Gelişmiş Arama
Ziyaret
56433
Güncellenme Tarihi: 2011/05/09
Soru Özeti
Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır?
Soru
Istakoz, deniz kabukları ve ahtapot yemek haram mıdır? Eğer haram ise niçin bu ürünler İran'da satılıyor?
Kısa Cevap

 Istakoz[1] ve deniz kabuklarını yemek haramdır. Dini kaynaklar uyarınca helal ve haram olan hayvanların birbirlerinden ayırt edilmesi için bir takım genel kurallar açıklanmıştır. Bu kurallar deniz ve kara hayvanları hakkında birbirinden farklıdır. Kuşların da kendilerine özgü hükümleri vardır…

Su hayvanları hakkında açıklanan helal olma ölçüsü pullu olmalarıdır.

Muhammed b. Muslim İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) "Bize üzerinde pul olmayan balık getiriyorlar (ne yapmamız gerekir)? İmam şöyle buyurdular: "Kabuğu olan balığı ye; kabuğu olmayanı yeme.[2]" Kabuktan maksat rivayetlerde açıklandığı üzere puldur.[3]

Değerli taklit mercileri hadislere istinat ederek su hayvanlarının hükmünü şu şekilde açıklamışlardır:

"Deniz hayvanlarını yemek haramdır sadece balık türünden ve üzerinde pulu olan hayvanların eti helaldir."

Elbette karides bu hükümden müstesnadır. Karides hakkında mahsus bir hadis vardır. Bu hadise göre karidesi yemenin bir sakıncası yoktur ve o bir çeşit balıktır.[4]

Karides cins ve tür yönünden pullu değildir, ancak hüküm yönünden pullu balığın hükmünü taşır ve yenmesinin bir sakıncası yoktur. Başka bir ifade ile bizim bilmediğimiz bazı hikmetlerden dolayı, bu deniz hayvanı pulsuz olmasına rağmen helal bilinmiştir.[5]

Yine yengeç hakkında özel bir hadis vardır. Hadis şöyle buyurur: "Ceri (bir çeşit balık),kaplumbağa ve yengeç yemek haramdır."[6]

Buna göre ıstakoz, ahtapot vb. hayvanlar genel haram olma kuralının kapsamında kalırlar.

Şu noktaya değinmekte de yarar var ki bir şeyin haram oluşu avlamasına ve alış verişine engel sayılmaz. Çünkü bir şeyi yemenin haram oluşu ile onun alış verişi ayrı ayrı konulardır. Bazı şeyleri yemek ve içmek haram olmasına rağmen onu alıp satmanın bir sakıncası yoktur. Örneğin kanı içmek ve yemek haram olmasına rağmen onun diğer yararları nedeniyle satılmasında bir sakınca yoktur. Buna göre eğer ıstakoz, deniz kabukları vb. hayvanlarının yenmeleri haram olmasına rağmen diğer makul faydaları var ise onların alış verişi caizdir.

Daha fazla bilgi için bk. soru: 744  [1] Istakoz genelde 500 metre derinliğine kadar yaşayan sert kabuklulardandır.

[2] Hur Amili, Vesailu'ş-Şia, c. 16 bab. 8 s. 397-398 1. Hadis

[3] ade 3. ve 7. hadis

[4] ade s. 408 5. ve 12. hadis

[5] ade s. 408 dipnot

[6] ade c. 24 s. 146; bab 16 1. hadis

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Alkol veya jelâtin taşıyan çikolata ve ürünleri yemenin hükmü nedir?
  16549 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Belirtilen sorunun şerî cevabını elde etmek için büyük mercilerden (Allah onları korusun) fetva sorduk ve kendilerinin verdiği yanıtları aşağıda aktarıyoruz: Hz. Ayetullah Uzma Hamney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu: Genel olarak aslında sarhoş edici sıvılar kısmından olduğu belli olmayan alkoller temiz hükmündedir. Bunlarla karışmış olan sıvılardan yararlanmak ...
 • İslam dininin kadına bakış açısı nasıldır ve onun için nasıl bir konum belirlemiştir? Onlar tıpkı erkekler gibi midirler?
  23556 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2008/05/20
  İslam, insanın tekâmülünü hedef edinmiştir. Bu açıdan da kadın ve erkek arasında hiçbir fark yoktur. İslam açısından önemli olan kadınlık veya erkeklik değil, kendini yetiştirme ve Allah’a yakın olmaktır. Kadın ve erkek insanlığın iki temel unsurunu teşkil etmeleri nedeniyle, İslam’da bazen kadından ve bazen de erkekten söz ...
 • Düzen kanıtı ve evrim teorisi
  8591 برهان نظم 2012/11/11
  Bazıları, yaratıklardaki mevcut düzen hakkında özel bir açıklama sunan Darwin’in evrim teorisinin tevhitsel bakışı zedelediğine ve böyle bir durumda yaratıklardaki mevcut düzen için hikmet sahibi, bilge ve şuurlu bir düzen kurucuyu varsaymamızın artık gerekli olmadığına inanmaktadır. Bu görüş birkaç neden sebebiyle kabul edilemez:1. Darwin’in ...
 • Müslüman (Muslim) sözcüğünün anlamı nedir?
  71644 Tefsir 2009/10/18
  Kuran-ı Kerim’de Müslüman Allah Teala’nın emirleri karşısında mutlak bir teslimiyet içinde olan kişi anlamına gelir. Müslüman olmak kâmil halisane bir tevhit inancına sarılmayı ve her türlü şirk ve ikili tapınmadan uzak durmayı gerektirir. İşte bu yüzden Kuran-ı Kerim, Hz. İbrahim’i (a.s), Müslüman olarak tanıtmaktadır.
 • İhlâs suresini okumaksızın kılınan namazın hükmü nedir?
  6411 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/07/19
  Genel anlamda namaz vacip ve sünnet (müstahap) olmak üzere iki kısma taksim ediliyor: Vacip (farz) olan namazlar üç halete; ihtiyar, mecburiyet ve acil’e taksim edilmiş ve her birisinin kendisine has bir hükmü var. Birinci halet ihtiyari halettir: bu haletin hükmü şöyledir: Günlük vacip olan namazların birinci ve ...
 • Bahailik konusu ve onların tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?
  10690 Eski Kelam İlmi 2008/02/16
  Bahailik fırkasının kurucusu, Mirza Hüseyin Ali Nuri’dir. O, Muhammed Bab’ın, Molla Hüseyin Beşruyeyi’nin tebliği vesilesiyle ortaya çıkmasından sonra Muhammed Bab’ın anlayışına yönelerek onun görüşlerini kabul etmiştir. Muhammed Bab’ın ölümünden ve onun yerine geçen kardeşi Yahya Subh-u Ezel’i kabul etmemesinden sonra Muhammed Bab’ın, zuhurunu vaat ettiği kimsenin (Men ...
 • Kimler cennete girecek?
  13441 Eski Kelam İlmi 2009/06/16
  Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerini incelediğimizde cennetin Allah'ın kesin vaadi olduğu, muttakilerin, mü'minlerin, Allah ve Resulünün (s.a.a) emirne itaat edenlerin oraya gideceği anlaşılmaktadır. Böyle biri gerçek manada saadete ve kurtuluşa erenlerin sınıfında olacaktır.Allah ve Resulünün (s.a.a) emirlerinden biri veliyy-i emre itaat, imamı tanımak ve ...
 • ben kasetlerden ve has şirketlere ait sd.lerden kopyalama yapıyordum. Şirketleri tanımadığımı dikkate alarak onların hakkını nasıl eda edebiliyorum?
  5112 ضمان 2015/06/18
  Kopyalama ve manevi haklar noktasında değerli mercilerin görüşleri farklıdır. Ayetullah, İmam Humeyni, Tebrizi, Sistani, ve Safi hazretleri şuna inanmaktadırlar: yazılım türü bir şeyi icat etmek usulen üretkenine hak icat etmiyor ve dolayısıyla sahiplerinden izin almaksızın kopyalamaları ve çoğaltması caizdir. Ayetullah Hamenei, Behcet, ve Vahit hazretleri şöyle diyorlar: ...
 • Hazreti İbrahim (a.s)’in yaşamının önemli bölümlerini Kur’an ve rivayetler esasınca açıklar mısınız?
  12945 تاريخ بزرگان 2012/02/14
  Hazreti İbrahim (a.s)’in yaşamı üç belirgin aşamada söz konusu edilebilir: 1. Nübüvvetten önceki dönem. 2. Nübüvvet ve putperest Babil kavmiyle mücadele dönemi. 3. Babil’den hicret edip Mısır, Filistin ve Mekke topraklarında faaliyet gösterdiği dönem.1. İbrahim (a.s)’in doğduğu yer ve çocukluğuİbrahim (a.s), “Babil” topraklarında dünyaya geldi. İbrahim (a.s)’in doğumundan ...
 • Kerbela esirleri ne zaman Şam’a hareket ettiler?
  6235 تاريخ بزرگان 2009/02/22
  Tarih ve Maktel kitaplarının yazdığına göre Kerbela esirleri, Muharremin on birinci günü Kerbela’dan hareket edip Muharremin on ikisinde Kufe’ye vardılar. Muharremin on dokuzunda da Kufe’den hareket edip, Safer ayının birinci günü Şam’a vardılar.[1]

En Çok Okunanlar