Gelişmiş Arama
Ziyaret
9199
Güncellenme Tarihi: 2011/10/20
Soru Özeti
Şianın önemli hadis külliyatı hangileridir?
Soru
Ehl-i Sünnetin Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim’i gibi Şia’nında hadis külliyatı var mı? Cevap olumlu ise hangileri olduklarını söyler misiniz?
Kısa Cevap

Şii mektebi, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in yani Masum İmamların (a.s) hadislerinin bereketiyle sahih hadis konusunda çok zengindir. Zira Masum İmamlar (a.s) menzilet ve zaman yönünden Peygambere (s.a.a) en yakın kimseler olup, ismet makamına sahiptiler. Hadis kitaplarında Onlardan on binlerce hadis rivayet edilmiştir. Aşağıda Şianın muteber hadis kitaplarından bazılarını getiriyoruz:

1- el-Kafi, Sıkatu’l İslam Muhammed b. Yakup Kuleyni (r.a), Ö. 329 HK.

2- Tehzib, Şeyh Tusi (r.a), Ö. 460 HK.

3- İstibsar, Şeyh Tusi (r.a), Ö. 460 HK.

4- Men La Yahduru’l Fakih, Şeyh Saduk (r.a), Ö. 381 HK.

5- Vesailu’ş-Şia, Şeyh Hür Amuli (r.a), Ö. 1104 HK.

6- Biharu’l-Envar, Allame Muhammed Bagır Meclisi (r.a), Ö. 1110 HK.

7- Camiu’l Ahadisi’ş-Şia, Ayetullah İsmail Muazza Melayiri (r.a), Ö. 1429 HK.

8- Camiu’l Ahadis Yazılım programı (Nur 2/5), ‘Bu program Computer Research Center of Islamic Sciences (Noor Jami’al-Tafasir)’ın ürünü olup Şia hadis kitaplarının çoğunu içermektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki bu kitaplar çok değerli olmaları ve sahih hadisleri içermelerine rağmen onlardaki hadislerin tümünün sahih olduğunu söyleyemiyoruz. Dolayısıyla onlarda rivayet edilen hadisleri tek tek inceleyip sahih mi uydurma mı olduklarını bilmek zorundayız. Biz inanıyoruz ki, güvenilir ve sahih olan tek kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Oysa Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de ki bütün hadislerin sahih olduğuna inanmaktalar.

Daha fazla bilgi için bkz:

1- Dizin: Sahih Hadisleri Belirlemek, Soru: 11599 (Site: 11455)

2- Dizin: Kafi’de ki Sahih Hadislerin Sayısı, Soru: 11597 (Site: 11453)

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Dinin usul ve fürû’u Masum İmamların (a.s) hadislerinden mi alınmıştır? Eğer böyle ise lütfen kaynak gösteriniz. Değilse ne zaman ve kimin tarafından böyle bir ayırım yapılmıştır?
  8509 Eski Kelam İlmi 2011/03/03
  Dinin usul ve fürû’unun şu anda ki şekli Masum İmamların (a.s) hadislerinden alınmamıştır. Din ilimleri alimleri, dini öğretileri bu şekilde bölümlere ayırmışlardır. Bu iki asıl’ın geçmişi hicri birinci yüzyılın ikinci yarısına dayanmaktadır. Ama bu ismi (usul-u din) kimin verdiği tam olarak belli değildir. Böyle ilmi konular genellikle alimlerin ...
 • “Biz olmasaydık Allah’a ibadet edilmezdi ve Allah tanınmazdı” hadisinden kasıt nedir?
  5451 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/01/23
  İnsan fıtrî olarak Allah’ı isteyen ve O’na yönelik bilgi elde etmeye ve böylece Allah’a yönelik elde ettiği bilgiyle yaratılışın asıl hedefi olan ibadet ve kulluğu yerine getirmeye çalışan bir varlıktır. Öte taraftan Yüce Allah’ın Kur’an’da buyurduğu gibi insanın ilim ve bilgiden nasibi çok azdır. O halde taşıdıkları liyakat ve ...
 • Karidesin helal, ıstakozun haram olmasının felsefesi nedir? Oysa ikiside aynı cinstendir?
  15316 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/01/17
  Bütün hükümler fayda ve zarar esası üzerinedir ve her hükmün bir felsefe ve nedeni vardır; ama bu nedenlerin ayrıntılarını bilmek çok zordur. En fazla hükümler için genel kaideler söylenebilir. Ancak buradaki genellik istisnaları olan çoğunluk manasına gelmektedir. Karidesin yenmesinin caiz olması konusunda bazı rivayetlerde onun balık cinsinden (pullu) ...
 • Hz. İmam Hüseyin’nin (a.s) suresi hangi suredir?
  10168 Tefsir 2010/07/28
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Eğer Yüce Allah Peygamber ve kullarına iyyake nabudu ve iyyake nestain demelerini buyurmuşsa, neden “kul” (söyle) kelimesi zikredilmemiştir?
  8664 Tefsir 2011/12/18
  Kuşkusuz Yüce Allah ibadet ve namazlarında istifade etmeleri için bu ayeti kullarına nazil etmiştir. Elbette benzer durumlarda genel olarak “kul” (söyle) ve “kulu” (söyleyiniz) gibi kelimler de cümle başında yer almaktadır. Ama Arap edebiyatını ve tüm dillerdeki mevcut diyalogları incelemeyle, kesin karine ve delillerin bulunması ve onların ...
 • Dine dayalı ahlakın manası nedir?
  9556 دین 2012/06/16
  Din ve ahlak arasındaki ilişki bağlamında ahlaki değerlerin temelleri hususunda iki genel bakış vardır: 1. Ahlak dinden bağımsız bir disiplindir ve din bir ile ilişkisi yoktur. 2. Ahlak din, iman ve Allah’a inanmayla bağlantı kurmaksızın gerçekleşmez. Batı toplumlarında bu konu geniş ...
 • Nafile namaz nedir ve onu kılma şekli nasıldır?
  55592 Pratik Ahlak 2011/11/21
  Nafile namazı, müstehap namaza denir ve nafilelerden kastedilen müstehap namazlardır; yani her Müslüman’a gündüz ve gece farz olan (on yedi rekât) namazlar dışındaki namazlardır. Rivayetlerde değişik müstehap namazlarına işaret edilmiş ve tavsiyede bulunulmuştur. Biz burada sadece kılınması daha çok tavsiye edilen gece ve gündüz nafilelerine işaret ediyoruz. Cuma günü ...
 • Bedensel esenlik sırrını nasıl araştırabiliriz?
  6148 Yeni Kelam İlmi 2011/08/21
  Allah tarafından konulan tabiat kanunları bu dünyada hiçbir insanın baki kalmamasını ve değişik nedenlerle ve bu cümleden olmak üzere bedensel esenliği kaybederek dünyayı terk edip ebedi âleme geçmesini muayyen kılmıştır. Öte taraftan her ne kadar peygamberler ve imamlar (a.s) bir takım özel durumlarda Allah’ın izniyle hastalara (sadece Allah’ın evliyalarının ...
 • Hangi imamın başka imamlardan farklı kendine özgü özellikleri vardır?
  6670 Masumların Siresi 2012/03/04
  Dini öğretilerimize göre Masum İmamların varlıkları iki yönlüdür. Biri nurani varlıkları, diğeri maddi varlıklarıdır. Nur varlıkları açısından onların hepsinin nuru birdir. Ama maddi ve cismi varlıkları açısından zaman ve mekan şartlarına göre her birinin kendine has özellikleri vardır. Örneğin İmam Ali cesarette ve hitapta, İmam Hüseyin cihad ve ...
 • acaba Bedir ve Tebük savaşlarında peygamber (s.a.a) evlayı mı terk etti ya maslahatı mı?
  6662 Eski Kelam İlmi 2010/11/08
  Bir grup Müslüman düşünürlerin inancına göre her hangi bir konuyla alakalı gerçekleşen bir olay hakkında peygambere (s.a.a) vahiy gelmemişse, hz. Resul (s.a.a) o olay hakkında karar alıyordu. Elbette Onun (s.a.a) aldığı karar evlaya veya maslahata ters gelebilirdi. Bu iki olaya bağlı olarak ...

En Çok Okunanlar