Gelişmiş Arama
Ziyaret
5043
Güncellenme Tarihi: 2012/02/18
Soru Özeti
İçlerinde birkaç iyi ve takvalı kimse var diye günahkâr bir topluma azabın gelmesi gecikebilir mi veya tümüyle uzaklaşabilir mi?
Soru
İçlerinde birkaç iyi ve takvalı kimse var diye günahkâr bir topluma azabın gelmesi gecikebilir mi veya tümüyle uzaklaşabilir mi? Kur’an’da hangi sure ve ayet bu konu hakkındadır?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’de ve rivayetlerde, günahkâr bir topluma azabın gelmesinin gecikmesi veya tümüyle uzaklaşmasının bazı nedenlerine değinilmiştir. Aşağıda onlardan birkaçını örnek olarak getiryoruz:

1- Peygamberin ve İstiğfar edenlerin varlığı: Oysa sen içlerinde oldukça onları azaplandırmaz ve yine bağışlanma dilerlerken Allah onlara azap vermez.[1]

Ayet, Nazr b. Hars hakkında nazil olmuştur. O, hidayet yerine taş nazil olmasını istemişti.[2] Bu ayet halkın içinde iki sebebin (Peygamberin ve bağışlanma dileyenlerin) olmasından dolayı Allah’ın onlara azap etmeyeceğini açıkca buyurmaktadır.

2- Müminlerin canını korumak: ‘(Müminler ve kafirler Mekke’de) Birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, onlardan kafir olanları elbette acı bir azapla azaplandırırdık.[3]

3- Toplumda Zayıfların Varlığı: İmam Rıza (a.s) buyuruyor: ‘Şüphesiz her akşam ve sabah Allah’ın bir meleği şöyle seslenir: Ey Allah’ın kulları! Sakinleşin ve günahlârdan uzak durun. Otlayan hayvanlar, süt emen çocuklar ve rüku halinde ki yaşlılar olmasaydı size öyle bir azap gelirdi ki ezilip dağılırdınız.’[4]

4- Allah için dost olmak, camileri abad etmek ve sabahları istiğfar etmek: İmam Sadık (a.s) babası İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: ‘Allah, yeryüzü ehline azap etmeyi istese der ki: Benim (rızam) için birbirleriyle dost olanlar, camileri abad edenler ve sabahları benden bağışlanma dileyenler olmasaydı kesinlikle azabımı onlara nazil ederdim.’[5]

 [1] -Enfal/33

[2] -Tabersi, Fazl b. Hasan, Mecmau’l Beyan Fi-Tefsiri’l-Kur’an, c.8, s.453, İntişarat-ı Nasır Hüsrev, Tahran, HŞ.1372.

[3] -Fetih/25

[4] -Kuleyni, Muhammed b. Yakup, Kafi, c.2, s.276, Daru’l-Kütübi’l-İslamiyye, Tahran, HŞ.1365

[5] -İbn-i Babevyh, Muhammed b. Ali, Sevabu’l-A’mal ve İkabu’l-A’mal, s.177, Daru’ş-Şerifi’r-Raziyyi Li’n-Naşr, Kum, HK.1406

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Anneleri seyyid olanlar neden seyyid sayılmazlar? Halbu ki Hz. Fatıma’nın (s.a) bütün evlatları seyyid’dirler.
  22065 بیشتر بدانیم
  İslamda Seyyid, Hz. Zehra’nın (s.a) evlatlarından olmasa da soyu baba tarafından Peygamber Efendimizin (s.a.a) ceddi Haşim’e ulaşan kimseye denir. Başka bir ifadeyle Haşim’in soyundan gelen herkese seyyid denir ve mutlaka Hz. Zehra’nın (s.a) soyundan gelmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla Hz. Zehra’nın (s.a) evlatları Onun (s.a) soyundan geldikleri için değil, ...
 • Eğer Şeytan ateştense nasıl ateşte yanacak?
  9431 ابلیس و شیطان
  Âlem daima bir değişim içerisindedir. Eşyanın (maddenin) özellikleri de etki tepkilerden dolayı değişkenlik göstermektedir. Hatta bilim adamları yanmayan bir maddeyi üzerinde değişiklikler yaratarak yeni bir unsur yani yanıcı bir madde elde edebilirler. İnsanın böyle bir yeteneğe ulaştığı şu halde acaba varlık âleminin Rabbi’nin Şeytan’ı oluşturan unsurlarda küçük ...
 • Kuran’a göre gençlerin toplumdaki rolü nedir?
  1948 Tefsir
 • Hızlı bir şekilde günah vesvesesinin önü nasıl alılabilir?
  6448 Pratik Ahlak
  Günah vesvesesi günah gibi bir tür hastalıktır ve ondan kurtuluşun (başka her hastalık gibi) önlem ve tedavi diye iki merhalesi vardır. Günah vesvesesini önleme merhalesinde insanın Allah ile irtibatını takviye ederek ve Ehli Beyte (a.s) tevessülde bulunarak sürekli olarak günah vesvesesinin altyapısını ortadan kaldırabileceğine dikkat edilmelidir. Hakeza günahların kötü ...
 • İlim iki tarafı keskin bir kılıç mıdır yoksa ilimden kötü istifade etmek cahillik sebebiyle midir?
  8195 İslam Felsefesi
  İlmin değişik mana ve kullanımları vardır. Göründüğü kadarıyla bu soruda bu manalar birbirine karıştırılmış ve yanlışlıkla birbirinin yerine kullanılmıştır; zira kötü kullanılması imkân dâhilinde olan ilim tedvin edilmiş ve yaygın olan ilimdir. Bu ilimler her ne kadar ilim olmaları sebebiyle nur da olsalar da nurun da kötü kullanılma ihtimali ...
 • Hangi ameller büyük günahları yok ediyor?
  56193 گناه
  İnsanların işleyecekleri büyük günahların hepsi aynı derecede değildirler. Buna binaen günahların af edilmesi de günahın çeşidine ve türüne bağlıdır. Bir günah vardır ki bir istiğfar dilemekle af olunması mümkündür, ama bir başka günah vardır ki daha fazla zahmete katlanmak ve daha fazla telafi edilmeyi ister. Elbette İslam ...
 • Müstekbir dünyanın kadına ve kadının özgürlüğüne bakış açısı nasıldır?
  7862 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Günümüzde kadınların özgürlüğü konusu batıda, en önemli toplumsal meselelerden biri konumundadır. Kadın tarih boyunca erkek egemenliği altında olmuştur. Kadın her zaman, sosyal ve bireysel haklarının çiğnendiği bir toplumda yaşamıştır. Hatta bazı toplumlarda ona, aşağılık bir yaratık olarak bakarlardı. Ancak aydınlanma döneminde batılı kadınlar, batıdaki sosyal değişimlerle paralel ...
 • Eğer ücretli ücretini hak ettiği zamandan bir yıl geçtikten sonra alırsa, onun humusunu aralıksız hemen ödemeli midir?
  4482 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Dikkatinizi taklit mercilerinin ofislerinden alınan yanıtlara çekiyoruz.Hz. Ayetullah Uzma Sistani (Allah ömrünü uzatsın):Evet, onun humusunu hemen vermelidir. Hz. Ayetullah Uzma Hameney (Allah ömrünü ...
 • Bilgisayar, televizyon ve uydu kanalıyla namahrem şahsa bakmanın hükmü nedir?
  7260 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Hamaney bu husustaki bir soruyu yanıtlarken şöyle buyurmuştur: Namahrem kadının görüntüsüne bakmak, namahrem kadının kendisine bakma hükmü taşımaz. Bu nedenle bakmak eğer zevk için değilse, günaha düşme korkusu yoksa ve görüntü bakanın tanıdığı Müslüman bir kadına ait değilse, sakıncasızdır. Farz ihtiyat gereği, televizyondan naklen yayınlanan namahrem kadın ...
 • Zalimlerin zulmünün gerçek faili Allah değil midir?
  9694 Eski Kelam İlmi
  Bu sorunun cevabında birkaç noktayı hatırlatmalıyız:1- Tüm zalimlerin zulümlerinin kökü dört şeyde özetlenmektedir: 1. Cehalet; 2. İhtiyaç; 3. Ahlakî rezaletler; 4. Acizlik ve güçsüzlük. Lakin Yüce Allah bütün bu hususlardan arı ve münezzehtir. O hiçbir zulme tevessül etmez. Bundan ötürü O ...

En Çok Okunanlar