Gelişmiş Arama
Ziyaret
8190
Güncellenme Tarihi: 2010/11/08
Soru Özeti
Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (ömrü uzun olsun) görüşüne göre necis olmuş bir şey birkaç vasıtaya dek başka bir şeye değmesi durumunda temiz olan şeyleri kirletmekte midir?
Soru
Hz. Ayetullah Hamaney’in risalesinde yer alan necasetlerin vasıtası bağlamında, eğer necaset üçüncü vasıta da olsa bile bu vasıta başka bir şeye değdiği takdirde onu da necis eder mi, etmez mi? Açıklayınız.
Kısa Cevap

Necis olmuş bir şeyin kaç vasıtaya kadar necis olduğu hususunda Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in görüşü şudur: “Bizzat necis olan bir şeye değen ve necis olan bir şey, temiz olan bir şeye değerse ve bu ikisinden biri de ıslak olursa, temiz olan şey necis olur. Aynı şekilde necis olmuş bir şeye değerek necis olan bu şey, eğer temiz bir şeye değerse, zorunlu ihtiyat gereği onu necis eder. Ama necis olmuş bu üçüncü şey, değmeyle hiçbir şeyi necis kılmaz.”[1] Hz. Ayetullah Uzma Sistanî (ömrü uzun olsun) üçüncü vasıtanın açıklığa kavuşması için bir örnek vermiş ve şöyle buyurmuştur: Sağ el idrara değerek necis olursa, o zaman bu el yeni bir ıslaklık ile sol ele değerse, bu değme sol elin necis olmasına neden olur. Eğer sol el kuru olduktan sonra mesela ıslak bir elbiseye değerse, elbise de necis olur. Ama bu elbise ıslak olan başka bir şeye değerse, o şeyin necis olduğuna hükmedilmez.[2] O halde vasıtalar üç tane olursa, hepsi necis olmaya mahkûm olur. Dördüncü vasıta da ise taharete hükmedilir. Elbette dördüncü vasıta ve sonrasıyla ilişkili bu hüküm, bizzat necasetin intikal etmemesi ve birinci vasıtadan sonrasına bizzat necasetin ortada olmaması durumda geçerlidir; yani bizzat necaset vasıtalar ile intikal ederse necaset taşıyan her vasıta başka bir şeye değmesi durumunda onu necis eder. Zira necaseti temizlemede onun renk ve kokusunu temizlemek değil, bizzat necaseti temizlemek farzdır. Temizlemenin farz oluşu bağlamında da necaset ve necis olmuş bir şey arasında bir fark yoktur.[3]


[1] Ecubetü’l-İstiftaat, Ayetullah Uzma Hamaney, c. 1, s. 58, soru. 283.

[2] Tevzihü’l-Mesail (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 88.

[3] Mecmeu’l-Resail (el-Mahşi li-Sahibi’l-Cevahir), c. 1, s. 47, mesele. 111.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah, bizi ölümden sonra tekrar bu dünyaya döndürecek olursa biz iyi işler yapar mıyız?
  8475 Eski Kelam İlmi
  Birincisi, kişilerin isteğine bağlı olarak dünyaya dönebilmelerinin mümkün oluşu yaratılış nizamının bozulmasına ve Peygamberlerin gönderilişinin abes olmasına yol açar. İkincisi, bu kişilerin dünyaya dönmeleri farz-i mahal gerçekleşse bile onların iyi işler yapacakları belli değildir. Çünkü dünya aynı dünyadır ve onlar da aynı istek ve heveslere sahiptirler. Nitekim dünyada da ...
 • Filistin İsrail’in asıl yeri değil midir?
  9641 tarihi Yerler
  Yahudiler ve Siyonistler Filistin’in ilk sakinleri değildi. Bilakis onlar bu bölgeye gelmeden uzun bir zaman önce Filistin’de kalanlar vardı. M.Ö. 3500 yılında Sami kavimleri Hicazın merkezinden Filistin gibi bölgelere göç etmiş idi. Kenan Arapları gibi kavimler de Filistin’i kendilerine yurt edinmiş idi. Filistin’i yurt edinen ilk sakinler ...
 • Yüze tokatla vurulduğunda kızarma,morarma ve siyahlık olmazsa bunun şer’i hükmü ne olur?
  9585 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Taklit mercilerinin fetvasına göre yüze tokatla vurulduğunda kızarma,morarma ve siyahlık olursa her birinin diyeti vardır, bunlar olmazsa yoktur. Yüzün dışında bir yer kızarma, morarma veya siyahlık olacak şekilde darpedilirse diyeti yüzün diyetinin yarısıdır.  Yüze tokatla vurulduğunda kızarma veya morarma olmazsa diyeti yoktur, ...
 • Eğer İslam’ın herhangi bir konusu bizim akli delillerimizle çelişirse ve çaba sarf etmemize rağmen bu çelişki hallolmazsa ne yapmamız gerekir?
  8100 Yeni Kelam İlmi
  Akıl insanların deruni hücceti olup onları kendi kemallerine doğru yönlendirir. Şeriat ise insanları günahların batağından kurtarıp saadete ulaştıran dış hüccettir . Bu esasa göre bu iki kılavuzun çelişmesi mümkün değildir. Hüccet delil ve kılavuz manasındadır. Kılavuz yolu ve hedefi bilene denir. Elbette şu noktada bilinmeli ki bu iki kılavuz bir ...
 • kaşların olduğu yerde dövme yapmak abdesti batıl ediyor mu?
  5017 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  aşağıdaki cevaplar müçtehitlerin defterlerinden alınmıştır. Ayetullah Hameney’nin defteri: (yapılan dövme) abdest ve gusül alırken suya engel oluyorsa, kaldırılması gerekir. Ama eğer dövme işlemi derinin dibinde yapılmış ise, abdeste zararı yoktur.Ayetullah Mekarım Şirazi’nin defteri: abdeste mani değildir.
 • Kısa mesaj (SMS) yoluyla namahrem birisiyle şakalaşmanın hükmü nedir?
  8955 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bazı noktalara dikkat edilmesi sorunun cevabının bulunmasında size yardımcı olacaktır:1-) İnsanda olan güçlü dürtülerden birisi de şehvettir ve eğer bu içgüdü isyan edecek olursa kontrol edilmesi imkânsız veya ...
 • Neden baldızla evlenmenin haram oluşu zamanın değişmesiyle birlikte değişmemektedir?
  11342 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Acaba İslam’da kozmopolitiz ıstılahının ifade ettiği anlama benze bir anlayış var mıdır?
  5198 حکومت دینی در نظام بین الملل
  Kozmopolitizim (Cihan Vatan) mektebi evrendeki tüm insanlar, kendilerini bir diğerinin memleketlisi ve aynı vatanın insanı bilmeleri gerektiğine inanan bir anlayıştır. Bu anlayışın hedefi milliyetçiliği ve ırksal farlılıkları kenara iterek global bir edebiyata ve kültüre ulaşmaktır. İslam’da böyle bir düşüncenin olup olmadığı bağlamında kısaca şunu söylemek gerekir. İslam ...
 • Neden Yahudiler Yahudi olarak adlandırılmaktadır?
  8101 Eski Kelam İlmi
  Yahudilerin Yahudi olarak adlandırılmasının nedeni hakkında ihtilaf vardır. Bazıları Yahud’un hidayete ermiş olduğu manasına geldiğini ve bunun nedenin de Musa’nın (a.s) kavminin buzağı tapmaktan tövbe etmesi olduğunu belirtmiştir.[1] Bazıları da bu kavme Yahudi söylenmesinin nedeni hakkında şöyle demiştir: Hz. Yakub’un dördüncü oğlunun adı “Yahuza” ...
 • Mekke’den dışarıya taş çıkarmanın hükmü nedir?
  12701 Cemereli Taşlama
  Mekke’den toprak yahut taş getirmek birkaç haldedir: 1. Toprak yahut taş Mescidü’l-Haram, Sefa, Merve veya diğer mescitlerde olabilir. Böyle bir durumda taklit mercileri bunu caiz bilmemektedir ve getirilmesi durumunda onu bir şekilde geri götürmek gerekir. 2. Toprak veya taş Harem sınırlarının dışında (mescitlerin dışında) olabilir. Taklit mercileri ...

En Çok Okunanlar