Gelişmiş Arama
Ziyaret
6075
Güncellenme Tarihi: 2010/12/28
Soru Özeti
Musa Mubarka’nın yaşamı hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Soru
Musa Mubarka’nın yaşamı ve defnedildiği yer hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Kısa Cevap

Ebu Cafer Musa Mubarka’, İmam Muhammed Cevad b. Ali Rıza b. Musa b. Cafer’in (a.s) oğludur. O, h.k. 296 yılının rebiü’s sani’ ayında vefat etmiştir.[1]

Umdet-ut Talib kitabında onun hakkında şöyle yazılıdır: O, İmam Cevad’ın (a.s) oğludur. Annesi bir cariye idi. Kum’da vefat etti ve orada defnedildi. Onun evlatlarına Razaviler denmektedir. Onların az bir kısmının dışında hepsi Kum’da idiler.

Hasan b. Ali Kummi, ‘Kum’un Tarihi’ adlı kitabında Hasan b. Muhammed b. Nasr’ın kitabı olan ‘Rızaiyye’den şöyle aktarıyor: Razavi seyyidlerinden Kum’a ilk göç eden kimse h.k. 256 yılında Ebu Cafer Musa b. Muhammed b. Ali (Musa b. Mubarka’)’dir. O yüzünü hep gizlerdi.

Arapların ileri gelenleri şehirden çıkması için ona haber gönderdiler. O yüzündeki örtüyü kaldırınca kimse onu tanımadı. Bu olaydan sonra Musa Mubarka’ Kum’dan Kaşan şehrine gitti. Orada, Ahmed b. Abdulaziz b. Delf Acili tarafından karşılandı. Ona pahalı elbiseler giydirip güzel atlar verdi ve her yıl bin miskal altının kendisine maaş olarak verilmesini kararlaştırdı.

Musa Mubarka’ Kum’dan ayrıldıktan sonra, Hüseyin b. Ali b. Adem, Araplar’ın önde gelen biriyle Kum’a geldi. Onlar Kum’luları, Musa Mubarka’yı oradan çıkardıkları için kınadılar. Onlarda Arapların büyüklerini Kaşan’a göndererek onu Kum’a geri getirdiler. Ondan özür dileyip ikramda bulundular. Kendi mallarından ona ev aldılar. Henberd, Enderikan ve Karçe köylerinden ona pay ayırdılar. 20 bin dirhem verip, oldukça fazla arsa aldılar. Bu tarihten sonra onun kızkardeşleri ve İmam Cevad’ın (a.s) kızları olan Zeynep, Ümm-ü Muhammed ve Meymune onun yanına geldiler. Vefat ettiklerinde ise Hz. Masume’nin yanında defnoldular.

Musa Mubarka’ ölüm tarihi olan hicri 22 Rebi-üs Sani 296 yılına kadar Kum’da kaldı ve orada vefat etti. Bugün Kum’un meşhur türbelerinden biri olan kendi evinde defnedildi.[2]   

Şecer-i Tayyibe kitabında şöyle yazıyor: Musa Mubarka’,’Musaviyan’ (Musaviyyin) diye bilinen mahallede ‘Çehel Ahteran’ (Kırk Yıldızlar) diye meşhur olan türbede defnolmuştur. Orada iki tane büyük ve küçük ziyaretgâh vardır ki ikisinin arası yaklaşık 15 adımdır. Küçük ziyaretgahda biri Musa Mubarka’nın makberesi, diğeride Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Musa Musa Mubarka’nın kabri olmak üzere iki tane mezar vardır.[3]   

Musa Mubarka’nın Muhammed ve Ahmed adında iki oğlu vardı.[4]

Zerkeli diyor ki: Musa Mubarka’ (ölüm h.296/m.908) İmam Muhammed Cevad b. Ali Rıza b. Musa b. Cafer’in (a.s) oğludur. Şia’nın ileri gelenlerindendir. Onun evlatlarına Razaviler denmektedir. O Küfe’de yaşıyordu ve h.k. 256’da Kum’a göçtü ve orada vefat etti. Mirza Hüseyin Nuri (Muhaddis-i Nuri),[5] el-Bedr-ul Muşaşa’ Fi Ahval-i Zürriyet-i Musa el-Mubarka adlı kitabında Musa Mubarka’nın yaşamını, Kum’a hicretini ve çocuklarını genişçe ele almıştır.[6][1] -A’yan-uş Şia, c.10, s.194

[2] -Bihar-ul Envar, c.50, s.161

[3] -A’yan-uş Şia, c.10, s.195

[4] -a.g.e.

[5] -Müstedrek-ul Vesail’in yazarı

[6] -Zerkeli, A’lam, c.7, s.327, ez-Zeria’dan naklen, c.3, s.68

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar