Gelişmiş Arama
Ziyaret
4308
Güncellenme Tarihi: 2012/05/16
Soru Özeti
Sermayenin humusu var mıdır?
Soru
Ben ne çiftçilik yapmak için ve ne de bir bina inşa etmek için bir arsa aldım. Başka bir ifadeyle sadece yatırım için satın aldım. Bu arsanın humusu var mıdır?
Kısa Cevap

Muhterem taklit mercilerinin sermayenin humusu hakkındaki görüşü şudur:

Eğer bir kimse bir sermaye edinirse ve bu sermayenin humusunu vermesi durumunda kalan kısmıyla bir işe girişemezse ki bu sermayeyle geçinmeyi istiyorsa bu sermayenin humusunu vermeli midir?

Tüm merciler (Ayetullah Vahit ve Ayetullah Safi dışında): Eğer onun humusunu ödemekle (her ne kadar taksit şeklinde olsa bile), geçimini sağlayamayacak olursa, humusu yoktur.[1]

Ayetullah Vahit ve Ayetullah Safi: Humusu vardır, ama şer’i hâkim ile bunu çözebilir.[2]

Ayetullah Nuri, Tebrizi ve Behcet: Yaşamın idare etmek için gerek duyulan sermaye miktarının humusu yoktur, ama bundan fazlasının humusu vardır.[3]

Ama humusu verilmiş parayla bu arsayı almışsanız veya humus yılından sonra satın almışsanız ve gelecek humus yılından önce elden çıkarırsanız, arsanın humusu olmaz. Ama her haliyle humus yılına dek kalırsa ondan elde edilen karın humusu vardır. 

 


[1] İmam Humeyni, İstiftaat, c: 1, s: 35; Mekarim, İstiftaat, c: 2, s: 543; Fazıl, Camiu’l Mesail, c: 1, s: 765; Sistani, Minhacu’s Salihin, c: 1, s: 1219; El- Mesailu’l Muntehebe, M 588; Defteri Ayetullah Hamanei.

[2] Defteri Ayetullah Safi ve Vahit.

[3] Nuri, İstiftaat, c: 1, s: 271; Behcet, Tovzihi’l Mesail, Mesele 1401; Tebrizi, Et Tagligatu ala’l Minhacu’s Salihin, Kitabu’l Humus, Mesele 32.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şeyh Tusi’nin (r.a) iktisat risalesi hangi konuları içermektedir?
  7472 تاريخ بزرگان
  Şeyh Tusi olarak meşhur olan İmamiye Şia’sının değerli fıkıh usul, tefsir, kelam ve hadis âlimi Şeyh Ebu Cafer b. Hasan Tusi (r.a), İran ve İslam kültürünün iftiharındandır ve kendisi muhtelif ilmî alanlarda kitaplar yazmıştır. Bu ilimlerden bir tanesi de kelam ilmidir. Kendisi bu alanda on altı ...
 • Namahreme bakma hastalığı nasıl tedavi edilir?
  2007 دستور العمل ها
 • Esma-i Hüsna’dan olan ‘Ya Cabbar’ın manası nedir?
  25929 Tefsir
  Cabbar kelimesi Allah-u Teala’nın mübarek isimlerinden biri olup Kur’an’da da geçmiştir.[1] Cebr maddesinden olan bu sözcük bazen kahreden manasına gelir, bazende telafi etmek, ıslah etmek manasına. Mecma-ul Bahreyn, Cabbar’ın manası hakkında şöyle yazar: ‘Cabbar, saltanat ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  4418 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Şia imamlarının Son Peygamber Hz. Muhammed dışında diğer peygamberlerden daha faziletli ve üstün oluşunun sebebi nedir?
  13227 Eski Kelam İlmi
  Bizim dini öğretilerimizde geldiğine göre Hz. Muhammed dışında hiçbir peygamber, peygamberlik vasfı dışında imamlardan üstün değildir.Yine bazı hadislere göre ism-i azam 73 harften ibarettir ki önceki peygamberler bu harflerin hepsine vakıf değildiler. Örneğin Hz. İbrahim'e yalnız sekiz harf verilmiştir ancak İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a)'e 72 harf verilmiştir ...
 • Peynir yemek neden mekruhdur.
  48312 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Hikmet sahibi Allah, kullarının faydasına olan şeyleri farz kılmış, onların zararına olan şeyleride ya haram yahutta mekruh etmiştir. Masum İmamlardan (a.s) peynir hakkında bize ulaşan rivayetlerden, peynirin tek başına yenildiğinde mekruh olduğu anlaşılmaktadır. Ama cevizle yenirse zararı olmayacağından mekruhta olmayacaktır.       ...
 • aylık olarak kadınların gördüğü iki adet (hayız) arasındaki akıntıların hükmü nedir?
  4483 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Söz konusu soru (ilgili defterlerden) istifta edildi ve saygın taklidi mercii'lerin değerli görüşleri şöyledir.Ayetullahi'l-uzma Hameney'nin (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Eğer akıntılarda kan ve lekke görüntüleri yoksa temizdir ve taharetle tezat teşkil etmiyor. Ayetullahi'l-uzma ...
 • Alacaklı, hakkını zorla alabilir mi? Mesela beş dakikalığına bayıltarak veya birkaç kişinin yardımıyla zor kullanarak alabilir mi?
  10035 Teorik Ahlak
  Borçlu, borcunu inkar eder veya ödemede mazereti olmadan ihmalkar davranırsa, alacaklı, alacağı miktarı onun malından alabilir. Ancak:1- Bu konuda kanun varsa, kanunlara uymak gerekir.[1] 2- Borçludan alacağını almak fitne ve fesada yol açacaksa o zaman şer’i hakime ...
 • İslam’ın değersel sisteminin mertebeler silsilesi nelerdir?
  6061 Düzenler
  Belli bir hedef veya hedeflere ulaşma yolunda, birbirleriyle uyum içinde olan ve birbirlerine bağlı cüzlerden oluşan bütünlüğe sistem denir. Belli bir felsefi ve mektebi temel esasınca, belirli hedeflere ulaşma yolunda uyum içinde olan ve insanın iradesine dayalı davranışlar bütününe siyasi, iktisadi… sistemler denir.[1]Dolayısıyla ...
 • Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilebilir mi? (Merciim rehberdir)
  4437 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Ferdi namaz cemaat namazıyla birleştirilemez; elbette insan farz bir namazı kılma esnasında cemaat namazı kılınmaya başlarsa, eğer üçüncü rekata girmemişse ve namazı bitirdikten sonra cemaat namazına yetişemeyeceğinden korkarsa, namazı müstehap bir namaz niyetiyle iki rekat olarak tamamlayıp cemaate yetişmesi müstehaptır. Eğer müstehap namazı tamamlamayla da cemaate ulaşamıyorsa, müstehap namazı ...

En Çok Okunanlar