Gelişmiş Arama
Ziyaret
50751
Güncellenme Tarihi: 2009/11/10
Soru Özeti
Kızla oğlanın doğru bir şekilde (günaha düşmeden) cinsel ilişkiye girmelerinin bir yolu var mı?
Soru
17 yaşında bir erkek çocuğuyum ve cinsel ilişkiye ihtiyacım var. Karşı cinsle günaha girmeden nasıl bir ilişki kurabilirim?
Kısa Cevap

İslama göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Hekim olan Allah bu ikisini sükunet bulsun, duygusal, ruhsal ve cinsel ihtiyaçlarını karşılasınlar diye birbirleri için yaratmıştır.

 

İslam iki tarafında ihtiyaçlarının giderilmesi ve kadınla erkeğin her türlü ilişkisinin belli bir sınır içinde olması için (daimi ve geçici olmak üzere) evliliğin çerçevesini belirlemiştir. Sizde cinsel ihtiyaçlarınızı gidermek için (daimi veya geçici) evlilikten faydalanabilirsiniz. Bu iki evlilikten hiç birisi sizin için mümkün değilse, spor gibi doğru meşguliyetler veya oruçla kendinizi günaha düşmekten koruyunuz.

Ayrıntılı Cevap

İslama göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayan varlıklardırlar. Rahman olan Allah ‘Ve delillerindendir ki sizin cinsinizden eşler yaratmıştır size, onlarla uzlaşıp geçinesiniz diye ve aranıza da sevgi ve merhamet ihsan etmiştir…’[1] diye buyurmaktadır.

Cinsellik kadınla erkeğin birbirlerine karşı olan ihtiyaçlarından biridir. İlahi nimetlerden olan bu ihtiyacın kaynağı insanın cinsel garizesidir. İslam gerçekçi bir şekilde bu garizeye yaklaşıyor; yani onun yok edilmesine izin vermiyor ve ona önem verilmesini istiyor. Ama bu önem, İslam’ın kanunları içinde olması gerekir ki insanın iffet ve paklığına hiçbir şekilde zarar gelmesin. Bu yüzden kadınla erkeğin ihtiyaçlarını gidermek için evliliği önermiştir.

 

Evlilik, İslam’a göre çok önemli ve mübarek bir iştir. Resul-u Ekrem (s.a.a) buyuruyor: ‘Evlenen kimse dininin yarısının korumuştur.’[2]

Fakihler de, evliliğin müstehap olduğunu, ama bir erkeğin evliliğe ihtiyacı olursa, öyle ki evlenmediği taktirde günaha düşecekse evlenmesinin vacip olduğunu buyuruyorlar.[3]

 

Ancak İslam, cinsel garizenin karşılanması için yalnızca daimi evliliğe yetinmemiş ve masrafların çok olması, iş, tahsil durumu vb. gibi çeşitli nedenlerden dolayı daimi bir eş bulamayanlara, cinsel faydalanmalar için ‘geçici evlilik’ adı altında bir olguyu önermiş ve caiz bilmiştir. Bu şekilde birçok cinsel sapıklıkların önüne geçmiştir.

Ama bir genç evliliğin bu kısımlarından birini yerine getirme imkanı yoksa aşağıda ki tavsiyeler insana yardımcı olabilir:

a. Cinselliği tahrik eden düşünce ve hayallerden uzak kalmak, tahrik edici gazete, kitap ve dergileri okumamak ve bu işlerden bahsetmemek.

b. İslam’ın namahremler arasında koyduğu kurallara uymak. İslam’ın bu konuda getirdiği tedbirlerin en belirginleri şunlardır:

1- Namahreme şehvetle bakmayı yasaklamıştır,

2- Örtünmeyi vacip etmiş ve bedeni sergilemekten kaçınmayı emretmiştir,

3- Namahremle fiziki temasta bulunmamayı emretmiştir,

4- Namahremle şehvetli konuşmalar yapmamayı istemiştir,

5- Namahrem için güzel kokular sürünmeyi yasaklamıştır,

6- Namahremle yalnız kalmamayı tavsiye etmiştir.

c. Cinselliği tahrik edecek müzikleri dinlememek; çünkü böyle müzikler insanı doyumsuz ve mantıksız bir şehvete yöneltir; ve gerçekte bir çeşit cinsel sapıklığa neden olurlar.

d. Cinsel haya ve iffete tavsiyede bulunmak; zira cinsel iffet ve haya günah ve cinsi sapıklığa düşmeyi önlemekte çok etkilidir.

Kur’an buyuruyor: ‘Evlenmeye güçleri yetmeyenlerde Allah onları lütfüyle zengin edinceye dek ırzlarını korusunlar.’[4]

e. Yalnız kalmamak

f. Cemaat namazı, Kumeyl duası gibi dini merasimlere katılmak.

Kur’an buyuruyor: ‘Şüphe yok ki namaz, çirkin ve kötü şeylerden alı koyar.’[5]

g. Dindar ve takvalı kimselerle irtibat kurmaya çalışmak ve onlarla daha fazla muaşerette bulunmak

h. Boş kalmaktan sakınmak

ı.  Düzenli ve az miktarda kitap okumak. Örneğin günde 10 sayfa ahiret hakkında kitap okumak

 

Ancak bunlar geçici çarelerdir. İnşaallah evlenme şartlarınız oluşur ve en kısa zamanda evlenirsiniz.[1] - Rum/21

[2] - Vesailu’ş-Şia, c.14, s.5

[3] - Tevzihu’l-Mesail-i Meraci,c.2, s.449

[4] - Nur/33

[5] - Ankebut/45

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8427 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Eğer Muaviye kâfir idiyse o halde neden İmam Hasan Mücteba (a.s) onun ile barış yaptı ve hilafeti ona devretti?
  10938 Masumların Siresi 2010/08/22
  Muaviye, Ehli Sünnet kitaplarının tanıklığıyla şeriat karşıtı işlere ve şarap içmek, “iki bayram” namazı için ezan okutmak bidati ve Cuma namazını Çarşamba günü kılmak gibi birçok bidate mürtekip olmuştur. Bu nedenle ona karşı hiçbir müsamaha ve tolerans gösterilemez. Öte taraftan tarihin tanıklığıyla İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ...
 • Acaba Rüşvet Yemek Haram mıdır?
  10709 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  Rüşvet etimolojik olarak “r-ş-v” kökünden gelme ve Arapça bir kelimedir. Kelimede bulunan “r” harfı feth (e), dam (u) ve kesr (i) (yani reşeve, rüşeve ve rişeve) olmak üzere üç şekilde kullanılmıştır. Bu kelime müfrettir ve onun cemi “reşa” veya “rişa” şeklindedir. Farsçada mozd (el emeği)
 • Tefsir-i bi-Rey ile entelektüelsel bir görüşten (güvenir (müvassak) haber-i vahit) yararlanarak yapılan tefsir arasında fark nedir?
  8468 Tefsir 2012/07/21
  Bazı ilimlerin Kur’anla irtibatı öyle bir şekildedir ki onlar olmaksızın Kur’an ayetlerini tefsir ve tahlil etmek imkansızdır. Sarf ilmi, nahiv ilmi, meani, beyan lügat vb. ilimler gibi. Dolayısıyla müfessir olan bir kimse Kur’anın daha iyi anlaşılması için etkili olan ilimlerde uzman olmalıdır. Kur’anı kerimde “am-has, mutlak-mukayet, nasih-mensuh” ...
 • Ye’cüc ve Me’cüc kavmi kimlerdi? Onların akıbeti ne oldu? Zülkarneyn’in onlar karşısında yaptıkları neydi?
  9366 Tefsir 2010/11/27
  Bu husustaki Kur’an ayetleri ve Tevrat’taki konular bütününden ve de tarihi verilerden anlaşıldığı kadarıyla bu topluluk Kuzey Asya bölgesinde yaşamakta olup güney ve batıya vahşi saldırılarıyla facia yaratmıştır. Zülkarneyn setinin kapatılmasıyla onların saldırıları büyük bir müddet sona ermiştir, ama ahir-i zamanda yeniden döneceklerdir. Bazıları vuku bulan ...
 • 1- Bir Sünni erkeği nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz? 2- Şia bir kız Sünni bir gençle evlenebilir mi?
  18810 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/02/28
  Hem şia hem sünni müslümandırlar. İnanç, şer’i hükümler ve diğer konularda ortak yönleri çok fazladır. Elbette inkâr edilmeyecek bir takım faklı inanç ve görüşlere de sahiptirler. Ancak bu farklı görüşler, aralarında ihtilaf ve düşmanlığa yol açmamalı ve İslami kardeşlik temeline halel getirmemelidir.Bunun yanı ...
 • Erkeğin küpe takması caiz midir?
  24881 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2007/11/05
  Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde ...
 • Naiplikle yapılan ibadetler, ibadetleri satın almak gibi değil midir?
  5887 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Kanun eksenli her toplumda ve her kanun koyucunun görüşünde asıl kanunların uzantısında bir takım kanunların bulunması kesin bir husustur. Asıl kanunlardan sonraki merhalede yer alan kanunlar, kanundan kötü yararlanmanın caiz oluşu manasına gelmez. Namaz, oruç ve hac gibi yükümlülükleri her şahsın kendi hayatı döneminde ve yaşarken yapması ...
 • Acaba bebek giysi takımı almak için yatırım yapılan paraya ve hakeza! Yatırım için satın alınmış olan arsa ve apartmana humus düşer mi?
  5528 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Tüm taklidi mercilerin fetvasına göre eğer içinde oturacak eviniz varsa, arsa ve apartmanı da kendi maaşınızdan ve kendi işinizden kazandığınız parayla, sermaye etmek ve onun karından yararlanmak için satın almışsanız ona humus taalluk eder. Ama eğer içinde oturacak eviniz yok ve variyetinizin azlığı nedeniyle arsa ve apartmanı ...
 • Muta hakkında rivayet edilen bütün rivayetler güvenilir midir?
  10412 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/19
  Kuranı kerimde geçici evliliğin caiz oluşu ilan edilmiş olan islami sünnetlerdendir. Bu sünneti hasene, Peygamber Efendimiz (s.a.a) zamanında ve birinci halifenin halifelik süresinde ve ikinci halifenin döneminin belirli bir kesiminde de İslam toplumu içinde uygulanılıyor. Bu durum ...

En Çok Okunanlar