جستجوی پیشرفته
بازدید
10309
آخرین بروزرسانی: 1391/12/22
خلاصه پرسش
معنای حدیث صحیح اعلی و اوسط و ادنی چیست؟
پرسش
معنای حدیث صحیح اعلی و اوسط و ادنی چیست؟
پاسخ اجمالی
یکی از اقسام چهار گانه حدیث، حدیث صحیح است، حدیث صحیح به حدیثی گفته می‌شود که تمام راویان آن تا معصوم(ع)، عادل و امامی باشند. این حدیث صحیح دارای اقسامی است که در یک تقسیم به حدیث صحیح اعلی (اعلایی) و صحیح اوسط و صحیح ادنی(ادنا) تقسیم می‌شود.
صحیح اعلی: خبر صحیح اعلایى خبرى است که امامى و عادل بودن تمام راویان؛ مستند به علم وجدانی یا شهادت دو نفر عادل باشد.[1]
صحیح اوسط: اگر امامى و عادل بودن همه و یا بعضى از راویان را به وسیلۀ شهادت یک عادل به دست آورده باشیم، که گواهی او مفید ظن باشد، به آن خبر «صحیح اوسط» گویند.[2]
صحیح ادنی: اگر امامى و عادل بودن همه و یا بعضى از راویان را با ظن اجتهادى و استنباطی به دست بیاوریم، به آن خبر «صحیح ادنى» گویند.[3]
 

[1]. حریری، محمد یوسف، فرهنگ اصطلاحات حدیث، ص 83، انتشارات هجرت، قم، 1381 ش.
[2]. همان، ص 84.
[3]. همان، ص 83.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها