Gelişmiş Arama
Ziyaret
24619
Güncellenme Tarihi: 2010/11/08
Soru Özeti
Tevrat ve İncil’de beş ferdin isimleri zikredilmiş midir?
Soru
Kutsal kitapta beş ferdin isimleri yazılmış mıdır?
Kısa Cevap

Bazı hadislere göre Peygamber-i Ekrem (s.a.a), İmam Ali (a.s), Hz. Zehra (a.s), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin’den (a.s) ibaret olan aba ehli beş ferdin isimleri İncil ve Tevrat’ta zikredilmiştir. Bu cümleden olmak üzere İmam Rıza’nın (a.s) Caslik (kilise önderlerinden bir fert) ve Rasu’l-Calut (Yahudilerin önderi) ile yaptığı münazarada bu noktaya işaret edilmiştir.

Ayrıntılı Cevap

Hıristiyanlık ve Yahudilik taraftarları nezdinde yaygın olan bugünkü İnciller ve Tevrat’ta tahrif neticesinde beş ferdin isimlerinin olmama olasılığı bulunsa da[1] bazı hadislere göre Peygamber-i Ekrem (s.a.a), İmam Ali (a.s), Hz. Zehra (a.s), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin’den (a.s) ibaret olan aba ehli beş ferdin isimleri İncil ve Tevrat’ta zikredilmiştir. Bu cümleden olmak üzere İmam Rıza’nın (a.s) Caslik (kilise önderlerinden bir fert) ve Rasu’l-Calut (Yahudilerin önderi) ile yaptığı münazarada Caslik karşısında Hz. Peygamberin (s.a.a) nübüvvetini ispat için İncil’den birçok delil getirdiği ve şöyle buyurduğu aktarılmıştır: “İman et”. İmam Rıza’nın (s.a) getirdiği güçlü kanıtlardan sonra Caslik şöyle dedi: Söylediğin bu peygamberin ismi Tevrat ve İncil’de ismi zikredilmiş ve kendisinin peygamberliği müjdelenmiştir. Onun ismi Muhammed (s.a.a), halifesi Ali, kızı Fatıma ve oğulları da Hasan ve Hüseyin’dir… Bu rivayetin devamında İmam Rıza’nın (a.s) Rasu’l-Calut’a Tevrat’tan kanıt getirdiği yer almaktadır! Uzun tartışmaların ardından en sonda Rasu’l-Calut şöyle der: Eğer benim Yahudilere başkanlık meselem olmasaydı kesinlikle Hz. Muhammed’e iman ederdim ve ben Tevrat ve İncil’i sizden daha iyi bilen bir şahsı tanımıyorum. Tevrat’ta Ahmad, İlya, Ahmad kızı, Şuber ve Şebir isimleri zikredilmiş ve bunların Arapçadaki karşılığı da Muhammed (s.a.a), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’dir…”[2] Rivayetin bu bölümü Hıristiyan ve Yahudi önderlerinin İncil ve Tevrat’ta beş ferdin (a.s) isimlerinin belirtildiğine dair itiraflarını açıkça yansıtmaktadır.[1] İlgili başlık: İncil’in Tahrifi ve İsa’nın (a.s) İslam Peygamberinin Gelişini Müjdelemesi, 3661. Soru (Site: 4390)

[2]Biharu’l-Envar, c. 49, s. 76-78, bab.4 (Vurudu aleyhisselam el-Basra ve’l-Kufe ve ma zahare minhu fihima mine’l-ihticacat ve’l-mucizat), hadis. 1.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar