جستجوی پیشرفته

فقه و احکام(طبقه بندی موضوعی:نقد و نسیه)

  • خرید و فروش چک و سفته، چه حکمی دارد؟
    70819 1392/07/13 خرید و فروش
    نظر اکثر مراجع تقلید در این باره ان است که ، اگر چک و سفته حقیقی بوده ( صوری نباشد ) و فروشنده ، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده ان ، طلبکار باشد ، فروش ان ( به بدهکار یا شخصی دیگر ) به قیمت کمتر و ب
  • چه حکمتی دارد که بین قیمت نقد و نسیه تفاوت وجود دارد؟
    27857 1388/05/22 Laws and Jurisprudence
    بیع خرید و فروش در یک تقسیم بندی به چهار قسم کالی به کالی ، نقد ، نسیه و سلم سلف تقسیم می گردد. معامله کالی به کالی ان است که در ان ثمن و مثمن ، در هنگام معامله ، دین هستند. چنین معامله ای از نظر همه

احکام

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها