Gelişmiş Arama
Ziyaret
14069
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Hangi imam ferec duasını şahsen okumaktaydı?
Soru
Hangi imam ferec duasını şahsen okumaktaydı? Lütfen kaynak belirtir misiniz?
Kısa Cevap

Ferec kavramı, (Arapça) sözlükte “gam ve hüzünden kurtulmak ve ferahlanmak” anlamına gelir.[1] Hadis kitaplarında ferec ve ferahlanmanın hâsıl olması için zikredilen dua ve ameller bu sözlük anlamını taşımaktadır. Burada “Ferec Duası” olarak adlandırılan üç dua ve de “Ferec Namazı” olarak isimlendirilen bir namazı zikretmekle yetiniyoruz:

1. Hz. Peygamberden (s.a.a) nakledilen bir duaya “Ferec Duası” denmektedir: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا مَنْ عَلَا فَقَهَرَ...»[2]

2. Bir başka dua ise “İmam-ı Zaman’ın Ferec Duası” olarak meşhur olmuş ve onda “acil ferec”[3] tabiri kullanılmıştır. Bu dua «أللٌهُمَ (إلهِی) عَظُمَ البَلاءُ وَبَرِحَ الخَفَاءُ...» cümlesiyle başlamaktadır.[4]

3. İmam Ali’den (a.s) nakledilen bir namaz da “Ferec Namazı” olarak adlandırılmıştır.[5]

Ama «أللٌهُمَ کُن لِوَلِیٌکَ...» duası belirtilen anlama binaen Ferec Duası olarak adlandırılmamaktadır. Bu dua Şiilerin İmam-ı Zaman hakkında okuduğu dualardandır ve Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesinin amellerinden sayılır. Elbette bu dua İmam-ı Zamanın anıldığı her vakitte okunabilir.[6]

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

 


[1] İbn. Manzur, Muhammed b. Mekrem, Lisanü’l-Arab, c. 2, s. 343, Vaje-i el-Ferec, Neşr-i Dar-ı Sadr, Beyrut, çap-ı sevvom, 1414 k; Tarihi, Fahruddin, Mecmeu’l-Bahreyn, Muhakkik ve Musahhih: Hüseyni Seyid Ahmed, c. 2, s. 322, Neşr-i Kitabfuruşi Mürtezevi, Tahran, çap-ı sevvom, 1416 k.

[2] İbn. Tavus, Ali b. Musa, Mihecü’d-Daavat Ve Minhecü’l-İbadet, s. 90, Daru’z-Zahair, Kum, çap-ı evvel, 1411 k.

[3] Elbette bir başka yerde bu dua az bir farklılıkla zikredilmiştir ki İmam-ı Zaman (a.c) namazından sonra okunmaktadır; (Bkz: Şeyh Hür Amıli, Muhammed b. Hasan, Vesailü’ş-Şia, c. 8, s. 18, Müessese-i Âlu’l-Beyt (a.s), Kum, çap-ı evvel, 1409 k).

[4] Amıli Kefemi, İbrahim b. Ali, el-Misbah-Cennetü’l-Emani’l-Vakiye Ve Cenneti’l- Bakiye, s. 176, Neşr-i Daru’r-Rezi, Kum, çap-ı dovvom, 1405 k.

[5] Tabersi, Hasan b. Fazl, Mekarimu’l-Ahlak, s. 329, Şerif Rezi, Kum, çap-ı çarom, 1412 k.

[6] Şeyh Tusi, Muhammed n. El-Hasan, Tehzibu’l-Ahkam, Muhakkik ve Musahhih: Horasan, Hasan el-Musevi, c. 3, s. 103, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, çap-ı çarom, 1407 k; Mefatihü’l-Cennan, A’mal-ı Mah-ı Mübarek-i Ramazan, Duay-ı Şeb-i Bisto sevvom.

 

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz Ali’nin kendi hilafeti döneminde omzunda kırbaç taşıyarak sokak ve çarşıda hareket ettiği ve suçluları cezalandırdığına dair nakledilen hadis doğru mudur?
  6140 Hadler, Kısas Ve Diyetler 2012/04/15
  Hz Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Allah ömrünü uzatsın) Bürosu: Bu içerikte nakledilen rivayet sadece Hz Ali’nin Küfe’de bulunduğu, çarşıda gezdiği ve halkın tavsiyeleri ciddiye alması için yanında belirtilen kırbacı yanında taşımasıyla ilgilidir. Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani’nin (Allah ömrünü uzatsın) Bürosu:
 • Yezit İmam Hüseyin’i (a.s) neden öldürdü?
  13804 Eski Kelam İlmi 2011/08/03
  Birçok delil Yezit b.Muaviye’nin ahiret ve kıyamete hiçbir inancı olmadığını göstermektedir. O, üç yıllık yönetimi süresince İmam Hüseyin’i (a.s) şehit etmek, Medine’yi yağmalamak ve tahrip etmek, sahabelerden ve diğer kesimlerden[1] birçok ferdi öldürmek ve Allah’ın evini taşa tutmak ve ...
 • Ahlakla tevekkülün arasında nasıl bir bağlantı vardır?
  9032 Teorik Ahlak 2011/03/03
  İnsanın nefsinde ‘meleke’ haline gelen sıfatlara ahlak denir. Meleke ise, insanın ruhunda nüfuz eden öyle bir sıfattır ki, o sıfata uygun amel ve davranışlar kendiliğinden yapılır. Ahlak, fazilet ve rezalet olmak üzere ikiye ayrılır. Tevekkül ise, ahlaki faziletlerden biri olup kulun Allah’a güvenmesi ve bütün işlerini ona havale ...
 • Kadın evladına süt vermeden dolayı kocasından ücret talep edebilir mi?
  5246 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/04/04
  Şu noktaya dikkat etmek zorunludur: İslam’da fıkhî hükümler ve ahlakî usuller birbirini tamamlar ve aralarında hiçbir ayrılık ve uyuşmazlık bulunmaz.[1] Bundan dolayı fertlerin hakkı sıfatıyla bazı hükümler ispatlanmış olsa da ve yükümlü bu haktan fıkhî bir hüküm sıfatıyla istifade edebilse de, dinsel öğretilerde ahlakî ...
 • Allah’ın sözlerinin O’nun resul ve elçisi dışında başka biri tarafından tefsir edilmesi caiz midir?
  6914 Tefsir 2011/10/22
  Tahrif olan diğer semavi kitapların aksine, şimdi biz gerçek dışı hiçbir hususu Kur’an’da gözlemlememekteyiz. Hatta tahrifin belirli bir anlamına inanan kimseler bile bu noktadan gafil kalmamıştır. Yüce Allak Kur’an’ı kolay ve tüm muhatapların istifade edebileceği bir tarzda nazil etmiştir. Herkes istediği takdirde onun öğreti ve bilgilerinden yararlanabilir ...
 • Neden özellikle bir mercii taklit etmek gerekmektedir? Bu mesele hadisler aracılığıyla nasıl ispat edilmektedir?
  8980 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/11
  Eğer müçtehitlerden her birinin fıkhın bir kısmında diğerlerinden daha bilgili olduğu veya onlar ile eşit bulunduğundan eminseniz birkaç şahsı taklit etmenin bir engeli yoktur. ...
 • Vaktin başında namaz kılmak mı iyidir yoksa iki doğuş arasında yatmamak mı?
  4868 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
  Her şeyden önce bir noktaya dikkat etmeniz lazımdır:Kerahete neden olan uyku ister sabah namazından sonra olsun, ister ondan önce olsun iki doğuş arasındaki uykudur. Bu yüzden sorunuza göre siz iki doğuş arasında uyuduğunuzdan dolayı her iki durumda da kerahete mürtekip olmuş bulunmaktasınız. ...
 • Peygamber'den sonraki dönem için Şia'nın görüşü nedir?
  9862 Eski Kelam İlmi 2011/02/14
  Şia inanıyor ki:1-Hilafet Allah'ın tayini ile gerçekleşen bir görevdir. Peygamber (s.a.a) defalarca Allah'ın emriyle Hz. Ali a.s)'ı Müslümanlara kendi halifesi olarak tanıtmışlardır.2. Peygamber'in halifeleri on iki kişidirler. Onların ilki Hz. Ali (a.s)'dır ve sonu Hz. Mehdi b. Hasan Al-Askari'dir.3. Hz. Ali (a.s) Allah ve Peygamber (s.a.a) ...
 • İslam neden Avrupaya göre Asya’da daha çok yayılmıştır?
  9718 Eski Kelam İlmi 2011/03/03
  İslam Asya’da ortaya çıktığı için orada daha fazla yayılmıştır. İslam dininin Avrupa’da daha az yayılmasının, Müslümanların arasındaki ihtilaflar, Öz Muhammedi İslamın güzel çehresinin anlatılamaması vb. gibi nedenleri vardır.Hz. Peygamberin vefatından sonra, İslam dinin yayılması için çabalar gösterilmeye başlandı. Ama Müslümanların arasındaki ihtilaflardan dolayı ...
 • Mukaddes Zebur hangi peygamberin ve hangi dinin kitabıdır?
  118627 پیامبران و کتابهای آسمانی 2014/06/23
  Zebur Hazreti Davut’un (a.s.) kitabıdır. Allame Tabatabai “Andolsun, Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebûr'da da, "Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır" diye yazmıştık”[1] ayeti kerimenin tefsirinde şöyle diyor: zahiren Zebur’dan maksat Hazreti Davut’a verilen kitaptır. Zira kur’an’nın başka bir yerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: “Davut’a ...

En Çok Okunanlar