Gelişmiş Arama
Ziyaret
4667
Güncellenme Tarihi: 2012/03/12
Soru Özeti
Ben on yıldır bir şahıs ile nişanlanmış bulunuyorum. Kanunî evlilik öncesi şerî akit yapabilir miyiz?
Soru
Ben on yıldır İranlı olmayan biriyle resmi olmayan bir şekilde nişan yapmış bulunuyorum. Bu müddet boyunca kanunî evlilik talebinde bulunduk, ama bir cevap almadık. Kanunî evlilik öncesi şerî akit yapabilir miyiz?
Kısa Cevap

Taklit mercilerinin bu husustaki yanıtı şudur:

1. Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Onun şerî şartlarına riayet etmeyle zatı itibariyle bir engel yoktur.

2. Hz. Ayetullah Uzma Sistani (ömrü uzun olsun): Kızın akdi, kızın babasının izniyle olmalıdır.

3. Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpaygani (ömrü uzun olsun): Mümin bir erkek ile mümin bir bayanın evliliği, (kızın velisinin izni gibi) şartlara riayet edilerek zati itibariyle bir engel taşımaz. Eğer başka bir sorun varsa, uygun bir cevap verilmesi için açık bir şekilde yazın.

4. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (ömrü uzun olsun): İslam devletinin kanunları açısından eğer bu evliliğin bir sakıncası yoksa şerî olarak da bir sakıncası olmayacaktır ve bakire kızın evliliği kızın velisinin izni alınmaksızın caiz değildir. Bakireden maksat, bekâret uzvu taşısın veya taşımasın daha önce evlenmemiş kızdır.

5. Hadevi Tehrani (ömrü uzun olsun): Şerî evlilik, kanunî evlilik şartına bağlı değildir. Elbette İslam devleti özel bir maslahat uyarınca şerî evliliği bir durumda yasaklarsa, bu durumda eğer yasak yükümlülük yasağı olursa, söz konusu evlilik haram olur, ama sahih sayılır ve eğer durum hükmü olur ve İslam devleti akdin geçersiz olduğuna hükmederse, akit geçersiz olur.

Sayt-ı İstiftaat

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kuranı kerim mucize olduğunun boyutları nelerdir? Ve neden nehcü'l-balaga mucize değildir?
  8239 Kur’anî İlimler 2011/06/20
  Kuranı kerim bazı özellik ve niteliklere haizdir ki diğer kitaplar bu özellik ve niteliklere sahip değildir. Eğer Nehcü'l-balaga bu özellik ve niteliklere sahip olmuş olsaydı oda mucize olacaktı. Ancak Nehcü'l-balaga bu özellik ve niteliklere sahip olmadığı için kuranı kerim gibi olamaz.
 • Dünyada tekrar evlilik yapan kadın cennette hangi kocasının eşi olacaktır?
  15845 Eski Kelam İlmi 2009/06/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Kredisinden faydalanmak için ev almak maksadıyla bankaya yatırılan paraya humus gelir mi?
  5950 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  Ayetullah Hamanei, ‘Evi olmayan ve ev almak veya başka bir ihtiyaç için para artıran kimsenin artırdığı bu paraya humus gelir mi?’ sorusuna şöyle cevap veriyor: ‘Masrafları karşılamak için kazancın kârından mal (para) artmışsa humus yılının başında onun humusunun verilmesi gerekir. Ama ...
 • İslam dininde aklın işlevlilik sınırı ne kadardır ve nerelerde ve nereye kadar ondan istifade edilebilir?
  13203 Yeni Kelam İlmi 2008/04/09
  Akıl, Allah’ın insan vücudunda karar kıldığı, en değerli bir güçtür ve onun kısım ve dereceleri vardır.Teorik akıl; onun görevi olayları derk etmek, tanımak ve o olaylar hakkında hüküm vermektir.Pratik akıl; insan davranışlarını kontrol eden güçtür, diğer bir deyişle onun işi olması gereken ve olmaması gereken şeyleri derk etmektir ...
 • Bebeğin özürlü ve hasta olması yüzünden düşürülmesi caiz midir? Bu durumda kim sorumludur?
  7877 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/08/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • İmamlar (a.s) neden takiyye ederlerdi?
  7839 Eski Kelam İlmi 2010/12/04
  Takkiyyenin nedeni yalnızca korku değildir, korku, takiyyenin nedenlerinden sadece biridir, tümü değil. Dikkat etmek gerekir ki, korku, soruda gelen iki çeşidin ötesinde bir şeydir. Zira korku takiyyesi bazen takiyye edenin canı, onuru, malı ve yakınlarına gelebilecek tehlikeden dolayı yapılırken, bazen başkalarına ve müminlere gelecek olan zarar ihtimalinden ...
 • Kur’an-ı Kerim’in Tahrif edilmediğinin delilleri nedir?
  20859 Eski Kelam İlmi 2009/08/20
  Tahrif genel anlamda Kur’an’ın lafız ve manalarında her türlü değiştirme, artırıp eksiltmeye denir.Araştırmacılar Kur’an’ın tahrif edilmediğine dair çeşitli deliller zikretmişlerdir. Biz bu delillerden bazılarına burada işaret edeceğiz:1- Kur’an nüzul zamanından ...
 • Ortaklık nedir?
  11079 Şirket 2012/04/04
  Ortaklık İslam hukukunda(fıkhında) iki anlamda kullanılmaktadır: İki veya daha fazla şahıs kıymeti olan bir şey üzerinde bu mal veya alacak vb. şeyler olabilir şerik olarak ortak olması. Bu durumda hiçbir ortak diğer ortakların izni olmadan mal üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamazlar.[1] Ortaklık ...
 • Selamun Aleyküm. “Emmen Yucibu’l-Muztar” duası nerede zikredilmiştir?
  26116 Pratik Ahlak 2012/08/12
  “Emmen yucibu el-muztarre iza duahu ve yekşifu’s-su” cümlesi Kur’an’da Neml suresinin 62. ayetinde zikredilmiştir: Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz! Her ne kadar yüce ...
 • Zaman nedir? İnsan tarafından kontrol edilebilir mi?
  12557 İslam Felsefesi 2011/11/22
  Filozofların önemsedikleri ve görüş ayrılığına düştükleri felsefî önemli konulardan birisi zaman meselesidir. Zaman hakkında değişik teoriler öne sürülmüştür. Meşhur filozoflar şöyle demektedir: Zaman hareketin miktarıdır, müstakar olmayan bir varlıktır ve hareketle vardır. Hareket onu taşır. Molla Sadra şöyle der: Zaman hareketin miktarıdır ve hareket etmeleri açısından hareket eden şeylerin ...

En Çok Okunanlar