Gelişmiş Arama
Ziyaret
11189
Güncellenme Tarihi: 2010/03/07
Soru Özeti
Kız ve oğlan elçilik ve nişanlılık aşamasından sonra ve nikahtan önceki ilişkileri nasıl olmalıdır?
Soru
23 yaşında bir kızım; bir erkekle evlenme kararı almıştık, ama çeşitli nedenlerden dolayı bu karar bozuldu. Bu süre içinde, birbirimizi okşamaya kadar varan ilişkimiz vardı. Şimdide elçilik konusu gündemde, ama babam razı olmuyor. Öte yandan ayrıda kalamıyoruz. Birbirimize çok ihtiyacımız var ve özellikle bana talip olanın. İlişkimizin günah olduğunu bilmemize rağmen birbirimizden kopamıyoruz. Bu durumda ne yapmalıyız?
Kısa Cevap

Hikmet sahibi Allah kadın ve erkeği birbiri için yaratmıştır. İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar; zira birbirlerine sükunet vermekte, cinsel, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını gidermekteler.

İslam, her iki tarafında ihtiyaçlarının karşılanması için sınırlar tayin etmiştir. Kadınla erkek arasındaki her türlü ilişki bu sınırlar içinde olmalıdır. Bir çok büyük fakihe göre nikahın doğru olmasının şartlarından biri kızın babasının rızasıdır. Ancak baba kızının hayrına olmayacak şekilde biriyle evlenmesine engel olmak isterse burada babanın rızalığı şart olmaz.

 

Her neyse, anne ve baba hep evlatlarının hayrını istediklerinden çevrenizdeki dindar ve iyi niyetli kişilerden yardım alarak bu sorunu halletmeye çalışın.  

Ayrıntılı Cevap

İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısı olup birbirleri için yaratılmışlardır. Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

‘Ve delillerindendir ki sizin cinsinizden size eşler yaratmıştır, onlarla uzlaşıp geçinesiniz diye ve aranıza da sevgi ve merhamet ihsan etmiştir’[1]

 

Cinsel istek kadınla erkeğin ihtiyaçlarından biridir. Ama iki tarafında iffet ve paklığına zarar gelmemesi için bu ihtiyaç İslam’ın belirlediği sınırlar içinde olmalıdır.

 

İslam kadınla erkeğin ihtiyacını gidermek için evliliğin çerçevesini belirlemiştir. Duygusal konuşmalar, dokunma, okşama vb. ilişkiler geçici ya da daimi evlilikle olmalıdır. Hatta nişanlı kız ve oğlan eğer nikahları kıyılmamışsa, yakın zamanda evlenseler bile cinsel lezzet ve faydalanmaları duygusal konuşmalar ve el ele tutuşmak haddinde dahi olsa bu işlerden sakınmalıdırlar.

 

Bu yüzden siz geçmişte yaptığınız işlerden dolayı tövbe etmelisiniz; zira Allah tövbeleri kabul eden, bağışlayıcıdır -cehaletten ve bilgisizlikten dolayı bu işleri yaptığınız için- eğer gerçekten tövbe ederseniz inşallah günahlarınız bağışlanır. Birbirinizi seviyorsanız her şeyden önce nikah akdini okumalı sonra ilişki kurmalısınız.

 

Babanız bu evliliğe razı değilse şunu bilin ki anne-babalar her zaman evlatlarının iyilik ve hayrını isterler. Onlarda çocuklarının geleceğine ışık tutacak olan değerli tecrübeler vardır. Babanızın karşı gelmesinin nedenlerini öğrenmeye çalışın ve onun tecrübelerinden en üst seviyede faydalanın. Eğer sizin ikna edici bir deliliniz varsa onu bununla ikna ederek razı etmeye çalışın. Babanızın bu evliliğe razı olmaz ve geçerli delili de yoksa, sizin delilinizi de kabul etmiyorsa etrafınızdaki akraba, alim, eş-dosttan onu ikna etmeleri için yardım alın.[2]       [1] - Rum/21

[2] - Nikah akdinin doğru olabilmesi için babanın izninin şart olup olmadığı konusu için bkz: Bakire kızla geçici evlilik, 610. soru

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden mürtetlik meselesinde kadın ve erkeğin hükmü farklıdır?
  6135 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/09/06
  İslam insanlardan bu ilahî dini yeterli bir tespit ve kanıtla ve bilinçlice kabul etmelerini ve onun aydınlığında hidayete kavuşmalarını istemektedir. Ama kabul ettikten sonra onu bırakan ve kâfir olanlar için ağır bir ceza öngörmüştür; çünkü bunun İslam karşıtlığına dönük bir propaganda için bir ...
 • Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı?
  33442 Tefsir 2012/07/10
  Güzel kelimesinin layık, iyi, cemil, çehresi güzel olan gibi manaları vardır. Istılahta ise bir görüntünün veya kemalin üzerine çekilmiş işlemeli ve şeffaf perde demektir. Genel olarak dört çeşit temel güzellik vardır. Maddi güzellik, manevi güzellik, makul güzellik ve Allah'ın mutlak cemali. Kur'an ...
 • İnsanın üstünlüğünü tehdit eden amiller nelerdir?
  6475 Pratik Ahlak 2012/01/23
  Kur’an-ı Kerim’in bakışında gerçekte insanın insanî makam ve üstünlükten düşmesine neden olan ahlakî düşüş, değişik etkenlere bağlıdır: Bir grup Kur’an ayeti, insanların gaflet, akıl ve düşünceyi kullanmama ve bunların gerekleriyle amel etmeme nedeniyle insanî üstünlüklerini yitirdiğini beyan etmektedir. Başka Kur’an ayetleri ise nefis hevesi ve dünya sevgisini ...
 • Hicr suresinin 85 İla 87. ayetlerinin tefsiri nedir?
  10978 Tefsir 2012/03/12
  Yüce Allah belirtilen ayetlerde gök ve yerin yaratılışının hak olduğuna ve hedef taşıdığına işaret etmiş ve Peygamber-i Ekrem’e (s.a.a) düşman ve cahillerin inatçılık, bilgisizlik, taassup, tahrip ve aşırı muhalefetleri karşısında hoşgörü ve sevgi göstermesini ve de onları bağışlayıp kendilerine hoş bir yüzle karşılık vermesini tavsiye etmektedir. En ...
 • Allah-u Teala insanı hangi amaç için yarattı?
  18710 Eski Kelam İlmi 2010/03/07
  a) Allah-u Teala’nın yaratıcılığı yaratmayı gerektiriyordu.b) Yaratılış düzeni hikmetli ve bir hedef üzerinedir.c) Kainatın ve diğer varlıkların yaratılmasının son hedefi insandı; çünkü her şey onun içindir ve en güzel yaratıcı ...
 • Neden Allah u Teâlâ insanlara vermiş olduğu nimetten dolayı minnet ediyor ve vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmeyenleri kıyamet âleminde cezalandırıyor?
  8664 Pratik Ahlak 2011/07/04
  Terminolojik olarak minnet büyük ve ağır nimetlere deniliyor. Allahın insanlara karşı olan minneti onlara bağışta bulunmuş olduğu büyük nimetlerdir. Minnet ameli ve sözsel olmak özere iki kısımdır. Allahın insanlara karşı olan minneti birinci kısımdan olup çok güzel ve övülecek bir durumdur. İnsanlar arasında revaçta ve yaygın ...
 • Erkeklerin kadınlar üzerinde yönetici olmaları Kur’an açısından nasıl yorumlanabilir?
  20419 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/01
  Bakara Suresinin 34.üncü ayetinde geçen “ Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler” yöneticiler (kavvamin) kavramı erkeklerin kadınlar üzerinde hâkim olması (sulta), zorbalık gösterme ve adaleti aşmaları anlamında değildir tıpkı lügatçilerin ve onlara tabi olan tefsircilerin tabir ettikleri gibi, “kavvam” kelimesi sorumlu, ihtiyaçları giderici ve bekçi anlamındadır. Sosyal kitlenin ...
 • “Elhemdu – lillah” ve “subhanellah” kelimelerinin dakik anlamı nedir?
  10438 Eski Kelam İlmi 2012/03/10
  “Hamd” kelimesinin lügatteki anlamı övmek ve kötülemenin (zemetmenin) zıddıdır. “Tesbih” kelimesi ise Allah ı her çeşit noksanlıklardan, ihtiyaçtan, ortaklıklardan ve Onun makamına yakışmayan her şeyden O’nu tenzih etmek, beri, pak ve mukaddes bilmek anlamındadır. Bu iki kavram genellikle kuranın birçok ayetlerinde ve namazda okunan zikir ve dualarda ...
 • İslam’ın Tebliğ Yöntemi Nasıldı?
  11505 Masumların Siresi 2011/08/17
  Tebliğ mesaj iletmek anlamındadır. Tüm ilahî peygamberlerin ve özellikle de yüce İslam Peygamberinin misyonu insanları karanlıklardan nura yöneltmek olduğundan, İslam’da tebliğ Allah’ın mesajını kullarına ulaştıran bir vesile olarak çok önemlidir. İslam’da tebliğ yöntemleri sözlü, yazılı ve amelî olarak üç kısma ayrılabilir. Bu her üç kısmın da değişik türleri vardır. ...
 • Akıl ve düşünceyi eğitmenin ve özgürleştirmenin yolu nedir?
  13416 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Akıl, insanın ruhsal boyutuna ait olan iyiyi, kötüyü, kemali, eksikliği, hayırı ve şerri birbirinden ayıran bir kuvvedir. Hayat veren İslam mektebinde akıl yüce bir yere sahiptir.Aklı ve düşünceyi eğitmenin yollarından bazıları şunlardır: İyi bir mürşit bulmak, kitap okumak, yeryüzünde gezerek geçmişteki insanların yaşamlarını incelemek, ...

En Çok Okunanlar