Gelişmiş Arama
Ziyaret
4939
Güncellenme Tarihi: 2012/04/04
Soru Özeti
Kadın evladına süt vermeden dolayı kocasından ücret talep edebilir mi?
Soru
Kadın evladına süt vermeden dolayı kocasından ücret talep edebilir mi?
Kısa Cevap

Şu noktaya dikkat etmek zorunludur: İslam’da fıkhî hükümler ve ahlakî usuller birbirini tamamlar ve aralarında hiçbir ayrılık ve uyuşmazlık bulunmaz.[1] Bundan dolayı fertlerin hakkı sıfatıyla bazı hükümler ispatlanmış olsa da ve yükümlü bu haktan fıkhî bir hüküm sıfatıyla istifade edebilse de, dinsel öğretilerde ahlakî usuller sıfatıyla belirtilen diğer hakların onlarla yan yana gelmesiyle hayat tatlı hale gelir. Belirtilen meselenin kültür, şer’i meselelere bağlılık ve kadın ve kocanın birbirine duyduğu ilgi ve aralarındaki irtibat ölçüsüne bağlı olduğunu söylemek gerekir. Eğer irtibat dinsel öğretiler, ünsiyet ve muhabbet esasına dayalı olursa ve koca ekonomik olanağa sahipse, yükümlüdür. Nafaka ve olağan ihtiyaçlara ek olarak, kadının evladına verdiği sütün ücretini de diğer hakların yanında ödemelidir. Elbette kocanın ekonomik olanağı yoksa ahlakî açıdan kadın tarafından ücret talep edilmemesi en iyisidir ve kadın ve erkeğin şer’i ve ahlakî vazifelere riayet etmeleri durumunda hayatın tatlı olacağına dikkat edilmelidir. Ama kadın şer’i haklarını elde etmede ısrarlı olursa ve danışma yolu ve aile büyüklerinin yardımı bir netice vermezse, yasal yolla ve mahkemeye şikâyet etmeyle böyle bir teşebbüste bulunabilir. Kadın tarafından ücret talep edilmesi, zorunlu olarak kadın ve koca arasında ihtilafın bulunduğu anlamına gelmez, ama İslam toplumunda genellikle böyle istekler yaygın değildir.

Kadın ve kocanın karşılıklı vazifelerini öğrenmek için aşağıdaki adreslere başvurabilirsiniz:

 1. Kadınların erkekler karşısındaki vazifeleri, Soru: 850 (Site: 925).
 2. Kadınların erkeklere itaat etmesi, Soru: 1674 Site (1345).       

 


[1] Bkz: Tabatabai, Seyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan Fi Tefsiri’l-Kur’an, c. 2, s. 235, Defter-i İntişarat-ı İslamî Camia-i Müderrisin-i Havza-i İlmiye-i Kum, 1417 k.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Mecusiler Kimlerdir?
  20962 Eski Kelam İlmi 2011/10/22
  Arap dilinde Zerdüşt dinine mensup olanlar için kullanılan “Mecusi” kavramı, Yunancaya girdikten sonra “magus” şeklini alın kadim Farsçadaki “meguş” veya “megu” kavramından alıntılanmıştır. (İngilizcedeki magic kavramı bu kavramdan alıntılanmıştır). Bu kavram Arap diline girdikten sonra “Mecusi” şekline bürünmüştür. Mecusilerin dini olan Zerdüşt dini, kutsal kitaplar (Tevrat ve İncil) ile ...
 • İslam ve imanın şartları nelerdir?
  9871 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/17
  İslamın ve imanın dereceleri vardır. Şehadetyni yani ‘Eşhedü en la ilahe illallah’ ve ‘Eşhedü enne Muhammeden Resulullah’ı söyleyen herkes Müslümandır ve bu İslamın ilk derecesidir. Dolayısıyla kendisinin ve çocuklarının bedeninin pak olması, Müslüman kadınla evlenmesi, Müslümanlarla yaptığı ticaretin doğru oluşu, mal, can ve ırzının haram ve özel ...
 • Zamanın İmamının (a.s) yiyecek ve giyeceği nedir?
  4978 Eski Kelam İlmi 2011/03/02
  İmam tıpkı diğer insanlar gibi yaşamakta, normal ve olağan bir yaşam sürmektedir. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla kendisi yiyecek ve giyecekten minimum ölçüde istifade etmektedir. Numanî, Ğıybet kitabında İmam Sadık (a.s) ve İmam Rıza’dan (a.s), Hz. Mehdi hakkında şöyle rivayet etmektedir: “Onun giydiği sadece kalın ve yediği de ...
 • Hz. Hatice (s.a)’nın hayatını kısaca anlatırmısınız?
  2236 تاريخ بزرگان 2019/10/09
 • Ramazan ayında toplardamara enjeksiyon yapılmasının hükmü nedir?
  5114 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/18
  Muhterem taklit mercilerinin bu husustaki görüşleri farklıdır. Tam bir cevap verilmesi için taklit merciinizi belirlemelisiniz. Bununla birlikte muhterem mercilerin görüşlerini aşağıda belirtiyoruz.İmam Humeyni, Ayetullah Behçet ve Ayetullah Hamaney: Eğer iğne besin ve güçlendirici bir özelliğe sahipse, farz ihtiyat gereği bu tür enjeksiyondan sakınılmalıdır. Ama tedavi yönü bulunuyorsa ve ...
 • Bir Müslüman’ın başlangıçta ve ilk olarak taşıması gereken inançlar nelerdir?
  8864 Yeni Kelam İlmi 2013/08/13
  Her insan iki şehadeti yani “Eşhedu en la İlahe İllalllah ve Eşhedu enne Muhammeden Resulullah” cümlesini söylemekle gerçek bir Müslüman sayılır ve Müslümanlık hükümleri ona tatbik edilir. Böyle bir insanın bedeni temiz olur, çocukları da temiz sayılır, Müslüman bir kadınla evlenmesi ve Müslümanlar ile muamele yapması mubah ...
 • Hayız kanın özelliklerini görmedim diye kendi adet dönemimin içinde namaz kılabilir miyim?
  40644 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/19
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • imam Hasan'ın (a.s.) imameti imam Hüseyin'inkinden (a.s.) önce oluşu, imam Hasanın vücutsal olarak daha üstün olduğuna delil olabilir mi?
  5638 تاريخ بزرگان 2011/02/03
  Masum (a.s.) olan on dört kişinin tümü tek bir nurdan yaratılmışlardır. Vücutsal bakımdan ve tekvini vilayet makamına sahip olma açısından birdirler. Her bir imamın (a.s.) imamlığı ilahi emir ve ilahi seçimle gerçekleşmiştir. Eğer rivayetlerde bir imamı bir diğer imamdan farklılaştıracak bir özellik ve bir ayrıcalık ...
 • Dinî ilimleri öğrenmenin önemi nedir?
  15094 Pratik Ahlak 2011/05/21
  Öğrenmek bazen amel ve yükümlülüğü yerine getirmek için ve bazen de başkalarını eğitmek ve yetiştirmek içindir. Birinci kısım genel bir sınıflandırmayla iki bölüme ayrılmaktadır: Birinci bölüm tüm Müslümanlar ile ilgili hükümler olup özel bir iş, uzmanlık ve cinsiyetle bağlantılı değildir. İlk etapta tüm yükümlüler ile ilgilidir. Namaz, oruç ve ...
 • Hz. Meryem ve Hz. Asiye (s) nasıl ve ne zaman vefat ve nerede toprağa verildiler?
  34826 تاريخ بزرگان 2012/05/12
  Firavun, Asiye'nin iman ettiğininin farkına vardıktan sonra defalarca onu uyardı ve ısrarla Musa'nın (a) dininden dönmesini ve onun Allah'ından yüz çevirmesini istiyor. Sonunda Firavun'un emri üzrine ellerini ve ayaklarını çivilerle bağlayarak kızgın güneşin ününe atıp göğsünün üzerine büyük bir taş koydular ta ki şahadet mertebesine nail oldu. ...

En Çok Okunanlar