Gelişmiş Arama
Ziyaret
4181
Güncellenme Tarihi: 2011/01/20
Soru Özeti
Ben babam hayattayken kendi malımdan belirli bir miktarı onun evini büyütmek için harcadım. Şimdi şeriat açısından kendisi öldükten sonra harcadığım parayı onun malından alabilir miyim?
Soru
Babam bana, erkek kardeşime ve altı kız kardeşime bir ev bırakarak dünyadan göçtü. Ben büyük kardeşim ve babam hayattayken kendi malımdan belirli bir miktarla kendisinin evine iki oda yaptırdım. Şimdi (vefatından sonra) şeriat açısından harcadığım parayı malından alabilir miyim ve evi sattıktan sonra parasını bölüşebilir miyiz? Erkek kardeşim ve tüm kız kardeşlerimin benim sözümü kabul ettiklerini hatırlatırım.
Kısa Cevap

Bu meselede birkaç olasılık düşünülebilir ve cevap bu olasılıklara dayalıdır:

1. Eğer binaya eklediğin şeyi babana veya erkek kardeş veyahut kız kardeş gibi bir yakınına hediye sıfatıyla bağışlamışsan, bu durumda geri alamazsın; zira yakınlara verilen hediye geri alınamaz. İmam Humeyni şöyle buyuruyor: Yakınlara –baba veya anne yahut evlatlar veyahut başkaları- verilen hediye eğer hediyenin alınmasıyla biterse, hediye edenin hediyeyi alma hakkı olmaz.[1]

2. Ama eğer bu binanın parasını babana borç vermişsen, bu durumda borcu talep edebilir ve onu kalan şeyden ayırabilirsin.

3. Eğer sizin bu işiniz hediye değildiyse, gerçek malik babanızdıysa ve hayattayken bina gereçlerini oraya bırakmanıza ve bir yapı inşa etmenize izin vermişse –size arsayı bağışlamadan orada tasarrufta bulunma izni verme anlamında- bu durumda izin vermeleri veya ret etmeleri için bu hak varislere kalır. Eğer yapının yerinde kalmasına izin verirlerse, sorun hallolur ve eklenen odalar size verilir ama izin vermezlerse sizden o yapıyı yıkmanızı isteyebilir ve gereçleri oradan çıkarmanızı isteyebilirler. Tasarrufunuz babanızın izniyle olduğundan bina veya arsaya bir zarar gelmesi durumunda sorumlu olmazsınız. Ama eğer sizin tasarrufunuz babanızın izniyle değildiyse ve yapıyı yıkarken binaya veya arsaya bir zarar gelirse, zararı ödemeniz gerekir.

Bu mesele biraz girift olduğundan bize göre razı olmaları için meseleyi erkek kardeş ve kız kardeşlerinizle halledip çözmeniz yahut taklit ettiğiniz merciiniz ile temas kurmanız ve ayrıntılıca cevap vermesi için meselenin detaylarını kendisine anlatmanız en iyisidir.  


[1] İmam Humeyni, et-Tahrirü’l-Vesile, Kitabü’l-Hibe, mesele. 8.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Cenabet olan kimse gusül almadan banyodan çıkarsa bütün bedeni necis sayılır mı?
  17255 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sorunun cevabını vermeden önce şu noktayı hatırlamamız gerekir: Cenabetten maksat necasetle bütün bedenin necis olması değildir. Cenabet gerçekte manevi necasettir. Meni bedenin tümünü değil yanlızca bedenin değdiği yeri necis eder, yıkamakla ve necasetin gidermesiyle değdiği yer pak olur. Örneğin cenabet olan ...
 • İnsanın ölen yakınını rüyada görebilmesi için hangi duayı okumalı veya hangi ameli yerine getirmelidir?
  115536 Kur’anî İlimler
  Misbah-ı Kef’ami adlı kitapta ölenleri rüyada görmek için yapılması gerekenler konusunda şunlar yazılıdır: ‘Masum İmamların bazı ashabının kitaplarında şöyle yazdıklarını gördüm: İnsan Peygamberlerden (a.s) veya Masum İmamlardan (a.s) birini, annesini, babasını veya herhangi birini rüyasında görmek istiyorsa Şems, Leyl, Kadir, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas ...
 • İslami olmayan bankalara para yatırmak ve onlardan kar almak faiz sayılır mı ve belirtilen bankalarda çalışmanın bir sakıncası var mıdır?
  9655 Gayri Müslimler Ve İslami Olmayan Kurumlar İle İlişki
  Sorudaki ilgili mesele hakkında mercilerin bürolarından aldığımız cevaplar şunlardır: Hz Ayetullah UzmaHameney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu: Cevap 1 ve 2: Sorudaki varsayıma göre eğer parayı borç sıfatıyla bankaya vermemişse alınan karın bir sakıncası yoktur. Cevap 3: Bu görevin yapılması gerçekte sakınca ...
 • Cennette uyumak mümkün müdür?
  22949 Eski Kelam İlmi
  Uyku bedenin taşıdığı yorgunluklara verdiği tabii bir reaksiyondur ve bildiğimiz gibi cennete giren hayırsever insanlar Kur’an-ı Kerim’in açıkça belirttiği üzere orada hiçbir yorgunluğa duçar olmayacaktır. Bu nedenle, rivayetlerde açıklandığı üzere cennete giren insanlar ölüm, uyku, rahatsızlık ve fakirlik gibi maddî dünyayla irtibatlı hususlarla karşılaşmayacaktır. ...
 • Acaba Yasin suresi okunurken dinleyen kişinin salâvat getirmesi doğru mudur? Bu alışkanlığın delili nedir?
  9934 Tefsir
  Rivayette,  Ne zaman Resulullah’ın adı geçse veya anılsa ona salâvat göndermemiz tavsiye edilmiştir. Aynı şekilde başka bir rivayette Peygamber'in on tane isminin olduğu ve bunların beşinin Kuran-ı Kerim'de zikir olunduğu bildirilmektedir. Bu isimlerden biride “Yasin” dir. Buna göre Ehl-i Beyt de Al-i Yasin olmaktadır. Yasin suresinin ilk ayetinin ...
 • Hz. Peygamber, Ebu Leheb’e ile sıla-i rahimde bulunuyor muydu?
  11637 Masumların Siresi
  Sıla-i rahim, akrabalar ile irtibatı sağlayan amele denir. Bunun İslam açısından önemi, kâfir akrabalar ile dahi irtibatın kesilmesinin yasaklanmış olması derecesindedir. Elbette kâfir akrabalar inatçı olur ve İslam’a darbe vurma niyeti taşırsa, İslam onlara sıla-i rahimde bulunmayı yasaklamıştır. Bu yüzden Tebbet suresi, Ebu Lehep ve eşi hakkında nazil olmuş ...
 • Bir yaratıcısı olmaksızın baştan beri tanrı nasıl mevcuttur?
  9092 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Tanrının baştan beri nasıl mevcut olduğu sorusu, gerçekte neden tanrı kendi başına ve zatıyla vardır ve her varlığın bir yaratıcısı ve meydana getiricisi bulunmaktadır, diye belirtilen sorunun başka bir ifadesidir. Gerçekte soru şudur: Tanrı nasıl meydana gelmiş ve kim O’nu yaratmıştır? Cevap için birkaç soruya dikkat etmeniz ...
 • Oruç insan üzerinde ne gibi eğitici eserler bırakır?
  5291 Pratik Ahlak
  Oruç, nefsin tehzip (ruhi temizlik) ve tezkiyesi için bir çeşit alıştırma ve insanın kendi nefsine tasallutunun tahakkuku için uygun bir yöntem ve nefsanî heveslerle mücadeledir. Oruç, ferdi ve içtimai iki boyutta olmak üzere, insanın bedensel boyutta bıraktığı eserlerin yanı sıra insanın ruhi boyutunda da eğitici ...
 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  383967 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Gadir hum gününde Allah u Teâlâ Peygambere (a. s.), İmam Ali\'ye verilmesini emrettiği o tabuttan Maksat nedir?
  8662 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Bu hadiste  ''tabut'' sözcüğü kullanılmaktadır. Kur'anı kerimde de şu cümleyle ''...En ye'etiyekumu't – tabut-u fihi es-sekinetun min rabbikum...'' bu tabuta işaret edilmiştir. Bu ayeti şerife "adata İsrail oğulları Talut'un Allah tarafından görevlendirildiğini Eşmuil peygamberleri tarafından açık bir dille kendilerine söylendiği halde onlar onun bu sözüne henüz ...

En Çok Okunanlar