Gelişmiş Arama
Ziyaret
3131
Güncellenme Tarihi: 2012/07/29
Soru Özeti
Acaba Kuran’ı Kerim’de kızların evliliğe zorlanmaması gerektiğine veya onları eş seçiminde özgür bırakmak gerektiğine delalet eden bir ayet var mıdır? Eğer bu konuda bir ayet yoksa bunun delili nedir?
Soru
Acaba Kuran’ı Kerim’de kızların evliliğe zorlanmaması gerektiğine veya onları eş seçiminde özgür bırakmak gerektiğine delalet eden bir ayet var mıdır? Eğer bu konuda bir ayet yoksa bunun delili nedir?
Kısa Cevap
 Öncelikle şu noktaya dikkat etmek gerekir; İslam dininin bütün hükümleri ve kuralları ayrıntılı bir şekilde Kuran’ı Kerim’de beyan edilmemesiyle birlikte Allah Resulü ve Masum İmamlardan bizlere ulaşan hadisler gibi İslami hükümleri elde edebileceğimiz kaynaklar bulunmaktadır.
Ama sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak; Bu konuda bir ayet bulunmamasıyla birlikte İslam hukukunda geçerli olan diğer kaynaklarda (Sünnet, akıl, icma) kızların evliğe zorlanması şiddetle karşı çıkılmıştır. Öyle ki eğer kız rızası olmadan babasının zoruyla evlendirilirse kılınan nikâh akdi batıl ve geçersizdir. Hatta böyle bir evlilikten dünyaya gelen çocuk helal zade hükmünde olmayıp şüpheli çocuk hükmündedir. Bu baba için büyük bir günahtır.[1] Diğer taraftan kızda babasının izni olmadan evlilik yapamaz.[2] Evlilik için baba iznini almış olması gerekmektedir.
İslam dininin bu konuyu bu kadar zor tutmasının hikmeti doğru bir eş seçimine ulaşılmasıdır. Bir taraftan kızın ilgi, alaka duyduğu ve beğendiği bir eş adayının seçimi, diğer taraftan ise bu seçimin duygusallıktan ibaret olmayıp akıl üzere ve gelecek öngörüsü olması hedeflenmiştir.
Bu genel kaidenin bazen istisnai durumları bulunmaktadır. Bu durum Babanın veya kızın kendi mesuliyetlerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkmaktadır. Maalesef evliliğin mahvolmasına sebep olmaktadır. Bu durumlarda diyalogla ve ehil insanlarla meşveret ederek anlaşma sağlanabilir. Elbette hatırlatmamız gerekir ki, her türlü inat işleri zorlaştıracaktır. İki tarafta aklı mihenk taşı karar kılmalı tevekkülle, düşünerek ve meşveretle doğru ve mükemmel sonuca ulaşmalıdır. İki tarafın barışçıl yollarla ortak noktada buluşamadığı durumlarda ise şerri hâkime başvurulmalıdır.
 
 

[1] Bu konuda Taklit Mercilerin görüşlerine vakıf olmak için şu soru cevap linkine başvurun: 10338 (site: 11885).
[2] Yalnız yetkin ve yetişkin kız hakkında baba iznine gerek kalmaz. Yetkin ve yetişkin kız tarifi için başvurun: 7338 (site: 7511).
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslam hükümlerini sormak uzmanlık gerektirir mi?
  4986 Pratik Ahlak 2010/09/06
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Allah’ın Günleri 1000 Yıla mı Yoksa 50000 Yıla mı Denk Düşmektedir?
  16936 Tefsir 2011/07/21
  “Yevm” veya “gün” kavramı değişik manalarda kullanılmaktadır ve her birinin özel bir manası bulunmaktadır. Bu kavramların veya benzerlerinin metinde hiçbir çelişki oluşturmadan defalarca ve her defasında da ayrı bir manayla kullanıldığı pasajlar gözlemlenebilir. Çünkü iki cümlenin çelişik olması için aralarında sekiz ortak ...
 • Günümüz dünyasında kanaatın ölçüsü nedir? Orta halli ve kanaata dayalı bir yaşam nasıl olmalıdır?
  9947 Eski Kelam İlmi 2012/04/15
  Değerli okuycumuz, Yazdığınız şeyler dini öğretilerde maddi ve geçim konularında bir tür tezat ve ikilemin olduğu yönünde olduğundan bize hatırlatma olması, sizin de şüphelerinizin giderilmesi için aşağıda İslamın fakirlik ve zenginlik meselesindeki görüşünü özetle ele alacağız. 1- Bildiğiniz üzere İslam tam ve kapsamlı ...
 • İmanımızın ve inancımızın zayıflamasını nasıl önleyebiliriz?
  5878 Büyük Şahsiyetlerin Siresi 2019/09/17
  Ehlibeyt mektebinin inançlarını kendimizde güçlendirmek için bilimsel olarak bu inançların delillendirilmesi ve inanç dairesinin hurafelerden ayırt edilmesi gerekir. İnanca yönlendirilen bütün muhtemel şüphelere uygun cevaplar verilmelidir. Bilinmelidir ki bu bilimsel mücadele şerri ibadetler ve nefis tezkiyesiyle birlikte olmalıdır. Zira nasıl ki kötü ve ahlaksız davranışlar imanı zayıflatıyorsa ...
 • Biz bütün âlemde Müslüman ya da Şia olmayan insanları görmekteyiz...
  9569 Yeni Kelam İlmi 2007/09/18
  İslam dinine inanmayan insanlar iki grupturlar:Diğer bir ibaretle İslam dinine iman etmeyen insanlar iki gruptur:1- Terim olarak cahil-i mukassir ve inatçi kâfir olan grup. Yani İslam onlara ulaşmış ve onun hak olduğunu anlamışlar ama inat ve isyancılıkları yüzünden hakkı kabul etmemişlerdir. Bu grup, azabı ve ...
 • Ölü telkininde ne söylenmesi gerekir?
  3016 Kefenleme Ve Defin 2019/01/23
  Ölü defninde sünnet olan adaptan biride ölüye şehadetlerini telkin etmektir. bu sünnet şu şekilde yerine getirilir: Ölüyü kabre koyduktan sonra kefenin düğümleri çözülür ve ölümün yüzü toprağa koyulur. Daha sonra topraktan bir yastık düzeltilerek başı onun üzerne koyulur. Tekrar sırt üstü yatmaması için sırt tarafına kerpiç koyulur ...
 • Mastürbasyonun evlilikten farkı nedir?
  17631 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/08/08
  Mastürbasyon insanın ihtiyacını gerçek şekilde gidermez ve sahte bir doyumdur. İnsanın şehvanî ihtiyacı sadece meninin çıkmasıyla giderilmez. Bunun aşk, duygu, yakınlık ve sevgi ile beraber olması gerekir. Bu nedenle bu fiili işleyenler içlerinde eksiklik hissederler. Bu da cismanî ve ruhî hastalıkları peşinden getirebilir. Ama evlilik şehvanî ...
 • Hangi surede hay ve kayyum sıfatları yer almaktadır?
  16073 Tefsir 2010/11/08
  Hay ve kayyum Yüce Allah’ın iki zatî sıfatıdır. “Hay” “diri” manasında ve “kayyum” da “zatıyla kaim olan ve başkalarının kendisiyle kaim olduğu varlık” anlamındadır. Bu iki sıfat beraber bir şekilde Kur’an surelerinin üç ayetinde yer almaktadır:1. Bakara suresi 255. ayet: “
 • Sagır (küçük) çocuğun rızası olmadan onun malından tasarruf edilebilir mi?
  5360 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/20
  Cevaba geçmeden önce birkaç konunun bilinmesi gerekir:1- Değerli fakihler sagır’ı ‘Büluğ çağına ermemiş kimse’ diye tarif etmişlerdir. Sagır olan kimsenin, kendi malını satmak,[1] sulh etmek, hibe etmek, borç vermek, ödünç vermek gibi tasarruf (kullanma) hakkı yoktur. ...
 • Darwin’in evrim teorisi hakkında görüşünüz nedir?
  9666 خلقت انسان 2012/11/11
  Doğa bilimcileri arasında bitkiler ve canlıları içine alan varlıkların yaratılışı hakkında iki hipotez mevcuttur. A. Türlerin evrim teorisi veya transformizm: Bu hipotez canlı varlıkların başlangıçta bir hücreli varlıklar olarak okyanuslarda ve denizlerin derin katmanlarındaki çamurlarda bir atılım ile ortaya çıktığını söylemektedir. B. Türlerin ...

En Çok Okunanlar