Gelişmiş Arama
Ziyaret
28164
Güncellenme Tarihi: 2011/12/19
Soru Özeti
Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir?
Soru
Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir?
Kısa Cevap

“Sidre”, lügat bilginlerinin ekseriyetinin belirttiği üzere çok yapraklı ve çok gölgeli bir ağaca denmektedir ve “sidretü’l-muntaha” tabiri, göklerin zirvesinde ve meleklerin uçuşunun, şehid ruhlarının, peygamberlerin ilimlerinin ve insan amellerinin son zirvesinde yer alan çok yapraklı ve çok gölgeli bir ağaca işarettir. Orası, Allah’ın meleklerinin ötesine geçemediği yerdir. Cebrail de miraç yolculuğunda oraya ulaştığında durmuştur. Her ne kadar Kur’an-ı Mecid’te sidretü’l-muntaha hakkında bir açıklama verilmemişse de İslamî hadis ve rivayetlerde onun hakkında çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Onların hepsi şu gerçeği beyan etmektedir: Bu tabirin bir tür teşbih olarak seçilmesinin nedeni, bu tür büyük gerçekleri açıklamaktan sözlerimizin dar ve kısıtlı olmasıdır. Bir hadiste İslam Peygamberinden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: "رایت على کل ورقة من اوراقها ملکا قائما یسبح اللَّه تعالى"; ben onun her bir yaprağı üzerinde duran ve Allah’ı tespih eden bir melek gördüm.[1] İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

"انتهیت الى سدرة المنتهى، و اذا الورقة منها تظل امة من الامم" Ben sidertü’l-muntaha’ya vardım ve onun her bir yaprağı altında bir ümmetin gölgelendiğini gördüm![2] Bu tabirler, kastedilenin asla yeryüzünde gördüğümüz ağaçlara benzer bir şey olmadığını göstermektedir. Bilakis bu Hakkın rahmetinin yakınlığında yer alan ve melekelerin yaprakları üzerinde tespih ettiği ve de temiz ve arı ümmetlerin gölgesinde bulunduğu görkemli gölgeliklere işarettir.[3] Tefsirü’l-Mizan’da sidretü’l-muntaha hakkında şöyle denmektedir: Bu sidre ağacının ne tür bir ağaç olduğu hususunda Allah’ın kelamında tefsir edici bir şey bulmadık. Allah burada müphem bir şekilde ve işaret ile söz söylemeyi yeğlemiş gözükmektedir. "إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ ما یَغْشى‏"  Cümlesi bu tespiti teyit etmektedir; zira onda bir örtüden söz edilmiştir. Rivayetlerde ise yedinci göğün üzerinde bulunan ve Allah’ın kullarının amellinin kendisine kadar yükseldiği ağaç olarak tefsir edilmiştir.[4]      [1] Tabersi, Mecmeu’l-Beyan, Necm suresi, 14. ayetin tefsiri, “sidretü’l-muntaha”.

[2] Nuru’l-Sakaleyn, c. 5, s. 155.

[3] Tefsir-i Numune, c. 22, s. 498.

[4] Tabatabai, Seyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan, tercüme: Musevi Hemedani, Seyid Muhammed Bakır, c. 19, s. 49.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Rastgele Sorular

 • Cemaat namazında mezhebi Sünni olan bir imama iktida etmek caiz midir?
  9848 Varie 2014/01/21
  Ehlisünnetin cemaat namazına katılmak ve onlara uymak sakıncasızdır. Bazı nakledilen muteber hadislerde onların namazlarının ilk safında durup onlara katılanlar Allah Resulü’nün (s.a.a) arkasındaki ilk safta durup namaz kılan kimseye benzetilmiştir.[1] Ama imkân dâhilinde Şialar gibi namaz kılınmalıdır. Eğer bir takiye durumu bulunmuyorsa ve Ehlisünnet ...
 • Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilebilir mi? (Merciim rehberdir)
  5444 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/22
  Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilemez; elbette insan farz bir namazı kılma esnasında cemaat namazı kılınmaya başlarsa, eğer üçüncü rekata girmemişse ve namazı bitirdikten sonra cemaat namazına yetişemeyeceğinden korkarsa, namazı müstehap bir namaz niyetiyle iki rekat olarak tamamlayıp cemaate yetişmesi müstehaptır. Eğer müstehap namazı tamamlamayla da cemaate ulaşamıyorsa, müstehap namazı ...
 • Cabir İbn-i Hayyan’ın kısa biyografisini açıklar mısınız?
  10944 تاريخ بزرگان 2011/08/16
  Cabir İbn-i Hayyan, Ebu Abdullah veya Ebu Musa Cabir İbni Abdullah-i Tarsus-i Kufi olarak tanınanmeşhur bir sofidir (tasavvufçudur). [1]İbni Nedim “El-Fihrist” kitabında onun künyesini Ebu Abdullah olarak zikir ederek, şöyle diyor: Razi (Zekeriya-i Razi) fenni kitaplarında Cabir ...
 • Peynir yemek neden mekruhdur.
  64972 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/08/14
  Hikmet sahibi Allah, kullarının faydasına olan şeyleri farz kılmış, onların zararına olan şeyleride ya haram yahutta mekruh etmiştir. Masum İmamlardan (a.s) peynir hakkında bize ulaşan rivayetlerden, peynirin tek başına yenildiğinde mekruh olduğu anlaşılmaktadır. Ama cevizle yenirse zararı olmayacağından mekruhta olmayacaktır.       ...
 • İmam Ali (a.s) zamanında kimler humus toplamakla görevliydi?
  10027 تاريخ بزرگان 2011/11/13
  Müslümanların tamamı, humusun ilahi farzlardan bir tanesi olduğuna inanmış ve bunu herkesin zorunlu olarak kabul etmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Bu hükmün, Bedir savaşından sonra bir kanun haline gelerek sürekli uygulanmıştır. Hz. Ali (a.s)’de bu ilahi farzın uygulanmasında Peygamber (s.a.a)’in yanında yer alıp Peygamberle (s.a.a) gerekli işbirliği içinde olan ve Peygamber (s.a.a)’in ...
 • Ayağı ağrıdığı için veya başka bir hastalıktan dolayı oturarak namaz kılan kimsenin namazı doğru mudur?
  10536 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/28
  Namaz, İslamda çok önemli bir yere sahip olup hiçbir durumda terkedilemez. Ancak tüm şartlarını yerine getirmeye gücü yetmeyen kimseyi de zora sokmamış hatta tüm şartları hasıl olmasa da kılınan namazı yeterli görmüştür. Bütün taklit mercilerinin bu konuda ki görüşleri şöyledir: Ayakta namaz kılamayan veya ayakta ...
 • Peygamberler imamların geleceğini müjdelemişler midir?
  5169 Eski Kelam İlmi 2010/11/27
  İslam Peygamberi ve imamlardan gelen bir takım hadisler, Peygamber ve imamların isimlerinin kutsal kitaplarda yer aldığına tanıklık etmektedir. Artı, Yahudiler ve Hıristiyanların elindeki mevcut kitaplarda da imamlardan bazıları mevcuttur. 1. Dini Öğretilerin İncelenmesiİmam Hasan’dan (a.s) nakledildiği ...
 • Zina zade hakkında rivayet edilen hadisler hangileridir?
  8126 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/14
  Zina sonucu doğan çocuğun (zina zade) İslam nazarında Peygamber Efendimiz (s.a.a) ve masum İmamlarımızın (a.s.) rivayetlerinde beyan edilmiş, özel hükümleri vardır. O, hadislerden bazılarının adresleri şunlardır:1-   Zina zadenin mirası: “Vesailuş-Şia”, c.26, ...
 • Allah-u Teala, Şeytanı niçin yaratmıştır?
  20413 Eski Kelam İlmi 2008/05/04
  Şeytanın, insanların yoldan çıkartılması ve saptırılmasındaki rolü sadece davet etmekle sınırlıdır ve diğer yandan insanın tekâmüle ermesi, her zaman için zıtlıklar, çelişkilerden ve çekişmelerden geçmekle gerçekleşmektedir. Bu yüzden en mükemmel bir düzende böyle bir varlığın yaratılması boş ve yersiz olarak algılanmamaktadır. Tam tersine böyle bir varlığın olması hayır ve hikmet ...
 • İmam Ca'fer Sadık'a göre Kur'an karisinin özellikleri
  11957 Kur’anî İlimler 2011/07/19
  İmam Cafer Sadık (a.s) Kur'an karisi için bir takım özellikler ve vasıflar zikretmiştir. Bu cümleden şu vasıfları zikredilebilir: Ehl-i Beyt'in velayetini bilmesi, Kur'an'ı doğru okuması, Kur'an'ı okurken ondan etkilenmesi, abdestli olması, doğru bir kimse olması ve yağcılıktan uzak durması, Kur'an'a karşı tevazu ve huşu göstermesi, ilim öğrenmek yolunda çaba göstermesi, ...

En Çok Okunanlar