Gelişmiş Arama
Ziyaret
9779
Güncellenme Tarihi: 2011/05/23
Soru Özeti
Sigara alışkanlığına sahip bir kimse oruç tutmakla birlikte sigara içebilir mi?
Soru
Sigaradan dolayı orucunu yiyen bir kimse orucunu tutup sigara içebilir mi?
Kısa Cevap

Taklidi mercilerin tümü konuyla alakalı olarak şöyle diyorlar: İhtiyati vacip gereğince oruçlu olan bir kimse sigara, tütün ve buna benzer şeylerin dumanının boğazına gitmesinden sakınması gerekir.[1] Taklidi mercilerden hiçbirisi oruçlu bir kimse, sigara içebilir fetvasını vermiş değildir. Bu şunu göstermektedir ki, oruçlu olan bir kimse sabah namazından akşam namazına kadar içilecek tüm sigara türü şeylerden sakınması gerekir. Sigara içmekle oruç bozulacak dolayısıyla kaza etmesinin yanı sıra kefarette[2] orucunu bozmuş olan kimsenin üzerinde vacip oluyor. Kefaretten kurtulmanın tek yolu şudur: Oruç ayında her gün öğleden önce kendi öz vatanından 22/5 kilometreden fazla bir mesafe miktarınca yolculuğa çıkılmalı ve yolculuğa çıktıktan sonra yemek ve içmekle kendi orucunu bozacak ondan sonra kendi öz vatanına dönecektir. Böylelikle o günün orucunu bozmuş oluyor ve üzerinde kefaret olmaksızın sadece orucun kazası vacip oluyor ve kışın günler kısa olununca üzerinde vacip olan ramazan ayının orucunu kaza ederek üzerindeki yükümlülüğü kaldırabilir.  [1]Tevzihu’l - mesail, (el-muhaşi lil imam Humeyni)”, c. 1, s. 903.

[2]Tevzihu’l - mesail, (el-muhaşi lil imam Humeyni)”, c. 1, s. 928, mesele no: 1660.  

Ramazan ayının orucunu yiyerek üzerinde var olan kazadan dolayı kendisi için kefaret vacip olan bir kimse (bir köle azad etmesi gerekir veya) daha sonraki meselede datayı açıklanılacak şekilde iki ay oruç tutacak veya altmış kişi fakirin karnını doyuracaktır. Veyahut altmış kişinin her birisine on müd; yaklaşık on sirdir (takriben 750 kg.) buğday ve arpa gibi yiyecek vermesi gerekir. Eğer bunlardan hiçbirisini yapamıyor ise gücü yettiği miktarda fakirlere taam vermesi lazım. Bunun da yapamıyor ise istiğfar dilemesi gerekir. İstiğfar dilemesi bir seferine mahsus da olsa bile “estağfurullah” demesi kâfidir. Ama son faraziyeye göre gücü yettiği zamanda ihtiyati vacip gereğince kefaret vermesi lazım.   

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Rastgele Sorular

 • Velayet-i fakihi dile getiren rivayetler veliyy-i fakihin bir olmasını da yansıtmakta mıdır?
  5904 Düzenler 2012/06/16
  Rivayetler ve velayet-i fakihin kelam eksenli diğer referanslarından veliyy-i fakihin bir veya çok oluşu anlaşılmamaktadır. Düzenin korunması ve kaosun engellenmesi durumunda birkaç fakihin ayrı bir şekilde veya şura şeklinde velayetlerini icra etmesi mümkündür. Şura türü İslam cumhuriyetinin ilk anayasasında (1980) mevcut idi, lakin bir takım sorunların önüne ...
 • Adet günlerinde var olan düzensizliği dikkate alarak benim namaz ve orucumun hükmü nedir?
  12502 2012/03/10
  Eğer doğumlardan sonra âdetiniz adediye (adeti belli olan kimsenin) bir kimsenin adeti gibi altı güne dönmüş ise altı günü hayız ve geride kalan diğer günleri istihaza sayarsınız. Ama eğer âdetin değişmemiş âdetiniz adediye şeklinde yedi gün baki kalmış ise yedi gün hayız diğer günlerini istihaza olarak karar ...
 • Kur’an, beşeriyetin bütün sorunlarını halletmiş midir?
  5970 Yeni Kelam İlmi 2011/04/28
  Biz Müslümanlar Kur’an’ın, beşeriyetin her türlü sorununu halledebilen kapsamlı bir kitap olduğuna inanıyoruz. Ama bu sözün manası ‘bütün meseleleri hatta fizik, kimya vs. meseleleri de Kur’an halleder’ demek değildir.Kur’an-ı Kerim bütün insanların hidayet kitabıdır ve bundan da başka bir işi yoktur. Doğal olarak yalnızca bu ...
 • İddet ve delilleri hakkında açıklamada bulunur musunuz?
  9179 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/12/22
  İddet fakihlerin ıstılahında şerî bekleme halidir; kadının boşandıktan ve nikâhın zail olmasından sonra veya vefatın ardından zorunlu olarak bir süre beklemesi ve sonra başka biriyle evlenebilmesi durumudur. İddet türleri şunlardır: 1. Boşanma iddeti. 2. Vefat iddeti. 3. Kayıp iddeti, 4. Yanlışlıkla cinsel ilişki kurma iddeti. Belirtilen ...
 • Hayız kanın özelliklerini görmedim diye kendi adet dönemimin içinde namaz kılabilir miyim?
  47276 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/19
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Kadının sebebî mahremleri kimlerdir?
  7694 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/01/17
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • namahrem (insanın kendisiyle evlenebileceği) bir kimseyle evlenmek için tevessül ve dua etmek caiz midir?
  13300 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/13
  muhalif cinse kalben ilgi duymak ve onunla evlenmeyi arzulamak günah ve haram değildir. Hakeza eğer insan bu ilgi ve arzu doğrultusunda meşru olan kendi hedefine (istediği kişiyle evlenme arzusuna) ulaşmak için Allah a yalvarır dua veya nezir ya imamlara tevessül ederse çok güzel bir şey ve istenilen bir ...
 • Kadınlar, arka arkaya 31 gün olan orucun keffaretini hayız halinde nasıl yerine getirebilirler?
  5937 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/14
  Arka arkaya tutulması şart olan oruçlarda (keffaret veya adak orucu gibi), hastalık, hayız, nifas vb. özürlerden dolayı mükellef arka arkaya oruç tutamazsa özrü (hastalık, hayız, nifas...) giderildikten sonra orucunu tutmaya hemen devam ederse orucu sahih olur ve yeni baştan oruçları tutmasına gerek yoktur.
 • Zülkarneyn kimdir?
  19464 تاريخ بزرگان 2011/10/22
  Zülkarneyn’in ismi Kehf suresinde geçmektedir. Zülkarneyn’in tarih açısından kim olduğu ve tarihin hangi meşhur şahsiyetine tekabül ettiği konusunda müfessirler ve tarihçiler arasında görüş ayrılıkları ve tartışmalar mevcuttur. Kur’an’da belirtilen özellikler ve tarihçilerin görüşleri dikkate alındığında Zülkarneyn, Kuroş’un kendisidir. Müfessirlerin çoğu, onun insan türünden olduğuna inanmaktadır. Birçok rivayette de onun ...
 • Allah’ın bazı kullarını unutacağı sözünden maksat nedir?
  17560 Tefsir 2010/05/04
  Allah-u Teala Kur’an’ın dört yerinde kullarını unutmayı kendisine nispet vermiştir. Nitekim bir ayette şöyle buyuruyor: ‘Onlar, nasıl bugüne kavuşacaklarını unutup bilebile ayetlerimizi inkâr ettilerse biz de bugün onları unuturuz.’ Bu ve benzeri ayetler ahirette (hatta bu dünyada) Allah’ın bazı kimseleri unutacağı konusunu teyit etmektedirler. Bu ...

En Çok Okunanlar