Gelişmiş Arama
Ziyaret
27262
Güncellenme Tarihi: 2010/08/14
Soru Özeti
Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?
Soru
Kur’an surelerinin kaç tanesi hayvan ismiyledir?
Kısa Cevap
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

Kur’an’da beş suresinin ismi hayvan ismidir:

1)Bakara (Dişi Buzağı) Suresi, 2) Nahl (Bal Arısı) Suresi, 3) Neml (Karınca) Suresi, 4) Ankebut (Örümcek) Suresi, 5) Fil Suresi.[1]

Bu surelerin faziletleri:

1-Bakara suresi: Resulullah’tan (s.a.a) ‘Kur’an’ın hangi sure ve ayetleri daha faziletlidir?’ diye sorulduğunda şöyle buyurdular: ‘Bakara suresi ve Ayet-el Kürsi.’[2]

2- Nahl Suresi: Resulullah (s.a.a) buyuruyor: ‘Kim Nahl suresini okursa, Allah ona dünyada verdiği nimetlerin hesabını ahirette sormaz.’[3]

3- Ankebut Suresi: Resulullah (s.a.a) buyuruyor: ‘Kim Ankebut suresini okursa, Allah müminlerin ve münafıkların her birinin sayısınca onun amel defterine on hasene yazar.’[4]

4- Neml Suresi: İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Kim Şura, Neml ve Kasas surelerini Perşembeyi Cumaya bağlayan gece okursa evliyalardan olur.’[5]

5- Fil Suresi: İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Kim Fil suresini farz namazlarında okursa, kıyamet günü dağlar, çöller ve çöllerdeki kumlar onun namaz kılanlardan olduğuna tanıklık ederler.’[6]

Fil ve Kureyş sureleri bir sure sayılırlar. Dolayısıyla namazda Fatiha suresinden sonra Fil suresini okumak istersek, Fil suresinden sonra Kureyş suresini de okumamız gerekiyor.[7]

Ancak hatırlatmat gerekir ki, ister söz konusu ayet ve sureler için olsun, ister diğerleri için, zikredilen bu faziletler, insan onların üzerinde tefekkür ederse elde edilebilir. Zira ruhun gıdası tefekkürdür.[8][1] - Mirza Bakır Hüseyni, Aşinayi ve Üns Ba Kur’an (Harem yayınları), s.43

[2] - a.g.e. s.232

[3] - a.g.e. s.237

[4] - a.g.e. s.241

[5] - Abbas Azizi, Fezail ve Asar-ı Kıraat-ı Sureha (İrem yayınları), s.47.

[6] - a.g.e. s.114

[7] - Tahrir-ul Vesile, c.10, el-Kavl Fi’l Kıraat ve’z Zikr, m.6

[8] - Tefsir-i Nümune, c.5, s.144.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Cennette uyumak mümkün müdür?
  27662 Eski Kelam İlmi 2012/01/18
  Uyku bedenin taşıdığı yorgunluklara verdiği tabii bir reaksiyondur ve bildiğimiz gibi cennete giren hayırsever insanlar Kur’an-ı Kerim’in açıkça belirttiği üzere orada hiçbir yorgunluğa duçar olmayacaktır. Bu nedenle, rivayetlerde açıklandığı üzere cennete giren insanlar ölüm, uyku, rahatsızlık ve fakirlik gibi maddî dünyayla irtibatlı hususlarla karşılaşmayacaktır. ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7407 بیشتر بدانیم 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...
 • Kadının Sesini Erkek İçin Türkü okurken dinlemenin hükmü nedir? Türkü yani ne?
  6647 کلیات 2012/09/09
  Ayetullah Hamenei’nin (Allah gölgesini devam ettirsin) Defteri: C 1 ve 3) Eğer kadının sesi türkü şeklinde olursa veya kadının sesinden lezzet almak kastıyla veyahut fesadı arkasından getiriyorsa veya lehvsel ve haram musikiyle birlikte iken kulak verilmesi caiz değildir. C 2) Ğına (türkü) ...
 • Şia niçin hak yoldan çıkmıştır?
  12746 Eski Kelam İlmi 2008/05/03
  Bu sorunun daha iyi anlaşılması ve doğru cevaba ulaşmak için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:1. Eğer Şia'dan maksadınız, Ehlibeyt mektebinin mensupları olan bazı Şiaların yapmış olduğu yanlışlar ise, bunu "Şia Mezhebi"ne maletmeniz ve mezhebin yoldan çıkmışlığı olarak algılamanız çok yanlıştır. Çünkü:İslam başlı başına kusursuzdurKusur varsa biz Müslümanlardandır.
 • Yüzüğün kaşını avuç içine döndürmenin (çevirmenin) kaynağı nedir?
  9248 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/11/13
  Bu konuda “Vesailu’ş-Şia” kitabında rivayet zikredilmiştir, rivayet şöyledir:Hz. İmam Rıza (a.s) şöyle buyurur: “Parmağında akik yüzüğüyle sabahlayan ve hiç kimseyle görüşmeden önce yüksüğün kaşını avuç içine döndürerek “Kadir” Suresini sonuna kadar okuyup ardından “ Amentü billahi vahdehu la şerikeleh ve amentü bıserri âli muhammedi ve alaniyyetihim” duasını tilavet eden ...
 • Muhammed b. Hanefiye’nin naklettiği rivayette zikredilen “hucze” kelimesinin anlamı nedir?
  6437 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/15
  Rivayette zikredilen “hucze” kelimesinden maksat, dünyada bizim ile Allah, Resulüllah (s.a.a.) ve imamlar (a.s.) arasında var olan sebeplerdir. Yani o sebeplere temessük etmek ve bağlamak anlamındadır. Söz konusu olan sebepler şunlardan ibarettir: din, ahlak ve güzel amellerdir. Eğer insanlar İslam dinini takip ederler, güzel ahlak ve Salih ameller işlerler onların ...
 • Neden İslam’da uyuşturucu maddeler hakkında açık bir hüküm belirtilmemiştir?
  10511 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Eğer bir konu kanun koyucu zamanında var ise veya bu konu hakkında soru sorulmuş ise, özel bir şekilde onun hükmü beyan edilmiştir. Bir konunun dile getirilmediği yerlerde ise onun hükmü genel olarak belirtilmiştir. Örneğin alkollü içecekler arasında o zamanda bulunan üzüm şarabı veya hurma şarabının hükmüne özel ...
 • Farz veya müstehap oruç tutarken dalgınlıkla yemek ve içmek orucu batıl eder mi?
  6618 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/11/21
  Oruçlu kimse bilerek bir şeyi yer ve içerse orucu batıl olur.[1] Bu meselede farz ve müstehap oruç arasında fark yoktur. Ama bilmeden ve dalgınlığına gelerek bir şey yer ve içerse orucu batıl olmaz.[2] ...
 • Evlilik süresinde ahde yaptığım vefasızlığı nasıl telafi eder ve Allah’ı razı edebiliriz?
  6952 Pratik Ahlak 2012/03/12
  Siz sözünüzde durmamakla bir insanın geleceğini söndürmüşsünüz! Kötü sözlülüğünüzün etkisiyle, o kızın ruhunda telafi edilemeyecek yaraların oluşması mümkündür ve bunun sorumlusu sizsiniz. Bundan dolayı siz, ona borçlusunuz ve boynunuzda insan hakkı gibi büyük bir vebal var. Buna izafeten siz, bu haksızlığın yanında onu fahişelikle suçlamış ...
 • Biri inanan ve kaba huylu ve diğeri ise inanmayan ve yumuşak huylu olmak üzere iki talip olduğunda hangisini tercih etmek gerekir?
  7559 Pratik Ahlak 2010/09/22
  Evlilik konusu insanlığın en önemli meselelerinden olup özel bir dikkat ve özen gerektirmektedir. Ailenin güçlenmesi için lazım olan usul, temel ve şartlar iki kısma ayrılmaktadır:1. Ailevî asilik[1], dindarlık, sadakat ve emanet, helal ve harama ...

En Çok Okunanlar