Gelişmiş Arama
Ziyaret
18760
Güncellenme Tarihi: 2009/02/28
Soru Özeti
1- Bir Sünni erkeği nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz? 2- Şia bir kız Sünni bir gençle evlenebilir mi?
Soru
1- Sünni olan birisini nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz? 2- Şia bir kız sünni bir gençle evlenebilir mi? Şöyle ki evlilik sonrası her birisi kendi mezhebine bağlılığını sürdürsün.
Kısa Cevap

Hem şia hem sünni müslümandırlar. İnanç, şer’i hükümler ve diğer konularda ortak yönleri çok fazladır. Elbette inkâr edilmeyecek bir takım faklı inanç ve görüşlere de sahiptirler. Ancak bu farklı görüşler, aralarında ihtilaf ve düşmanlığa yol açmamalı ve İslami kardeşlik temeline halel getirmemelidir.

Bunun yanı sıra farklı düşündükleri konularda ilmi konuşmalara önem vermelidirler Bir şia ancak bu yolla bu mezhebi diğer insanlara tanıtmalı ve onları Ehl-i Beyt yoluna davet etmelidir.

000

Bir evliliğin gerçekleşmesinde önemli olan iki tarafın uyum sağlayacak derecede birbirleriyle “kufv” (eşit statüye sahip) olmalarıdır. Mezhebi yönden ayni mezhebi paylaşmak evliliğin bu ilkesi açısından önemlidir. Üstelik bazı âlimlerimizin açıkladığı üzere şia bir kadının Sünni bir erkekle evlenmesi caiz olsa bile bu işten sakınılması önemle vurgulanmıştır.

Ayrıntılı Cevap

1- Hem şia hem Sünni müslümandır. İnanç, şer’i hükümler ve… diğer konularda ortak yönleri çok fazladır. Elbette inkar edilmeyecek bir takım faklı inanç ve görüşlere de sahiptirler. Ancak bu farklı görüşler aralarında ihtilaf ve düşmanlığa yol açmamalı ve İslami kardeşlik temeline halel getirmemelidir. Bunun yanı sıra farklı düşündükleri konularda ilmi olarak konuşmalara önem vermelidirler Bir şia ancak bu yolla bu mezhebi diğer insanlara tanıtmalı ve onlara Ehl-i Beyt yoluna davet etmelidir.

2- Bir evliliğin gerçekleşmesinde önemli olan iki tarafın uyum sağlayacak derecede birbirleriyle “kufv” (eşit statüye sahip) olmalarıdır. Mezhebi yönden ayni mezhebi paylaşmak evliliğin bu ilkesi açısından önemlidir. Üstelik bazı âlimlerimizin açıkladığı üzere şia bir kadının Sünni bir erkekle evlenmesi caiz olsa bile bu işten sakınılması önemle vurgulanmıştır. Hatta bazı müctehidler bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Çünkü kadın mezhebini koruyabilmesi için kocasının da şia olması gerekir aksi takdirde mezhebi yönden sorun yaşar.

Şia’nın büyük fakihlerinden olan Muhakkik Hilli bu konuda şöyle demiştir:

“Kadın ve erkeğin kufv (eşit statüde) olmaları şarttır. Eşlerin Şia ve suni olmaları konusunda iki görüş vardır. Ancak daha doğru olan görüşe göre eşlerin Müslüman olmaları yeterlidir. Yani eğer biri şia ve diğeri Sünni olursa bunun bir sakıncası yoktur. Gerçi tekitli istihbab gereği her ikisi de şia olmalıdır. Bu istihbab kadın şia ise riayet edilmesi daha gereklidir. Çünkü genelde kadın kocasının dinine uyar. Yani eğer erkek Sünni olur ve kadın şia olursa kadın daha çok etkilenir. Buna göre şia olan bir kızı sünni olan bir erkekle evlendirilmemesinin müstahap oluşu çok vurgulanmıştır. Ancak bunun tersi olursa yani erkek şia ve kadın sünni olursa bunun bir sakıncası olmaz.”[1]

İmam Humeyni de şia kızın sünni bir erkekle evlenmesi ihtiyata aykırı olduğunu açıklamıştır.[2]

Daha fazla bilgi için bkz. Şia’nin Ehl-i Sünnetle evlenmesi konusuna bakın. Soru: 1708[1] Bkz. Muhammed Huseyn Necefi, Cevahiru’l-Kelam c. 30 s. 92

[2] İmam Humeyni, Tehriru’l-vesile c. 2 s. 286

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar