Gelişmiş Arama
Ziyaret
12491
Güncellenme Tarihi: 2013/06/09
Soru Özeti
Allah’ın varlığını inkâr eden filozoflar kimlerdir ve görüşleri nedir?
Soru
Allah’ın varlığını inkâr eden filozoflar kimlerdir ve görüşleri nedir?
Kısa Cevap
Bu soru genel bir sorudur. Ama buna rağmen konuyla ilgili birkaç noktayı hatırlatırız:
  1. Bu bağlamda zikredilen her tarihi nakle itimat edilemez. Zira filozofların birçoğu, içinde bulundukları dönemin has şartlarını dikkate alarak konuşmalarını kinaye ve şifre şeklinde yapmak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle onların şifre şeklinde konuşmalarını anlamayanların bir kısmı onlara küfür ve zındık damgasını yapıştırmış. Bunun yanı sıra bazen de siyasi ve fırkacılıktan kaynaklanan taassup bu tür nisbete kaynaklık yapmış.
  2. Allah’ın varlığını inkâr eden bazı filozoflar, bu bağlamda sunmuş oldukları deliller aynı değildir. Zira bu filozofların Allah ı inkâr etme güdüleri aynı değildir. Onlardan bir kısmı siyasi nedenlerden dolayı Allah ı inkâr ederken Bazıları da Allah ı kabul edenler tarafından Allah’ın ispatı için sunulmuş delillerin yetersiz bulduklarından dolayı inkâr etmiş. Bir diğer grup ise doğa ve hissi bilimlere aşırı daldıklarından dolayı Allah’ın varlığını inkâr etmiş. Bu son grubun anlayışına göre bir şeyin gerçekliğe sahip olmasını kanıtlayan temel ölçü doğa ve hissi bilimler vasıtasıyla derk edilmesidir. İşte bu ölçü bağlamında Allah’ın varlığı hissi araçlar ve laboratuvarlarda müşahede ve derk edilmediği için varlığını inkâr etmişlerdir. Her halükarda Allah’ın varlığını inkâr edenlerin en önemli delilleri, kendilerince Allah’ın varlığını ispatlayacak her hangi bir delilin olmamasıdır. Bu iddia haricinde hiçbir filozof Allah’ın varlığının inkârı hakkında hiçbir delil sunamamış ve sunamayacaktır. Netice itibariyle söyleyebilecekleri tek şey şudur; Allah’ın varlığı hakkında tereddüdümüz var.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar