Gelişmiş Arama
Ziyaret
5681
Güncellenme Tarihi: 2011/10/15
Soru Özeti
Ziyaret-i Camia’nın velayet hakkında olan ‘‘Bizim size salavatlarımızı ve velayetinizden bize ait kıldığı şeyi ahlakımızın paklığı, nefislerimizin temizlenmesi, tezkiye olmamız ve günahlarımıza keffaret olması için karar kıldı.’’ cümlesi hakkında açıklama yapabilir misiniz?
Soru
Ziyaret-i Camia’nın velayet hakkında olan ‘Bizim size salavatlarımızı ve velayetinizden bize ait kıldığı şeyi ahlakımızın paklığı, nefislerimizin temizlenmesi, tezkiye olmamız ve günahlarımıza keffaret olması için karar kıldı.’ cümlesi hakkında açıklama yapabilir misiniz?
Kısa Cevap

Ziyaret-i Camiay-ı Kebire’nin bu bölümünde Masum İmamlara (a.s) salavat getirmemizin, Onların zahirî ve batınî velayetlerini kabul etmemizin birçok faydasına değinilmiştir. Onlardan biri bizim ahlak ve davranışlarımızın güzelleşmesidir. Ayrıca nefsimizi, içimizi ve hakikatımızı tertemiz eder, maneviyatta ilerlememizi sağlar. Böyle duaların ve velayeti kabul etmenin neticesinde günahlarımız bağışlanır.      

Ayrıntılı Cevap

Ziyaret-i Camia’yı Şia’nın büyük alimleri kabul etmiş, Şeyh Saduk ve Şeyh Tusi gibi alimler onun senedini onaylamışlardır.[1]

Ziyaret-i Camiay-ı Kebire, birçok ruhani manası ve azameti olan, şimdiye kadar birçok tefsir ve şerhi yapılan bir ziyarettir. Burada getireceğimiz açıklama söz konusu tefsir ve şerhlerin bir özeti mahiyetindedir. Bu bölüm şöyle tercüme edilmiştir: ‘(Allah) Bizim size salavatlarımızı ve sizin bize tahsis ettiği velayetinizi ahlakımızın ve ruhumuzun temizlenme, günahlarımızın bağışlanma nedeni etmiştir’[2]

Ziyaretin bu bölümü bizim Masum İmamlar’a (a.s) getirdiğimiz salavat ve selamların faydalarını ortaya koymaktadır. Bu eğitici faydalardan birkaçı şunlardır:[3]

1- Masum İmam’ın (a.s) velayetini kabul etmenin berketiyle ve onlara selam göndermekle ahlakımız güzelleşir, ilahi ahlakla ahlaklanmış oluruz. Çünkü onlar güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişlerdir.

2- İmamların velayetlerinin bir diğer faydası da ruhumuzun temizlenmesidir. Bedenimizin dışı nasıl kirleniyorsa içide günahların neticesinde kirlenir. İşte İmamlara (a.s) salavat ve selam göndermek bu kirlerin giderilmesini sağlar ve kalbimizi nurlandırır. Bu hatırlatma içimizin karanlığını yok eder.

3- Onlara (a.s) salavat getirmek maneviyatımızın gelişmesine, kalp ve hakikatımızın temzilenmesine neden olur.

4- Salavat günahların bağışlanmasına neden olur. Rivayetlerde belirtildiği gibi Ehl-i Beyt’e sevginin en bariz göstergesi olan salavat günahları örter, iyilikleri iki katına çıkarır.[4]  

Salavatlar ve İmamların velayetini kabul etmenin bu kadar faydalı olmasının sırrı, Hakikat-ı Muhammediye ve O’nun hak halifeleri ilahi şuunat ve kemallerin tam mazharlarıdırlar. Onları sevmek ve selam göndermek, Onlardan yardım almak demektir.     [1] -Ali Nizami Hemedani, Simay-ı Eimme Der Şerh-i Ziyaret-i Camia, c.1, s.22, 1. Baskı, İntişarat-ı Feraiz, HŞ.1378.

[2] -Seyyid Muhammed Taki Nakavi, Şerh-i Ziyaret-i Camia, s.360, Tahran, 1. Baskı, Müessese-i Neşr-i İmam Sadık (a.s), HŞ.1378; Saduk, Men La Yahduruh-ul Fakih, Gaffari, c.3, s.547.

[3] -Ali Nizami Hemedani, a.g.e. c.3, s.103-109.

[4] -Bihar-ul Envar, c.99, s.117; Seyyid Hüseyin Hemedani Derudabadi, eş-Şumusu’t Talia; Muhammed Hüseyin Nayici, Şerh-i Ziyaret-i Camia, s.468, Kum, 3. Baskı, İntişarat-ı Mescid-i Cemkeran, HŞ.1387.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar