Gelişmiş Arama
Ziyaret
7263
Güncellenme Tarihi: 2012/02/22
Soru Özeti
İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?
Soru
İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?
Kısa Cevap

İnsanların yaşlarına göre bedende görülen değişiklikler bu dünyaya ait olan konulardandır. Ama ahirette özellikle cennette böyle şeyler söz konusu değildir. Yani öteki dünyada çocuk, orta yaş, yaşlı olmak diye bir şey yoktur. Hatta ahiretin maddi olduğuna inansak bile bugün bizim düşündüğümüz şekliyle yaş meselesi cennetlikler için olmayacaktır. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla cennete gidecek müminler genç ve güzel olacaklardır: ‘Genç ve nurlu olarak cennete girecekler. Cennetliklerin vücutları kılsız ve sakalsızdır, gözleri sürmelidir.’[1] başka bir ifadeyle onlar en güzel tip ve halde olacaklar ve zamanın geçmesi onların bu güzelliklerine etki etmeyecektir.

Kur’an cennetliklerin temiz eşlerinden bahsederken şöyle buyuruyor: Ve yanlarında bakışlarını eşlerinden ayırmayan yaşıt kadınlar vardır.[2]

Ayette geçen ‘Etrab’ kelimesi ‘Yaşıt’ manasında olup cennet kadınlarının eşlerine göre olan özelliklerinden biridir. Zira yaşıt olmak, eşler arasındaki cazibeyi artırmaktadır. Veya o kadınların hepsinin genç ve aynı yaşta olduklarını kastemektedir.[3] Başka bir ifadeyle, hiç biri genç, yaşlı ve yıpranma ortamında olmayacaktır. Onlar ne çocuktur, ne yaşlı, ne de yıpranmış.[4]

 [1] -İbn-i Şehr-i Aşub, Menakıb-i Al-i Muhammed, c.1, s.148, Müessese-i İntişarat-ı Allame, Kum, HK.1379.

[2] -Sad/52

[3] -Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i Nümune, c.19, s.317, Daru’l-Kütübü’l İslamiyye, Tahran,1. Baskı, HŞ.1374; Suyuti, Celaleddin, ed-Durru’l-Mansur Fi-Tefsiri’l-Me’sur, c.5, s.318, Kitaphane-i Ayetullah Necefi, Kum, HK.1404.

[4] -İbn-i Uceybe, Ahmed b. Muhammed, el-Bahru’l-Medid Fi-Tefsiri’l-Kur’ani’l-Mecid (Ahmed Abdullah Kureşi Resulan), c.5, s.36, Naşir: Zeki, Hasan Abbas, Kahire, HK.1419; Feyz-i Kaşani, Molla Muhsin, Tefsiru’s-Safi (Hüseyin A’lami’nin çalışması), c.4, s.306, İntişarat-ı Sadr, 2. Baskı, Tahran, HK.1415.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Tırnağın ölü kısmında oje bulunurken abdest almak doğru mudur?
  10938 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/18
  Abdestte ellerin dirseklerden parmakların ucuna kadar tam bir şekilde yıkanması gerekir.[1] Bu nedenle tırnaklar ve onun uzamış (iki ila üç milimetre) miktarı parmaktan sayılır ve onların kâmil bir şekilde yıkanması ve üzerlerinde bir engel (oje, renk vb.) bulunuyorsa bertaraf ...
 • Hz Meryem için cennetten yiyecek ve meyve gönderilmesi nasıl mümkündür? Cennette bulunanlar da dünyaya dönebilir mi?
  14485 زن 2012/05/27
  Ayet ve hadislerde bulunan karine ve delillere binaen Hz Meryem’in yiyeceği direkt olarak ve maddi aracılar kullanılmaksızın Allah tarafından ve cennetten sağlanıyordu. İslami öğretiler esasınca, cennette insanların hayatı ebedi olacak, onlar cennetteki nimet ve lezzetlerden daimi olarak yararlanacak ve nimetler yenilenecektir. Bundan dolayı bu nimetler için bir ...
 • “Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikahe” şeklinde olan ayetin anlamı nedir?
  6025 Tefsir 2012/05/12
  Allah u Teâlâ bu ayeti kerimede yetimlerden sorumlu olan kimselere düstur veriyor ki yetimlerin mallarına karşı dikkatli olmalarını istiyor. Yani onların sermayesini korusunlar, sorumlulukları döneminde buluğ ve rüşt çağına erinceye kadar onları denemeye tabi tutsunlar. Sorumlular, sorumluluklarının altında olan yetimlerin buluğ ve rüşt çağına erdiklerini fark ettiklerinde ...
 • Kadın eşinin cinsel birleşme isteği karşısında kaçınabilir mi?
  66832 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  Peygamber Ekrem (s.a.a) ve onun pak Ehlibeyti’nin (a.s) rivayetlerinde cinsel birleşmeyle alakalı kadın ve erkeğin bir birlerini gözetmeleri gerektiği konusu belirtilmiştir. Cinsel birleşmede olduğu gibi karşılıklı bu gözetme çok yönlüdür. Bu rivayetlerde erkeğe şöyle buyrulur: Erkeğin dinginlikle, oynaşarak ve yavaş yavaş cinsel birleşme amelini yerine getirmesi müstehaptır.
 • İşlem emlakçılarının aldıkları ücretin şerî hükmü nedir?
  4790 Yeni Kelam İlmi 2010/07/05
  Kaidelergereği, bu gibi durumlarda tarafların mutabık olması durumunda bir sorun yoktur. İslam Cumhuriyeti düzeninin kanunlarına aykırı
 • Kafir neden necistir? Kafirin necis olduğunu söylemek onun şahsiyetine hakaret değil midir?
  13137 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Küfür sözcüğü Arapça olup lügatte ‘Örtmek’ manasına gelmektedir.Büyük Şii fakihleri, Allah’ın birliğini inkar eden, şirk koşan vb. gibi inançları olanların kafir olduğunu söylüyorlar. Kafirlerin necis olduklarının delili ‘Müşrikler kesinlikle necistir (pisliktir)’ ayetidir.Şii fakihler, kafirlerin necis oldukları konusunda neredeyse görüş birliği içindedirler. Ama bazı ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8053 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • Mastürbasyonun evlilikten farkı nedir?
  16882 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/08/08
  Mastürbasyon insanın ihtiyacını gerçek şekilde gidermez ve sahte bir doyumdur. İnsanın şehvanî ihtiyacı sadece meninin çıkmasıyla giderilmez. Bunun aşk, duygu, yakınlık ve sevgi ile beraber olması gerekir. Bu nedenle bu fiili işleyenler içlerinde eksiklik hissederler. Bu da cismanî ve ruhî hastalıkları peşinden getirebilir. Ama evlilik şehvanî ...
 • Hawking tarafından ortaya atılan anlayış ve düşünceye göre evren kendiliğinden meydana gelmiştir. İslam’ın bu nazariye karşısında cevabı nedir?
  11215 Yeni Kelam İlmi 2012/04/02
  Sorunun birinci kısmının cevap şudur: Evvela sayıns (science) anlamında olan ilimde hiçbir önermenin % 100 kesin olduğu hükmü yoktur. Hawking tarafından ortaya atılan bu yargı ve teori de bu kaideden müstesna değildir. Medya ve basın organlarının abarttığının tam tersine bilim adımı olan bu düşünce sahibinin kendisi bile ...
 • Yaşayan anne ve babaya yönelik yapılan hayırlar doğru mudur?
  16109 Pratik Ahlak 2011/04/11
  Her insan iyi işler yapıp sevabını başkalarına ve bu cümleden olmak üzere anne ve babasına bağışlayabilir. Böyle bir durumda bu hayırlı amelin sevabı onlara ulaşacak ve buna ek olarak aynı sevabın benzeri veya hatta ondan daha fazlası ameli bağışlayan için de göz önünde bulundurulacaktır. ...

En Çok Okunanlar