Gelişmiş Arama
Ziyaret
13991
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Eşim istemeden hamile kaldı ve ruhsal sorunlar bizi nutfeyi düşürmemize mecbur etti. Bunun hükmü nedir?
Soru
İki çocuğum var. Küçük çocuğa engel olmak istedik, ama eşimin adet hali yaklaşınca istemeden hamile kaldığını gördük. Eşim ruhsal sorunlarından dolayı depresyon ilacı kullanmaktadır ve bu durum bizi, nutfeyi, bir ay olmamasına rağmen düşürmeye mecbur etti. Bunun hükmü nedir?
Kısa Cevap

Soruda belirttiğiniz özür, çocuğu düşürmek için şer’i cevaz sayılmamaktadır, onu düşürmeniz günahtır ve diyet vermeyi gerektirmektedir.  

Ayrıntılı Cevap

Taklit mercilerinin bu konudaki görüşleri aynı olduğundan aşağıda Hz. Ayetullah Safi Gulpaygani’den sorulan soruya verdiği cevabı getiriyoruz: 

Soruda belirttiğiniz özür çocuğu düşürmek için şer’i cevaz sayılmamaktadır, onu düşürmeniz günahtır ve diyet vermeyide gerektirmektedir. Allah Teala buyuruyor: ‘Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Şüphesiz onları öldürmek, pek büyük bir suçtur.’ Düşürülmek istenen çocuk rızkın bolluğuna, yaşamdaki sorunların giderilmesine, anne ve babanın dünya ve ahiret saadetine neden olabilir. Rızık Allah’ın elindedir: ‘Göğün ve yeryüzünün Rabbine andolsun ki hiç şüphe yok, O sizin konuşmanız gibi gerçektir’[1]

Çocuk düşürmenin diyeti ise şöyledir:

‘Zahire göre cenin rahime düştüğü andan 40 güne kadar ‘nutfe’dir. Bu süre içinde onu düşürmenin diyeti 20 şer’i miskal sikkeli altındır. Her miskal 18 nohut [3.5154 gr.] ağırlığındadır. Ondan sonra gelen 40 gün ‘alaka’ yani kan pıhtısıdır. Onun diyeti 40 miskaldir. Sonraki 40 gün mudġata yani bir et parçasıdır. Onun diyeti 60 miskaldir. (Buraya kadar dört aydır.)  Ondan sonra kemik olur, onun diyeti 80 miskaldir. Sonra et gelişir ve azası düzenlenmiş olur, onun diyeti 100 miskaldir. Ruh üflendiği anda ise oğlan olsa diyeti 1000 miskal, kız olsa 500 şer’i miskal sikkeli altındır. Tüm bu suretlerde her bir miskal altının yerine on dirhem gümüş verilse de yeterlidir. Hamile kadının kendisi bilerek cenini düşürürse, yukarıda ayrıntılı şekilde gelen diyeti ceninin varislerine vermelidir. Kadının kendisi bu diyetten miras alamaz. Evet ceninin varisleri affederlerse diyet düşer. Ama ruhun üflendiği ceninin katledilme keffaresini vermek ona farzdır.’[2]

Bütün bunlarla birlikte uzman bir bir doktora danışarak anneyi tehdit eden zarar ve tehlike ölçülmelidir. Zira fakihler anneye gelecek can tehlikesi veya önemli bir zararda cenini düşürmenin caiz olduğunu söylemişlerdir. Örneğin:

Ayetullah Tebrizi: Hamile kalınan çocuktan dolayı anne tehlike korkusu yaşıyorsa (velev ki uzman doktorun söylemesiyle böyle bir korkuya kapılmış olsun) annenin kendisi ilaç kullanarak ve benzeri şekilde çocuğu düşürebilir. Vallahu’l-Alim.[3]

Ayetullah Mekarim: Anne için tehlike veya korku olduğuna yakin edilirse yahut önemli bir zarar söz konusu ise ilk merhalelerde (dört aylıktan önce) cenini düşürmesi caizdir.[4]

Daha fazla bilgi içib bkz: İslam ve Cenin Düşük Yapma Meselesi, Soru:4514 (Site:4961).   

 


[1] -Gulpaygani, Lütfullah Safi, Camiu’l-Ahkam, c.2, s.55, İntişarat-ı Hazret-i Masume (s.a), Kum-İran, 4. Baskı, HK.1417.

[2] -Lenkerani, Muhammed Fazıl, Camiu’l-Mesail, c.1, s.515, İntişarat-ı Emir-i Kalem, Kum-İran.

[3] -Tebrizi, Cevad, Risale-i Ahkam-ı Banuvan, s.239, Kum-İran.

[4] -Şirazi, Nasir Mekarim, Risale-i Tevzihu’l-Mesail, s.486, İntişarat-ı Medrese-i İmam Ali b. Ebi Talib (a.s), Kum, 52. Baskı, HK. 1429.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. İbrahim’in kitabı henüz mevcut mudur?
  10398 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  Bugün Hz. İbrahim’in kitabı adıyla elde bir şey mevcut değildir. Elbette aşağıdaki kaynaklarda onun hakkında bir takım açıklamalar yapılmış ve onun bazı bölümleri zikredilmiştir:1. Kur’an’da İbrahim’in sayfaları sıfatıyla bu peygamberin kitabından bahsedilmiştir. A’la suresindeki vaazlarının bir bölümünün Hz. İbrahim’in sayfalarında da olduğu belirtilmiştir.
 • Hz. İsa’nın evlenmemesinin özel bir nedeni mi vardı?
  23264 پیامبران و کتابهای آسمانی 2012/05/30
  Hz. İsa’nın evlenmesi konusunda dini öğretilerde işaret edilen bazı meselelere bakıldığında ilk anda Hz. İsa’nın evliliğe karşı olduğu düşüncesini doğurmaktadır. Ancak Kur’an ve rivayetlerin önemle yaptıkları tavsiyeler göz önüne alındığında ve Hz. İsa’nın (a.s) yaşamı incelediğinde Onun evliliğe karşı olmadığı görülecektir. Onun evlenmemesinin nedeni kendi özel yaşamının ...
 • Bedensel ve ruhsal erginlik arasındaki fark nedir?
  6450 Fıkıh 2011/08/21
  Bedensel erginlik ferdin evlilik çağına gelmesidir. Bedensel erginliğe ulaşmak insanlar da pek fark etmemektedir ve genellikle erkeklerde Kameri on beş yıl ve bayanlarda ise Kameri dokuz yıldır. Örf ve şeriatın ıstılahında çocuk ergin oldu denildiğinde onun ihtilam olduğu ve yükümlülüğe erdiği kastedilir. Düşünsel erginlik, ruhsal erginliktir. Rüşt ...
 • Cude’nin Hz. Hasan’dan (a.s) olma bir evladı var mıydı?
  16668 تاريخ بزرگان 2011/08/17
  Cude, Eş’as b. Kays Kindi’nin kızıdır. Eşas, İslam’ın ilk yıllarındaki meşhur şahıslardan olup o dönemin tehlikeli münafıklarından sayılmaktaydı. Belazeri’nin yazdığına göre Cude babasının hilesiyle İmam Hasan Mücteba (a.s) ile evlenmiştir.[1] Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Eşas, Müminlerin ...
 • Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir?
  10495 Tefsir 2010/11/08
  “Kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinin manası, kadınların insanlık camiasındaki yerinin insan toplumuna yönelik bir tarla konumunda olmasıdır. Tarla olmazsa tohumların tümüyle yok olacağı, hayat ve insan bekasını korumak için bir yiyeceğin kalmayacağı gibi, kadının olmaması durumunda da insan türü sürekliliğini kaybedecek ve nesli tükenecektir.
 • Aslı ameli ve içtihadi delil ne demek ve bu ikisinin arasında nasıl bir ilişki var?
  7893 مبانی فقهی و اصولی 2012/08/15
  Aslı ameli Aslı ameli, fıkıh ilminde kullanılan bir ıstılahdır. Şerri hükmün tayininde şüphe olması durumunda mükellefin ameli vazifesinin açıklandığı kanunlara denir. Bu kanunlar, şerri hükme götürecek delilin bulunamadığı durumlarda geçerlidir. Başka bir tabirle: aslı ameli veya usulü ameli: şerri hükümde şüphe ve kararsızlığa düşen kimsenin ameli vazifesinin tayinidir. ...
 • İtikâf nedir?
  9039 İtikâf 2012/05/12
  Lügatte itikâfın anlamı bir yerde durmak, ikamet etmek, orada kalmak ve bir şeye bağımlı kalmaktır. İslam şeri’atinde ise mukaddes bir yerde Allaha yaklaşmak niyetiyle durmak ve orada ikamet etmektir. İtikâf İslam dinine has bir şey değildir. Diğer ilahi dinlerde bu ibadet var idi. İslam dininde de bu ...
 • Masumlar (a.s) gece ve gündüz kaç saat uyumaktaydılar? Gerçek bir mümin için en uygun uyku vakti nedir ve süresi ne kadardır?
  14768 Pratik Ahlak 2010/12/22
  Uyku, ilahi ayetlerden biri olup evrendeki varlıkların yaşamlarındaki zorunlu ihtiyaçlardan sayılmaktadır. Ama çok uyumak ömrü tüketir ve İslamî rivayetlere göre ilahi gazabı peşi sıra getirir. İmamların (a.s) uykularının ne kadar olduğu hususunda bir rivayet mevcut değildir. Hakeza insanın uykusunun kaç saat olması hakkında psikolojik olarak belirli ...
 • ilim ve bilginin önemliliğine değinen ayetleri açıklar mısınız?
  12901 Tefsir 2011/07/19
  Kuranı kerim saadet ve kemale hidayet ve kılavuzluk yapan bir kitaptır. Hidayet etme konusu da akıl ve ilim yoluyla ancak mümkündür. Bunun dışında hidayetin gerçekleşmesi imkânsızdır. Bu nedenle ilim ve bilgi kuran nezdinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu önemlilik o denlidir ki kuranı ...
 • Evrenin bütün sırlarından haberdar olan bir peygamberin ummi olması nasıl mümkündür?
  9248 Eski Kelam İlmi 2008/03/15
  Ummi okuma ve yazmayı birisinden öğrenmeyen kimseye denir. İslam Peygamberine de ummi denilmesi onun kimseden ders almadığı ve okuma ve yazmayı kimseden öğrenmediği içindir. Bu konu tarihi veriler açısından kesindir ve bu İslam Peygamber’ine bir üstünlük ve övgü sayılır ve aynı zamanda onun peygamberliğine ...

En Çok Okunanlar