Gelişmiş Arama
Ziyaret
6572
Güncellenme Tarihi: 2011/10/22
Soru Özeti
Bu asırda kızları köleliğe çekmek caiz midir?
Soru
Kızları bu çağda kenizlik ve köleliğe çekmeyi nasıl açıklamakta ve onaylamaktayız? Bu iş doğru mudur?
Kısa Cevap

Her şeyden önce köleliğin İslam dini tarafından temelleri atılan bir kurum olmadığını, bilakis bu fenomenin İslam’ın doğduğu çağda dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olan bir realite olduğunu bilmeliyiz. İslam köle sahiplerine ciddi bir zarar vermeksizin ve mevcut toplumsal dengeyi ani ve hızlı bir girişimle ortadan kaldırmaksızın imkânların elverdiği ölçüde ve değişik yöntemlerle köleliğin kökünü kurutmak istemiştir. [1] İslam’ın kölelerin özgürleşmesi hakkında önerdiği yollar, neticede tedricen İslam dünyasında kölelik düzeninin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Ama dikkat edilmesi zorunlu iki nokta burada mevcuttur:

1. Küçükler ve köle çocuklarının babalarının ardılınca aynı şekilde kölelikte kalmasının nedeni neydi, diye bazen bir soru sorulmaktadır. Yanıt olarak söylemek gerekir ki; bu tür bireylerin kölelikte kalması, kendileri için yaratılan tüm sorunlarla birlikte, bir taraftan da onlar için bir tür toplumsal temin düzeni sağlıyordu ve bu neticede kendilerinin faydalarınaydı. Bu hususta 3048. soruyu (site: 3337) da lütfen okuyunuz.

2. İkinci nokta şu hususla ilgilidir: Hâlihazırda İslam toplumlarında ister olgun olsun, ister küçük olsun keniz ve köle bulundurmak mümkün müdür, mümkün değil midir? Cevap olarak İslam toplumunda bugün böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü İslamî olmayan ülkeler ile savaşarak veya başka yollarla şartlar oluşsa ve Müslüman olmayan bireyler esir alınsa ve İslamî birincil hükümler esasınca onların köle ve keniz olarak elde tutulması imkânı medyana gelse bile, İslam ülkelerinin de imzalamış ve onaylamış olduğu köleliği yasaklayan uluslararası anlaşma ve konvansiyonlar gereğince ve Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayetin ahit ve anlaşmaya vefa göstermeyi İslam toplumunun vazifelerinden biri sayması [2] hasebiyle, hiçbir İslam ülkesi ve onların vatandaşları şahısları köle ve keniz sıfatıyla bulunduramaz ve bu husustaki uluslararası mevcut kanunları çiğneyemez.

[1] Bu hususta 5393. (site: 5626) ve 13911. (site: 13702) soruları lütfen okuyun.

[2] İsra, 34, Maide, 1; Tövbe, 4; Nahl, 91.


Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar