جستجوی پیشرفته
بازدید
132260
آخرین بروزرسانی: 1397/09/12
خلاصه پرسش
زنی که عادت ماهانه‌اش 10 روز طول کشیده و بعد از گذشت 9 روز پاکی، دوباره پریود می‌شود، وظیفه شرعیش چیست؟
پرسش
با سلام. از اول فروردین عادت من 10 روز طول کشید و تمام شد. بعد از گذشت 9 روز دوباره پریود شدم که خونریزی کامل بود. الان 12 روز است که خونریزی ادامه دارد و دو روز هست که بیشتر هم شده است و شاید لحظه‌ای هم قطع نمی‌شود. احساس می‌کنم پریود من تازه از اول شروع شده است. حالا احکام من به چه طریق می‌باشد. آیا باید وظیفه استحاضه کثیره را انجام دهم؟
پاسخ اجمالی
با توجه به اینکه فاصله بین دو دوره حیض، حداقل ده روز باید باشد و در فرض سؤال چنین چیزی محقق نشده است، خون دوم، استحاضه بوده و باید به وظایف مستحاضه عمل شود.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
فاصله ی بین دو حیض، حداقل ده روز است، بنابر این اگر خون اول در زمان عادت شما بوده و یا شرایط حیض را داشته، حیض محسوب مى‌شود و خون دوم هر چند شرایط خون حیض داشته باشد، قطعا استحاضه است و باید با انجام وظائف استحاضه، نمازهای خود را بخوانید ونمازهایی که در دوران استحاضه نخوانده اید باید قضا کنید.
در استحاضة قلیله (یعنی خونریزی به گونه ای باشد که، پنبه ای را که زن داخل فَرج می نماید سوراخ نکند و از طرف دیگر ظاهر نشود) باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد و ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده، آب بکشد و بنا بر احتیاط واجب پنبه را عوض کند یا آب بکشد.
در استحاضه متوسطه (یعنی خونریزی به گونه ای باشد که در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر شود، ولی به دستمالی که معمولا زنها برای جلوگیری از خون می بندند، جاری نشود) علاوه بر آنچه که در قلیله ذکر شد این است که در هر شبانه روز یک غسل برای نماز صبح بر او واجب است، بلکه بنابر اقوا برای هر نمازی که قبل از آن یا در بین آن خون استحاضه متوسطه ببیند، بنا بر این اگر بعد از نماز صبح مستحاضه متوسطه شود باید برای نماز ظهر و عصر غسل نماید و اگر بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه متوسطه شود باید برای نماز مغرب و عشا، غسل نماید.
در استحاضه کثیره (یعنی خونریزی به گونه ای باشد که، خون از پنبه به دستمال جاری شود) علاوه بر کارهای استحاضة متوسطه گفته شد باید یک غسل دیگر هم برای نماز ظهر و عصر و یکی هم برای نماز مغرب و عشا به جا آورد، و بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد. و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر دوباره غسل کند. و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد، باید برای نماز عشا دوباره غسل نماید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر صاحب عادت وقتیه بوده‌اید خونی که بعد از ایام عادت تا ماه بعد دیدهاید استحاضه است و باید به وظیفه زن مستحاضه عمل کنید.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
خون ریزی مرتبه دوم اگر در ایام عادت نبوده و خون صفات حیض را نداشته استحاضه محسوب می‌شود و چنانچه بعدا تغییر صفت دهد یا به ایام عادت برسد، حیض مجدد است و احتیاط در موارد مشکوک جمع بین اعمال مستحاضه و تروک حائض است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
بعد از ده روز فاصله با عادت اول در حکم حیض است و زائد بر ایام عادت، استحاضه محسوب می‌شود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر با توجه به تجربه و شناختی که از خصوصیات خون حیض دارید، یقین دارید که این خون ها در تمام این دوازده روز و یا بیشتر از لحاظ خصوصیات، همان خون حیض است، تمام این ایام حکم حائض را دارید؛ هرچند بیش از ده روز طول کشیده باشد و ادامه یابد. در غیر این صورت پس از گذشت ده روز باید به عادت عددی خود مراجعه کنید و اگر عادت عددی ندارید به حکم مضطربه رفتار کنید و روزهای اضافه بر عادت را استحاضه قرار دهید و با توجه مقدار خون، نوع استحاضه را تعیین کنید و به احکام همان نوع رفتار کنید.
لینک به سایت استفتائات
 

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها