Gelişmiş Arama
Ziyaret
9715
Güncellenme Tarihi: 2011/05/23
Soru Özeti
Niçin Hz. Mehdi (a.s) gaybet döneminde insanların hidayeti için bir kitap te'lif etmiyor?
Soru
Niçin Hz. Mehdi, insanların ve ulemanın istifadesi için bir kitap te'lif etmiyor?
Kısa Cevap

Şimdi gaybet döneminde yaşıyoruz; bu dönem genel naiplerin dönemidir. Bu dönemde Şia'nın hidayeti gerekli şartları haiz Şia'nın büyük fakih ve alimlerinin üzerinedir. Ama bu dönemde Hz. Mehdi'nin insanların yararlanmaları için niçin bir kitap telif etmediği konusuna gelince bunun çeşitli nedenleri olabilir.

Örneğin:

1- Allah'ın emriyle O İmam'ın gaybeti bir takım maslahatlar içindir. Gaybetin hikmetlerinden biri de insanların gerekli ruhi hazırlığa ve olgunluğa sahip olmayışlarıdır. Eğer beşer İmam'ın kendisini kabul edecek olgunluğa erişmemişse acaba onun kitabını kabul eder mi?

İnsanlığın sorunu, Masum İmam tarafından yazılmış bir kitabın bulunmayışı değildir. Eğer insanlarda gerekli hazırlık olsaydı elimizde bulunan kitaplar Yani Kur'an-i Kerim ve Ehl-i Beyt'in sözlerini içeren kaynaklar yeterliydi.[1]

2- Gaybet döneminin özellikleri ve insanların İmam'a ulaşmalarının müyesser olmayışı nedeniyle bu dönemde Hz. Mehdi adına bir kitap ortalıkta olsaydı, bu türden kitapları yanlarında bulundurduklarını iddia eden ve kendi sözlerini İmam'a isnat eden kişiler çoğalırdı. Böylece doğruyu batıldan ayırt etmek de zorlaşırdı. Nitekim bu gün Hz. Mehdi ile irtibat içinde olduklarını iddia eden yalancı kişiler çoğalmıştır.

3- Hz. Mehdi'nin gaybeti zahiri bir olgudur. Manevi yönden İmam'ın insanlarla irtibatı kesilmiş değildir. Hz. Resulullah (s.a.a)'dan gelen bir hadiste şu cümle yer alır: "Hz. Mehdi gaybet döneminde bulutun arkasında gizli olan güneşe benzer, görünmez ama halk yine de onun ışığından yararlanırlar."[2] Buna göre sürekli o İmam bizim durumumuzu gözetmekte ve gerekli gördüğü yerlerde bizim hidayetimiz için kendi maslahat bildiği yollardan gerekeni yapmaktadır. Asla İmam Mehdi (a.s) insanları kendi zavallılıkları ile baş başa bırakmamıştır. Nitekim gaybet döneminin başlangıcından günümüze kadar durum bundan ibarettir. Açıktır ki insanların hidayeti yalnızca kitap yazmakla sınırlı değildir.[1] Çünkü İslam son dindir ve Resullullah (s.a.a) son peygamberdir. Bu yüzden açıklanması gereken her şey vahiy yoluyla açıklanmıştır; ayetlerin tefsiri ve açıklanması hakkında gereken her şey Hz. Mehdi(a.s)'nin gaybet dönemine kadar Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmamları vasıtasıyla açıklanmıştır. Karşılaşılan yeni konular hakkında da müminlerin görevi Hz. Mehdi (a.s) tarafından belirlenmiştir. Şöyle buyurmuştur: Karşılaşılan olaylar hakkında bizim hadislerimizi rivayet eden kişilere müracaat edin. Vesailu'ş-Şia, c. 27 s. 140

 اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا ، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم "

Bu dönemde karşılaşılan bütün olayların hükmünü doğrudan Kur'an ve sünnetten elde etmek mümkün değildir. Bu yüzden gerekli şartları taşıyan fakihler belirli fıkıh usulu ile bu konuların hükmünü Kur'an ve sünnet ışığında elde ederler.

[2] Biharu'l-Envar, c. 52, s. 92 ; Kemalu'd-din,

َ غَیْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ الْفَزَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِ‏عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِیَّ ص هَلْ یَنْتَفِعُ الشِّیعَةُ بِالْقَائِمِ ع فِی غَیْبَتِهِ فَقَالَ ص إِی وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّةِ إِنَّهُمْ لَیَنْتَفِعُونَ بِهِ وَ یَسْتَضِیئُونَ بِنُورِ وَلَایَتِهِ فِی غَیْبَتِهِ کَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَ إِنْ جَلَّلَهَا السَّحَابُ.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında kaç kişi recim edilmiştir ve bu konu hakkında hangi muteber kitaplar mevcuttur?
  8343 Varie 2012/08/21
  Recim hükmünün konusunun ispat edilmesi zor olması nedeniyle, böyle bir hüküm nadiren icra edilmektedir. Lakin Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında bu hükmün icra edilmesi ile ilgili bir takım tarihi veriler mevcuttur. Maız, Yahudi bir erkek ve kadın, Eslemi adındaki bir fert, Beni Gamıt kabilesinden bir kadın ve Cuheyne ...
 • Afganistan ve Pakistan ülkelerindeki aktif fırka ve mezhepler nelerdir?
  26616 تاريخ کلام 2010/12/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Hz. Ali (a.s) Ebubekr, Ömer ve Osman’a biat etti mi? Neden?
  19651 Eski Kelam İlmi 2010/08/14
  1-     İmam Ali (a.s) ve Peygamberin ashabından bazıları başlangıçta Ebubekr’e biat etmediler. Sonradan biat ettilerse de bunu İslamın korunması ve İslam devletinin hayırı için yaptılar.
 • Ramazan ayında göreve çıkan kimselerin orucunun hükmü nedir?
  8240 İş Yolculuğu 2011/05/23
  Böyleli kimselerin namazı kasır şeklinde olmalı ve bu kimseler oruçlarını bozmalı ve ramazan ayından sonra oruçlarını kaza etmeliler. Nezir yaparak yolculuk esnasında ramazan ayının orucu tutulamaz. Öğleden önce ikamet edilen yere veya on gün kalınacak yere varılırsa eğer yolculuk esnasında orucu bozacak her hangi bir iş yapılmamışsa ...
 • Haset hastalığını nasıl yok edebiliriz?
  15528 Pratik Ahlak 2009/12/20
  Haset, eziklik ve kendisini küçük görme psikolojisidir ve bu yüzden haset eden kimse başka birisinde olan bir nimetin onun elinden çıkmasını arzu eder. Bu psikolojik hastalığın tedavisi ...
 • Abdullah’ın Abdulmüttalip tarafından kurban olarak adanması akıl ve mantıkla çelişmez mi?
  4043 تاريخ بزرگان 2019/11/24
  Tarihi nakiller göz önüne alındığında önceki dinlerde ve ümmetlerde adak ve kurban ritüellerinin farklı ve çeşitli şekillerde gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bunlardan biride insanın kurban edilmesiydi. İslam dini bunu kaldırarak sadece hayvan kurban edilmesine izin verdi.Aklın, fıtratın ve mantığın kabul ettiği desturları yerine getirmek gerçek imanın ...
 • Kadın eşinin cinsel birleşme isteği karşısında kaçınabilir mi?
  83205 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  Peygamber Ekrem (s.a.a) ve onun pak Ehlibeyti’nin (a.s) rivayetlerinde cinsel birleşmeyle alakalı kadın ve erkeğin bir birlerini gözetmeleri gerektiği konusu belirtilmiştir. Cinsel birleşmede olduğu gibi karşılıklı bu gözetme çok yönlüdür. Bu rivayetlerde erkeğe şöyle buyrulur: Erkeğin dinginlikle, oynaşarak ve yavaş yavaş cinsel birleşme amelini yerine getirmesi müstehaptır.
 • Allah yolunda cihat meydanlarında canlarını veren şehitlerin kanları pak mıdır?
  6484 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
   Şehidin kanı Allah yolunda ve Allah için döküldüğünden şehidin Allah katında makamı yücedir. Onun kanın ilk damlası yer döküldüğünde bütün günahları kul borcu hariç bağışlanır.[1] Hatta bir şiar ve alamet olarak kıyamette bu kanı taşıyabilmesi için kanın beden ve elbisesinde ...
 • Neden Şialar, Yalancı Cafer’in, “kardeşimin çocuğu yoktu” şeklindeki iddiasını kabul etmiyor. Ama Osman b. Said’in iddiasını kabul ediyor?
  6916 Eski Kelam İlmi 2011/05/23
  İmam-i Zamanın doğumu farklı yollarla ispatlanmış. Masum olan babası tarafından açık bir şekilde oğlunun var olduğunu söylemesi, bir çok mümin kimseler tarafından (ki Osman b. Sait onlardan birisidir) buna şahitlik etmesi ve ehlisünnetin bazı âlimlerinin bunu itiraf edip kabul etmeleri, söz konusu yollardan bir kaçıdır. İmam Hasan ...
 • Tılsım ve sihre karşı koymanın yolu nedir?
  29219 Pratik Ahlak 2011/08/20
  Tılsım ve sihir bir hurafe değildir ve etkileri vardır. Ama herkesin tılsım yapma gücü yoktur. Tılsım yapmayı bildiğini iddia edenlerin birçoğu sözlerinde sadık değillerdir. Bilakis bunu diğerlerini dolandırmak ve kendi geçimlerini sağlamak için uydurmaktadırlar. Büyü ve tılsımı batıl etmenin en iyi yolu Allah'a tevekkül etmek ve Kuran-ı ...

En Çok Okunanlar