Gelişmiş Arama
Ziyaret
4754
Güncellenme Tarihi: 2012/01/23
Soru Özeti
Şerî mesafe miktarı ne kadardır?
Soru
Namazımı seferî olarak kılmamız için ne kadar bir mesafeyi kat etmemiz gerekir? Amerika’da yaşayan bizler namazımızın seferî olduğunu hangi ölçüye göre belirlemeliyiz? Ölçü, şehrin sonu mudur yoksa şehrin duvarları mıdır?
Kısa Cevap

A. Şerî mesafenin miktarı hakkında birkaç görüş vardır: Bazıları mesafe miktarının 22/5 km olduğu görüşündedir.[1] Bazıları şerî mesafenin 21/5 km olduğu fikrini taşımaktadır.[2] Bir grup da şerî mesafenin 22 km olduğu düşüncesindedir.[3]

B. Sorunun ikinci bölümünün cevabı hakkında büyük taklit mercilerinin görüşleri şunlardır:

Hz. Ayetullah Uzma Hameney (ömrü uzun olsun):

1. Eğer sekiz fersah (gidiş ve geliş şeklinde olsa da 45 km mesafeye denir) olan bir yoldan oraya gitmek isterseniz, namazı seferî kılmanız gerekir ve sekiz fersah olmayan bir yoldan giderseniz, namazı kâmil kılmalısınız.

2. Sekiz fersahın başını şehrin sonundaki evlerden hesaplamalısınız.

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (ömrü uzun olsun):

1. Ölçü, gittiğiniz yoldur.

2. Şehrin sonundaki evler ölçüdür.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpaygani (ömrü uzun olsun):

1. Eğer şehrin dışına çıkan bir yoldan giderse ve geri dönmek istemeyeceği maksada kadar fasılası yaklaşık 45 km ise veya maksada dek mesafe 22/5 km ise ve bu yoldan dönmek istiyorsa, yolcu sayılır ve namazı seferîdir. Şehrin sonundaki evler de kendisinin yolculuk başlangıcı sayılır. Ama maksada gittiği yol tamamıyla şehir ise ve maksada dek evler birbirine bitişikse, yolcu sayılmaz ve namaz tamam kılınmalıdır. Allah en iyisini bilir.

2. Şehrin sonunda oturulan evler şehrin duvarları ve sonu hükmündedir ve yolculuğun başlangıcı sayılır.

Hz. Ayetullah Uzma Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun):

Namazın seferî olmasına veya orucun farz oluşunun geçersizliğine neden olan şerî mesafe ölçüsü, “bir gün”dür. Günden maksat gece karşısındaki zamandır ve en kısa günü de kapsamaktadır. Bir günlük yoldan da genel nakliye araçlarının bir gün müddetince kat ettiği normal mesafe kastedilmektedir. Bu açıklama esasınca, eğer bir şahıs gidiş ve gelişi bu mesafe miktarında olan bir yolculuk yaparsa, namazı seferî olur ve oruç kendisine farz olmaz. Yolculuğun mesafesi, şehrin sonundan yani en son evlerin duvarları veya şehir tesisatından hesap edilir.     [1] İmam Humeyni, Behçet, Hamaney, Fazıl, Safi ve Nuri. Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, c. 1, s. 1272.

[2] Mekarim Şirazi, Tevzihü’l-Mesail-i Meraci’, c. 1, s. 684.

[3] Tebrizi, Sistani ve Vahid Horasani, Minhecü’s-Salihin, m.884.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar

 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  444814 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  444462 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  145581 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  138857 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  135489 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • İnsanın ölen yakınını rüyada görebilmesi için hangi duayı okumalı veya hangi ameli yerine getirmelidir?
  131738 Kur’anî İlimler 2012/03/14
  Misbah-ı Kef’ami adlı kitapta ölenleri rüyada görmek için yapılması gerekenler konusunda şunlar yazılıdır: ‘Masum İmamların bazı ashabının kitaplarında şöyle yazdıklarını gördüm: İnsan Peygamberlerden (a.s) veya Masum İmamlardan (a.s) birini, annesini, babasını veya herhangi birini rüyasında görmek istiyorsa Şems, Leyl, Kadir, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  123595 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Nazarı engellemek için üzerlik otu dumanını saçmanın dinî bir kanıtı var mıdır?
  121039 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Bazı hakikat ve gerçekleri anlamada insan aklı ve bilgisi yetersizdir. Nazar en azından bugüne kadar insan aklı ve bilgisinin ispat edemediği ve aynı şekilde onu reddetmeye dönük bir kanıt bulamadığı bir fenomendir. Kur’an ve rivayetleri içeren dinî metinlere müracaat ederek nazarı ispat eden deliller bulmak mümkündür. İnsan ...
 • Mukaddes Zebur hangi peygamberin ve hangi dinin kitabıdır?
  116071 Tefsir 2014/06/23
  Zebur Hazreti Davut’un (a.s.) kitabıdır. Allame Tabatabai “Andolsun, Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebûr'da da, "Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır" diye yazmıştık”[1] ayeti kerimenin tefsirinde şöyle diyor: zahiren Zebur’dan maksat Hazreti Davut’a verilen kitaptır. Zira kur’an’nın başka bir yerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: “Davut’a ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  112925 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...