Gelişmiş Arama
Ziyaret
57122
Güncellenme Tarihi: 2011/05/09
Soru Özeti
Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır?
Soru
Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır? Eğer haram ise niçin bu ürünler İran'da satılıyor?
Kısa Cevap

 Istakoz[1] ve deniz kabuklarını yemek haramdır. Dini kaynaklar uyarınca helal ve haram olan hayvanların birbirlerinden ayırt edilmesi için bir takım genel kurallar açıklanmıştır. Bu kurallar deniz ve kara hayvanları hakkında birbirinden farklıdır. Kuşların da kendilerine özgü hükümleri vardır…

Su hayvanları hakkında açıklanan helal olma ölçüsü pullu olmalarıdır.

Muhammed b. Muslim İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) "Bize üzerinde pul olmayan balık getiriyorlar (ne yapmamız gerekir)? İmam şöyle buyurdular: "Kabuğu olan balığı ye; kabuğu olmayanı yeme.[2]" Kabuktan maksat rivayetlerde açıklandığı üzere puldur.[3]

Değerli taklit mercileri hadislere istinat ederek su hayvanlarının hükmünü şu şekilde açıklamışlardır:

"Deniz hayvanlarını yemek haramdır sadece balık türünden ve üzerinde pulu olan hayvanların eti helaldir."

Elbette karides bu hükümden müstesnadır. Karides hakkında mahsus bir hadis vardır. Bu hadise göre karidesi yemenin bir sakıncası yoktur ve o bir çeşit balıktır.[4]

Karides cins ve tür yönünden pullu değildir, ancak hüküm yönünden pullu balığın hükmünü taşır ve yenmesinin bir sakıncası yoktur. Başka bir ifade ile bizim bilmediğimiz bazı hikmetlerden dolayı, bu deniz hayvanı pulsuz olmasına rağmen helal bilinmiştir.[5]

Yine yengeç hakkında özel bir hadis vardır. Hadis şöyle buyurur: "Ceri (bir çeşit balık),kaplumbağa ve yengeç yemek haramdır."[6]

Buna göre ıstakoz, ahtapot vb. hayvanlar genel haram olma kuralının kapsamında kalırlar.

Şu noktaya değinmekte de yarar var ki bir şeyin haram oluşu avlamasına ve alış verişine engel sayılmaz. Çünkü bir şeyi yemenin haram oluşu ile onun alış verişi ayrı ayrı konulardır. Bazı şeyleri yemek ve içmek haram olmasına rağmen onu alıp satmanın bir sakıncası yoktur. Örneğin kanı içmek ve yemek haram olmasına rağmen onun diğer yararları nedeniyle satılmasında bir sakınca yoktur. Buna göre eğer ıstakoz, deniz kabukları vb. hayvanlarının yenmeleri haram olmasına rağmen diğer makul faydaları var ise onların alış verişi caizdir.

Daha fazla bilgi için bk. soru: 744  [1] Istakoz genelde 500 metre derinliğine kadar yaşayan sert kabuklulardandır.

[2] Hur Amili, Vesailu'ş-Şia, c. 16 bab. 8 s. 397-398 1. Hadis

[3] ade 3. ve 7. hadis

[4] ade s. 408 5. ve 12. hadis

[5] ade s. 408 dipnot

[6] ade c. 24 s. 146; bab 16 1. hadis

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Din neden siyasete müdahale eder?
  11858 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/08/21
  Dinin siyasetten ayrı olduğu görüşü, insanın değişik hayat alanlarında dinin rolünü silme ve minimum dereceye indirmeyi savunur. Bu görüş esasınca insan akıl ve bilim aracılığıyla kültür, siyaset, hukuk, ekonomi, iletişim, adap ve birlikte yaşam kanunlarını öğrenip yasalaştırabilir ve hayatı idare etmede dinin müdahale etmesine bir gerek yoktur. ...
 • “Elhemdu – lillah” ve “subhanellah” kelimelerinin dakik anlamı nedir?
  10745 Eski Kelam İlmi 2012/03/10
  “Hamd” kelimesinin lügatteki anlamı övmek ve kötülemenin (zemetmenin) zıddıdır. “Tesbih” kelimesi ise Allah ı her çeşit noksanlıklardan, ihtiyaçtan, ortaklıklardan ve Onun makamına yakışmayan her şeyden O’nu tenzih etmek, beri, pak ve mukaddes bilmek anlamındadır. Bu iki kavram genellikle kuranın birçok ayetlerinde ve namazda okunan zikir ve dualarda ...
 • İnsan utangaçlıktan nasıl kurtulabilir?
  58495 Pratik Ahlak 2010/12/05
  Utangaçlığın olumsuz ve istenmeyen sonuçları olup, insanın yaşamda başarılı olmasına engel olmaktadır. İnsan, bu ruhsal özelliktende diğer kötü özellikler gibi kurtulabilir ve onun tedavisi mümkündür. Çocukları sohbetlere katmak ve onları topluma girmeye teşvik etmek çocukların bu hastalığa yakalanmasını önleyen çözümlerdendir.Telkinde bulunmak, kendine ...
 • İmam Zaman (a.c.f)’ın ismi söylendiği zaman elimizi başımıza koyup ayağa kalkmamızı açıklayan rivayet var mıdır?
  6510 Eski Kelam İlmi 2011/11/17
  Yapılan araştırama esasınca ayağa kalkmayı ve eli başa koymayı, aşağıda yer alan iki rivayet belgelemektedir:1.   Ehl-i Beyt Şairi “Du’bel Haza’i”den gelen meşhur bir rivayete göre: Du’bel Haza’i, İmam Rıza (a.s)’ın yanında meşhur kasidesini okudu ve;“İmam Zaman (a.c.f)’ın zuhuru ...
 • hatmi salavat nedir?
  16759 Pratik Ahlak 2011/04/13
  Hatim her hangi bir şeyi bitirmek sona erdirmek anlamındadır. Bunun temel özellik ve nitelliği yapılacak bu işin bir başlangıcı ve bir de sonu var olmasıdır. Hatmi salâvat ta bu anlamdadır. Kuranı baştan sona kadar okuyarak hatim edilmesi gibi. Kuranı baştan sona kadar okuyarak bitirmek şeklinde yapılan eyleme ...
 • Öldürmenin çeşitlerini ayrıntılarıyla anlatınız.
  6059 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/03
  Öldürme, çeşitli yönlerden kısımlara ayrılabilir. Aşağıda kısaca onlara değiniyoruz:1- Haklı ve haksız olarak öldürme.2- Öldürmenin ne zaman yapıldığı3- Öldürmenin idamla, silahla veya sopayla olması, yine taşlanmak ve diğer şekillerde cezaları yönünden gerçekleşmesi. 4- Öldürmenin kasıtlı, kasıtlıya ...
 • Hasta yolcunun hükmü nedir?
  5964 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Yolcu (hasta ya da sağlıklı) vacip olan hükümleri yerine getirmede kendine özgü hükümlere sahiptir. Örneğin: Namazını, yolcu namazı olarak kılmalı (yani dört rekâtlık namazları iki rekât kılmalı) ve Orucunu da yemelidir. Aynı şekilde Hasta da ( ister yolculukta olsun ister olmasın) hastalığının türüne, şiddetine göre kendine özgü hükümlere ...
 • Acaba 12 İmam Şiası olmayanlar da cennete gidecekler mi? Kıyamette cahil-i kasırların (hakkı öğrenmeye gücü yetmeyen kişiler) durumu ne olacak?
  9867 Eski Kelam İlmi 2009/06/08
  Cennete gitmenin şartı, 'İman' ve 'Salih ameldir.'Şii olan birinin de cennete girebilmesi için yanlızca 'ben Şia'yım' demesi yeterli olmaz, Şialığın gereklerini yerine getirmeli veya kendisine şefaat edilebilmesi için gerekli liyakati kendinde oluşturmalıdır. Semavi dinlere mensup olanlar, bir sonraki şeriat gelmeden kendi dinlerinin düsturlarına göre amel ederlerse ...
 • Eğer Ehlibeyt (a.s) «خُزّان العلم» ilmin madeni iseler neden kumeyl duasını Hz. Hızır İmam Ali (a.s)’a öğretmiştir?
  5784 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2019/04/07
  Kumeyl duası Şeyh Tusi’nin “Misbah’ul-Muteheccid”[1] ve Seyit ibn. Tavus’un “İkbal’ul-Emal” adlı eserlerinde nakledilmiştir. Seyit ibn. Tavus bu duayı eserinde naklederken şöyle açıklama yapmaktadır: Şeyh Tusi’nin naklettiği rivayetten başka bir rivayette gördüm ki Kumeyl ibn. Ziyad Neğei diyor ki: Basra mescidinde İmam Ali (a.s)’ın yanında ...
 • Acaba tarihte sadece imamların bakışıyla batini hidayet bulmuş olan kimseler olmuş mudur?
  5509 Eski Kelam İlmi 2012/04/07
  İmamet makamı, mezhebin makamını ve mezhebin hedefini hayata geçirmek ve hidayette, maksat olan yere ve makama ulaştırmak anlamında olduğuna dikkatle sadece yol gösterme ve kılavuzluk yapmak imamet makamının vazifesi değildir, bilakis bunun yanı sıra tekvini hidayete de şamil geliyor. Yani imamın batini nüfuzu ve batini tesiri ve ...

En Çok Okunanlar