Gelişmiş Arama
Ziyaret
5375
Güncellenme Tarihi: 2011/04/13
Soru Özeti
Bankadan alınan kredi, bankayla yapılan anlaşmanın dışında bir yerde kullanılırsa hükmü nedir?
Soru
Farzedelim ki banka hayvancılık yapmak için birine kredi verdi. Krediyi alan kişi onu başka bir amaç (örneğin araba almak) için kullanmak istiyor. Bankanın kanunlarına uyma sorununu halletmek için de göstermelik olarak bir miktar koyun alıyor ve kısa bir süre sonra asıl maksadına ulaşmak için bu koyunları satıyor. Bankanın görünüşte rızalığını alan bu kimsenin kredide tasarruf etmesinin hükmü nedir?
Kısa Cevap

İslam inkılabı rehberi Hz. Ayetullah Hamanei’nin görüşüne göre alınan para borç mahiyetinde olursa her türlü harcama doğrudur ve o para borcu alanın malı olduğu için onu, belli bir yerde harcama şartı koşulsa bile o bunu istediği yerde harcayabilir. Ancak teklifi hüküm olarak o şarta amel etmesi farzdır (eğer şarta amel etmezse yalnızca günah işlemiş olur, ama muamele batıl değildir).

Ama bankadan para almak ya da vermek (borç olarak değilde) mesela muzarebe veya ortaklık olsa (galiba sizinde sormak istediğiniz budur), bu durumda akit göstermelik olursa doğru olmayacak ve alınan meblağ bankanın malı olarak kalacaktır. Sonuç olarak onu alanın kullanma hakkı yoktur. Yine akde göre bankadan alınan şey konusunda niyeti ciddi olmalıdır. Para onun elinde emanettir ve alınan amacın dışında kullanılması caiz değildir.[1]   


[1]- Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.940, soru:1935 (8. Baskı), İntişarat-ı Camiay-ı Müderrisin, Kum, h.k.1424

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar