cennet ehlinin tavus kuşu olacaktır.

9. Allah Tebarek ve Teâlâ, Hz. Hızır’ın (a.s) ömrünü uzattı ve Hz. Mehdi (a.c.f) hakkında da böyle yapmış ve onun ömrünü uzatmıştır.

Ayrıntılı Cevap

İslami rivayetlerde maddi ve manevi açıdan Hz. Mehdi’nin (a.c.f) bazı peygamberlere çok benzediği belirtilmiştir. Daha sonraları telif edilmiş kitaplar bu rivayetlerden iktibas edilmiştir. Bu kitaplardan biri de Ayetullah Seyit Muhammed Taki Musevi İsfahani’nin kaleme almış olduğu “Mikyalu’l-Mekarim” kitabıdır. Mikyalu’l-Mekarim ve diğer kitaplarda belirtilmiş olan benzerliklerin bazıları şunlardan ibarettir:

1. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Ulu’l-Azm Peygamberlerine Benzerliği:

1-1. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. Muhammed’e (s.a.a) Benzerliği:

Allah Resulünden (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Mehdi benim evladımdır, ismi benim ismimdir ve künyesi benim künyemdir. O, yaratılış (şekil) ve ahlak açısından insanlar arasında bana en çok benzeyendir.” Bu hadisten istifa edildiği üzere Hz. Mehdi (a.c.f) tip, zahiri şekil, ahlak, davranış ve hareket açısından insanlar arasında Hz. Muhammed’e (s.a.a) en çok benzeyen kişidir[1]

1-2. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. İbrahim’e (a.s) Benzerliği:

İmam Sadık’tan nakledildiği üzere Hz. İbrahim’in gelişimi normal çocukların gelişimi gibi olmamıştır. Hz. İbrahim (a.s) başkalarının bir haftada göstermiş olduğu gelişimi bir günde göstermiştir. İmam Mehdi’de (a.c.f) Hekime’nin rivayeti esasınca böyleydi.[2]

1-3. Hz. Mehdi’nin (a.c.f)  Hz. Musa’ya (a.s) Benzerliği:

İmam Zeynülabidin bir rivayetin bir bölümünde şöyle buyurmuştur: Hz. Musa’nın (a.s) kavminden uzak bir şekilde biri diğerinden daha uzun olan iki gıyabı olmuştur. Birinci gıyap Mısır’dan uzaklaşmada ve ikinci gıyap ise Rabbiyle mülakat etmeye gittiği vakit gerçekleşmiştir. İmam Mehdi’nin (a.c.f) de biri diğerinden daha uzun olan iki gıyabı olacaktır.[3]

1-4. Hz. Mehdi’nin (a.c.f)  Hz. İsa’ya (a.s) Benzerliği:

A. İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Mehdi’nin (a.c.f)  İsa’ya (a.s) olan benzerliği, insanların onun hakkında taşıdığı ihtilaftır; bir grup onun henüz dünyaya gelmediğini, bir başka grup öldüğünü ve diğer bir grup ise ölüp asıldığını söylemiştir. Hz. Mehdi (a.c.f) hakkında böyle bir ihtilaf meydana gelecektir.

B. İsa (a.s) zamanın en üstün kadınının evladı olması, annesinin karnında konuşması, beşikte söz söylemesi, Allah’ın onu göğe çıkarması ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltmesi gibi, Hz. Mehdi’de (a.c.f) böyledir.[4]

1-5. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. Nuh’a (a.s) Benzerliği

A. İmam Zeynülabidin (a.s) şöyle buyurmuştur: Mehdi’den (a.c.f) Nuh’tan bir özellik vardır ve o ömrün uzunluğudur.[5]

B. Nuh (a.s) sözüyle yeryüzünü kâfirlerden temizledi ve Ey Rabbim yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma diye söyledi.[6] Mehdi’de (a.c.f) kendilerinden hiçbir eser kalmayacak şekilde yeryüzünü kâfirlerin varlığının pisliğinden temizleyecektir.[7]

2. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Diğer Peygamberlere Benzerliği

2-1. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Âdem’e (a.s) Benzerliği:

Yüce Allah Âdem’i (a.s) yeryüzünde halifesi karar kıldığı ve onu yeryüzünün mirasçısı yaptığı ve Bakara suresinin 30. ayetinde ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği gibi, Hz Mehdi’yi (a.c.f) de yeryüzünün varisi ve yeryüzünde kendisinin halifesi karar kılacaktır. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinin tefsiri hakkında İmam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: “Allah sizden iman edenlere ve güzel amelde bulunanlara yeryüzünde halifelik bahşedeceğine söz vermiştir.” Bunlar, Mehdi (a.c.f) ve sahabeleridir. O, Mekke’de elini yüzüne sürerek zuhur ederken şöyle diyecektir: “Bizimle ilgili sözüne vefa eden ve yeryüzünü bize miras kılan Allah’a hamdolsun.”

2-2. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. Habil’e Benzerliği:

Habil kendisine en yakın kimse yani kardeşi Kabil tarafından öldürüldü; İmam Mehdi’de (a.c.f) kendisine en yakın olan biri tarafından öldürülmeye teşebbüs edildi ve o İmam Mehdi’nin (a.c.f) amcası olan yalancı Cefer’di.[8]

2-3. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. Hud’a (a.s) Benzerliği:

Hz. Lut (a.s), Hz. Hud’un (a.s) geleceğini müjdelemesi ve Allah’ın kâfirleri onun vesilesiyle helak etmesi[9] gibi, Mehdi’de (a.c.f) tüm özellikleri ile yüce babaları tarafından müjdelenmiş ve zuhuru beyan edilmiştir. Allah onun vesilesi ile kâfirlerden bir topluluğu yok edecektir.[10]

2-4. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. İsmail’e (a.s) Benzerliği:

Allah Tebarek ve Teâla İsmail’in (a.s) doğumunu müjdelediği gibi Hz. Mehdi’nin (a.c.f) doğumunu da müjdelemiştir. Hz. İsmail (a.s) için yerden zemzem çeşmesinin akması gibi, Hz. Mehdi (a.c.f) içinde sarp bir taştan su fışkıracaktır.[11]

2-5. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. Yusuf’a (a.s) Benzerliği:

A. Ebu Basir’in naklettiğine göre İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. Yusuf’a (a.s) bir benzerliği vardır. Ravi, bu nedir diye sorduğunu belirtir ve İmam (a.s) bunun gıyap ve fereci beklemek olduğunu buyurur.

B. İmam Bakır (a.s) bir rivayetin bir bölümünde ise şöyle buyurmuştur: Kendisi ile babası ve ailesi arasında mesafenin yakın olmasına karşın Hz. Yusuf (a.s) durumunun gizli kalması gibi, Mehdi’de (a.c.f) Şialara yakın olmasına rağmen onlardan gizli kalacaktır.

C. Hz. Yusuf (a.s) uzun bir müddet kayboldu, sonra kardeşleri onun yanına geldi ve Hz. Yusuf (a.s) onları tanıdı. Lakin onlar kendisini tanımadı. İmam Mehdi de (a.c.f) bir süre kaybolmuştur ve kendisinin halk arasında yürümesine ve onları tanımasına rağmen, halk kendisini tanımamaktadır.

D. Hz. Yusuf (a.s) kendi zamanın en güzel şahsıydı ve Hz. Peygamberden (s.a.a) nakledildiği üzere şöyle buyurmuştur: Mehdi (a.c.f) cennet ehlinin tavus kuşudur.

H. Allah Yusuf’un (a.s) işini bir gecede iyileştirdi ve Mısır padişahı bilinen rüyayı gördü. Hz. Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) nakledildiği üzere şöyle buyurmuştur: Mehdi (a.c.f) biz Ehlibeyttendir ve Allah onun işini bir gecede iyileştirecektir.

2-6. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. Hızır’a(a.s) Benzerliği:

Allah Tebarek ve Teâla Hz. Hızır’ın (a.s) ömrünü uzattı ve bu konu Şia ve Ehlisünnet nezdinde kabul edilmiştir. Allah Hz. Mehdi (a.c.f) hakkında da böyle yapmış ve onun ömrünü uzatmıştır. Nitekim bazı rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Hz. Hızır’ın (a.s) ömrünün uzun olmasının hikmeti Hz. Mehdi’nin (a.c.f) ömrünün uzun olmasına delil teşkil etmesidir.

2-7. Hz. Mehdi’nin (a.c.f) Hz. Zekeriya’ya (a.s) Benzerliği:

Hz. Zekeriya (a.s) İmam Hüseyin’in (a.s) musibeti için üç gün ağladı (bu, Ahmet b. İshak’ın naklinde mevcuttur[12]).  İmam Mehdi de (a.c.f) tüm ömrü boyunca ve her zaman[13] Hz. Hüseyin (a.s) için ağlayacaktır. Nitekim Nahiyey-i Mukaddes duasında şöyle belirtilmiştir: Gece ve gündüz sana ağlıyorum ve yaş yerine kan ile gözyaşı döküyorum.[14]

 


[1] Musevi İsfahani, Seyit Muhammed Taki, Mikyalu’l-Mekarim, c. 1, s. 320.

[2] Meclisi, Muhammed Bakır, Bihar c. 51, ve c. 12, s. 19, Olağanüstü ve büyük bir gelişim gösterdikleri anlamındadır.

[3] Musevi İsfahani, Seyit Muhammed Taki, Mikyalu’l-Mekarim,  s. 289.

[4] Tebersi, Eminu’l-İslam Fazl b. Hasan, A’lamu’l-Vera, c. 1, s. 322.

[5] Nuh Suresi, 26. ayet.

[6] Musevi İsfahani, Seyit Muhammed Taki, Mikyalu’l-Mekarim,  s. 253.

[7] Mübarek Maide suresinin 227. ayeti ve İmam Zeynülabidin’den (a.s) nakledilen bir rivayetten alıntılanmıştır,

 Şeyh Saduk, Kemalu’d-Din, c. 1, s. 11320.

[8] İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir rivayetten alıntılanmıştır, Şeyh Saduk, Kemalu’d-Din, c. 1, s. 135.

[9] Musevi İsfahani, Seyit Muhammed Taki, Mikyalu’l-Mekarim,  s. 258 ve 259.

[10] Musevi İsfahani, Seyit Muhammed Taki, Mikyalu’l-Mekarim,  s. 366.

[11] İmam Bakır’dan (a.s) nakledilen bir rivayetten alıntılanmıştır, Biharu’l-Envar, c. 52, s. 351.

[12] Tebersi, Ebu Mensur Ahmed b. Ali, el-İhticac, c. 2, s. 268.

[13] Çok ağlama anlamındadır.

[14] Musevi İsfahani, Seyit Muhammed Taki, Mikyalu’l-Mekarim, c. 1, s. 313.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar