Gelişmiş Arama
Ziyaret
6057
Güncellenme Tarihi: 2015/02/15
Soru Özeti
Allahın rızasını ve muhabbetini kazanmak noktasında temizlik ve nezafetin rolü nedir?
Soru
Allahın rızasını ve muhabbetini kazanmak noktasında temizlik ve nezafetin rolü nedir?
Kısa Cevap
Temiz bedene sahip olmak, temiz elbise giymek ve güzel koku sürmek güzellikten hoşlanan fıtri hisse sahip olan kimseler için bir nevi ruhani bir halet vücuda getirir, onun Allaha ve Allahın da pak ve temiz olan insana muhabbetini fazlalaştırmasına neden olabiliyor.
Molla Ahmed-i Nereki (r.h.) zahiri temizlik ile batini temizlik arasında var olan ilişki hakkında şöyle yazıyor:  o ibadet için en önemli iştir. Zira zahiri temizlik batini temizliğin gerçekleşmesi için vesiledir. Bu cihetledir ki ayetler ve rivayetlerde bu tür temizlik övülmüştür…; zira insanın kalbi, nefsinin kötü ve benimsenmeyen ahlaktan temiz olmadığı sürece Allahtan başkası olanlardan temizlenemez. İnsan organları (cevanihleri) günah kirinden temizlenmediği sürece nefsi kötülüklerden temizlenemez. Bedenin zahiri büyük ve küçük abdestsizliğinden temizlenmediği sürece organları temizlenemez”.[1] 
Masum imamlar (a.s.) kişisel, toplumsal ve Allaha ile irtibat noktasında daima temiz ve temizliğe riayet ediyorlardı.  Bu cihetledir ki o hazretlerden bedenin ve elbisenin temizliği, Allahın rızasının geçekleşmesine sebep olduğunu söylen birçok rivayet nakil edilmiştir. Burada örnek teşkil etsin diye temizliğin değerini, önemliliğini, Allahın rızasını celp edeceği miktarını belirleyen birkaç önemli rivayeti burada zikir edilecektir.
 1. İmam Sadık (s.a.a); “koku kollanan (namaz kılarken) bir kimsenin iki rekât namazı, koku kollanmayanın yetmiş rekatından daha değerli olduğunu” söylemiştir.[2]  
 2. İmam Sadık (a.a.) misvak kollanmanın on iki özelliği (eseri) var olduğunu buyurmuştur:  peygamberin sünnetidir;  ağzı temizliyor; gözün aydınlığını artırıyor; Allahın hoşnutluğuna sebep oluyor; dişleri beyazlatıyor; dişlerin düşmesine ve düzleşmesine engel oluyor; diş etlerini muhkem ediyor; iştahı açıyor; balgamı yok ediyor; insanın hafızasını güçlendiriyor; iyililerin katlanmasına neden oluyor; Allahın meleklerini şad ediyor.[3]      
 3. İmam Sadık (a.s.) şöyle buyurmuş: “Allah resulü (s.a.a) başı sidir ile yıkıyordu ve şöyle buyuruyordu: başınızı sidir ile yıkayınız. Zira her melek ve gönderilen her peygamber sidir’in temizleyici olanlardan saymışlardır. Her kim sidir yaprağıyla başını yıkarsa yetmiş gün şeytanın vesveseleri ondan uzak kalıyor. Yetmiş gün şeytan kendisinde uzak kalan bir kimse günah işlemez. Günah işlemeyen bir kimse cennete girer”.[4]   
 4. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurmuş: “çok aynaya bakan ve her bakışta Allaha şükür eden bir gence Allah cenneti vacip eder”,[5]
 5. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurmuş: “her kim Perşembe günü; yani Cuma akşamında mescidi süpürür ve tozunu dışarı atarsa hata eğer onun yaptığı bu iş göz sürmesi kadar olsa bile Allah onun günahlarını bağışlayacaktır”.[6]
Bu rivayetlerin toplamından anlaşılıyor ki Allah u Teâlâ temizliği ve paklığı seviyor ve ondan hoşnut oluyor. Pak ve temiz olana da sevap veriyor, onu cennete götürüyor. Elbette temiz olan genç mümin olması gerekiyor. 
 

[1] Neraki, Molla Ahmet, “Miracu’s – sade”, s. 838, Kum: Hicret, baskı, 6, 1387, ş.
[2] Şeyh Saduk, Muhammed b. Ali, “Sevabul – Amal ve İkabul - Amal”, s. 40, Kum: daru’r – rezi, baskı, 1, 1406. 
[3] Age., s. 18.
[4] Age., s. 20
[5] Age., s. 25
[6] Age., s. 31
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bilal evlenmiş midir, yoksa evlenmemiş midir? Eğer evlenmiş ise çocuğu veya çocukları var mıdır?
  5777 تاريخ بزرگان 2010/09/04
  Tarih kitaplarında Bilal’in evliliği hakkında bilgi bulunmaktadır. Örneğin peygamberin ısrarı ile beni Kenan kabilesinden bir kadınla evlenmiştir.[1] Bir başka yerde de beni Zühre kabilesinden bir kadınla evlendiği nakledilmiştir.[2] Bir başka kaynağa göre de ...
 • Tek bir kapısı olan Camiye hayız ve cünüp bir kimsenin girmesinin hükmü nedir?
  5982 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Hayız halinde olan kadın ve cünüp bir kimsenin Camide durması caiz değildir. Ama eğer bir kapıdan girip bir diğer kapıdan çıkıyorsa ya Camide var olan bir şeyi kaldırmak için Camiye giriyorsa sakıncası yok.[1] Buna binaen eğer Caminin tek bir ...
 • Kuran’da hangi ayet kurtuluş yolunu açıklamaktadır?
  2674 Tefsir 2020/01/20
 • Kafi’de sahih hadislerin fazla olmadığı iddiası doğru mudur?
  11232 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi) 2010/12/29
  Kuleyni’nin hadisler için söylediği ölçüler, muhalif ve çelişik hadisler içindir. Yoksa bütün sahih hadisleri tanımak için söylenen şu üç ölçüyle, yani ‘rivayetin Kur’an’la karşılaştırılması, sünniye muhalif olması ve tahyir’le sınırlı değildir; ölçüler bunlardan daha çoktur.Kuleyni’den sonra yazılan kitaplar, onun kitabının yetersiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü ...
 • Ubey b. Kab’ın şahsiyeti nasıl idi?
  8592 تاريخ بزرگان 2012/03/12
  Ubey b. Kab, Hz. Peygamberin en meşhur sahabelerinden biridir, Şia ve Ehli Sünnet’i içeren tüm Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şii kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehli Beyte (a.s) ve ...
 • Kadınlar, arka arkaya 31 gün olan orucun keffaretini hayız halinde nasıl yerine getirebilirler?
  6008 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/14
  Arka arkaya tutulması şart olan oruçlarda (keffaret veya adak orucu gibi), hastalık, hayız, nifas vb. özürlerden dolayı mükellef arka arkaya oruç tutamazsa özrü (hastalık, hayız, nifas...) giderildikten sonra orucunu tutmaya hemen devam ederse orucu sahih olur ve yeni baştan oruçları tutmasına gerek yoktur.
 • Çöl ve sahraların yaratılış felsefesi nedir?
  10637 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  1. Allah-u Teâlâ’nın gökyüzü, yeryüzü, dağlar, denizler, ormanlar, çöller ve… kapsamak üzere yarattığı her şey fayda ve maslahat üzerinedir. Bunların yaratılışı hak iledir ve bunların hiçbirisine batıl yol bulunamaz.[1] Ne var ki beşer, bu maslahatları derk etmekten acizdir. Ormanlar ve denizler, insan için hissedilip ...
 • İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası nedir?
  7312 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/20
  İnkılâbın Rehberi Seyit Ali Hameyney’i hazretlerinin namahrem kadına bakma bağlamındaki fetvası imam Humeyni’nin (r.h.) fetvasıyla aynıdır.Müslüman kadınlara bakmanın hükmü hakkında İmam Humeyni şöyle buyuruyor: “erkeğin kadının bedenine bakması ister lezzet kastıyla olsun ister lezzet kastıyla olmasın haramdır. Yüzüne ve ellerine bakması eğer lezzet kastıyla olursa haramdır. Ama eğer lezzet ...
 • Sigaranın orucu bozduğunu bilmeyen biri, sigara içerek tuttuğu oruçların kazasının yanı sıra keffarette vermeli midir?
  7618 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/13
  İmam Humeyni (r.a) ve diğer büyük taklit mercilerinin görüşleri şöyledir: (Oruç tutan kişi) Meseleyi bilmediğinden dolayı orucu bozan bir şey yapsa, eğer meseleyi öğrenme imkanı vardıysa farz ihtiyat gereği üzerine keffaret gelir. Eğer meseleyi öğrenme imkanı yoktuysa veya meselenin farkında değildiyse yahut filan şeyin orucu bozduğunu kesin olarak ...
 • Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilebilir mi? (Merciim rehberdir)
  5500 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/22
  Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilemez; elbette insan farz bir namazı kılma esnasında cemaat namazı kılınmaya başlarsa, eğer üçüncü rekata girmemişse ve namazı bitirdikten sonra cemaat namazına yetişemeyeceğinden korkarsa, namazı müstehap bir namaz niyetiyle iki rekat olarak tamamlayıp cemaate yetişmesi müstehaptır. Eğer müstehap namazı tamamlamayla da cemaate ulaşamıyorsa, müstehap namazı ...

En Çok Okunanlar