Gelişmiş Arama
Ziyaret
9105
Güncellenme Tarihi: 2014/02/27
Soru Özeti
Maide suresi atmış dördüncü ayeti şöyle buyurmaktadır: “Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık.” Bu ayet yeryüzünde İmam Mehdi (a.s) tarafından adaletin tamamıyla sağlanması ile çelişmiyor mu?
Soru
“Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık.” Bu ayet yeryüzünde İmam Mehdi (a.s) tarafından adaletin tamamıyla sağlanması ile çelişmiyor mu?
Kısa Cevap
Yahudilerin ahitlerine sadık kalmamaları ve işlerindeki ihtilaflar, onlar arasında düşmanlık ve adavetin etmenleri ve nifak ve ihtilaf tohumlarının saçılmasına neden olmuştur.[1] Aynı şekilde adavet ve düşmanlığa dayalı ayrılıklar onlar arasında henüz sürmektedir. Bu acı akıbetin sadece Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlara özgü olmadığını hatırlatmaya herhalde gerek yoktur. Müslümanlar da onların yolunu izlerse, belirtilen akıbete duçar olacaklardır. Ayet ve hadislerden istifade edildiği üzere Hz. Mehdi’nin (a.s) ortaya çıkmasından sonra tüm dünyadaki tek dinin İslam olacağı ve bunun Maide suresi atmış dördüncü ayetindeki belirtilen husus ile nasıl bağdaştığı sorusunun cevabı bağlamında şöyle demeliyiz: Yahudilerin (veya Hıristiyanların ve …) İmam Mehdi’nin (a.s) ortaya çıkmasından sonra çok zayıf bir azınlık halinde dünyada kalması muhtemeldir; zira söz konusu dönemde de insanların özgürlüğü ortadan kalkmayacak ve dinin icbar yönü olmayacaktır. Elbette dünyadaki insanların kahir ekseriyeti hakkın yolunu tutacak ve ona yönelecektir. Her şeyden önemlisi ise yeryüzündeki devlet, İslam devleti olacaktır.[2] Bundan dolayı İmam Mehdi (a.s) tarafından adaletin tamamıyla sağlanması, hiçbir günah ve kinin olmayacağı anlamına gelmez. Bunun anlamı, mazlum bireyin adalet istemesi durumunda kesinlikle hakkına ulaşacağı ve toplumsal güvenliğin makro düzeyde sağlanacağıdır.
 

[1] Elbette yaratışsal ve doğal nedenlerin Allah’a isnat edildiğini biliyoruz.
[2] Bkz: Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, c. 4, s. 319, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, çap-ı evvel, 1374 ş.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar