Gelişmiş Arama
Ziyaret
22328
Güncellenme Tarihi: 2008/03/26
Soru Özeti
Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
Soru
Niçin Hz. Abdulmuttalib oğlu Ebu Lehebin adın Abduluzza koymuştur? Oysa biz onun tevhid dini olan hanif dinine bağlı olduğunu biliyoruz.
Kısa Cevap

Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. Onun niçin Ebu leheb olarak tanındığı ihtilaflıdır. İbn-i sa’d'ın görüşüne göre Abdul muttalib güzelliği ve yüzünün parlaklığı yüzünden ona Ebu leheb künyesini vermiş. Bazıları ise Leheb adında oğlunun olduğunu iddia etmişlerdir. Ama nakledilen rivayete göre Allah Teala onu bu künyeyle anmıştır; sonu ateş olduğu gibi. Anlaşılan kendi zamanının halkı ona "Ebu Utbe" künyesi ile hitab ediyorlardı[1] ve Dehhuda'ya göre ona bu künyeyi müslümanlar vermişlerdir.[2] Zerekli'nın El-A’lam kitabındaki görüşüne göre o, İslam’dan önce cahiliyyet zamanında da Ebu leheb künyesi ile lakaplandırılmıştır.[3]

Hiç bir tarih kitabında Abdulmuttalibin oğlunu Abduluzza olarak adlandırdığı açık bir şekilde nakl edilmemiştir. Hatta böyle bir şeyin olmadığına delil getirmek mümkündür. Bazı kaynak kitaplarda şöyle gelmiştir: Uzza’nın (cahiliyyet döneminde bir butun adı) sorumlusu olan "Efleh ibn-i Nezr Şeybani" ölüm döşeğine düşüp Uzza’nın geleceği hakkında kaygılandığı zaman, Ebu leheb ona teselli vererek sonuna kadar Uzza’ya bağlı kalacağına söz verdi ve bir müddet Uzza butunun sorumluluğunu üzerine aldı. O bu süre içerisinde karşılaştığı herkese şöyle diyordu: Eğer Uzza kazanırsa ben ona yaptığım hizmet karşısında güvendeyim ve eğer Muhammet (s.a.a) kazanırsa ve Uzza’ya galip gelirse ki gelmeyeceğini biliyorum, o benim kardeşimin oğludur!” Bu olay her ne kadar onun bu isim ile isimlendirilme sebebini açığa çıkarmasa da şu bir gerçektirki onun (Ebu leheb’in) bu künyeye sahip olması Abdulmuttalib’in talibin hanif dinine sahip olamasıyla asla çelişmez. Zira isimlendirme çeşitli şekillerde oluyordu, hatta bazen şahıslar bazı sebepleden dolayı aileleri tarafından verilen isim dışında bir isimle meşhur olurlardı[4]

İndeks:Ali (as) ve çocukların isimlendirilmesi.[1]. Dairetu’l-Mearif-i İslami c.2, Ebu talib maddesi.

[2]. Dehhuda lugat kitabı, Ebu Leheb sözcüğü, c.2,s.789,bi ca,bi ta.

[3]. Zerekli, Hayruddin, El-A’lam, c. 4, s. 12, Abduluzza, Daru’l-ilm li’l-melayin,1979 miladi

[4].Dairetu’l-Mearif-i İslami, c.2, Ebu Talib maddesi. Daha fazla bilgi için bkz.soru 1349 ( site:2472)  

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şeri hükümlerde “delil” ve “neden” arasındaki fark nedir?
  7383 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/04/21
  Delil, kendisini bilmeyle bir başka hususun öğrenildiği şeye denmektedir. Akıl, delil aracılığıyla şüphe edilen bir şeyin doğruluğunu yakinen tasdik edebilir. Elbette fıkıh usulü ilminde delil aracılığıyla hem aranan bir şeye yönelik bilgiye ve hem de şeriat sahibi teyit ettiği ve onayladığı zan ve sanıya ulaşmak mümkündür. Bilgelerin ...
 • Mukaddes Zebur hangi peygamberin ve hangi dinin kitabıdır?
  118616 پیامبران و کتابهای آسمانی 2014/06/23
  Zebur Hazreti Davut’un (a.s.) kitabıdır. Allame Tabatabai “Andolsun, Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebûr'da da, "Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır" diye yazmıştık”[1] ayeti kerimenin tefsirinde şöyle diyor: zahiren Zebur’dan maksat Hazreti Davut’a verilen kitaptır. Zira kur’an’nın başka bir yerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: “Davut’a ...
 • Zekât düşen bir mala humus da taalluk eder mi? Nelere zekât düşer? Zekât ve humus arasındaki fark nedir?
  12138 Zekât Ve Sadaka 2012/03/12
  Zekât düşen şeylerin, zekâtı verildikten sonra yıllık harcamalardan geriye fazlası kalmışsa bunların humusu verilmelidir.[1] Dokuz şeye zekât düşer: 1. Buğday, 2. Arpa, 3. Hurma, 4. Kuru üzüm, 5. Altın, 6. Gümüş,[2] 7. Deve, 8. İnek, 9. Koyun. Bu dokuz ...
 • Evrendeki şerlerin arazî olarak Allah’a isnat edilmesinin nedeni nedir?
  6573 İslam Felsefesi 2011/11/21
  Şer olarak anılan şeyler soyutlar âleminde mevut değildir ve bu konu madde âlemiyle ilişkilidir. Hayır ve şerrin manasının tahlilinde şöyle denmiştir: Hayır, her şeyin kendi doğası hasebince talep ettiği, sevdiği ve birkaç husus arasında tereddüt ettiğinde onların en iyisini seçtiği şeydir. Şer ise hayrın karşısındadır. Eşya hayır ve şer ...
 • İnsan neden Allah’ı unutur?
  9947 Pratik Ahlak 2010/05/04
  Şeytanın vesveseleri, dünyaya bağlılık ve günah işlemek Allah’ı unutmanın nedenlerindendir. Buna karşılık namaz kılarak, Kur’an okuyarak, ayetler üzerinde tefekkür ederek, yine istidlal ve bürhan ile Allah’ı anmayı kalplerde canlı tutabiliriz.Allah’ı anmanın çeşitli faydaları vardır, örneğin: 1- Allah’a hep itaat halinde olmak, 2- Huzu ...
 • İslam göre namahrem kadın ve erkeğin tokalaşmasının hükmü nedir?
  8770 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/08
  İnsanın namahreme karşı olan tutumu fesat ya da fesada düşmekorkusu olmayacak şekilde olmalıdır.[1] Namahrem kadın ve erkeğin bedensel temasları ve birbirleriyle tokalaşmaları hususunda değerli taklit mercileri genel olarak şöyle buyuruyorlar: ...
 • Bebeğin özürlü ve hasta olması yüzünden düşürülmesi caiz midir? Bu durumda kim sorumludur?
  7987 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/08/22
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Fatime isminin anlamı nedir? Niçin Peygamber (s.a.a) tek kızı için bu ismi seçmiştir?
  102859 Masumların Siresi 2011/08/14
   İlk önce şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bütün isimlerin özel bir anlam taşıması ve o ismi taşıyan kişinin kişiliğini göstermesi gerekmez, sadece ismin şirki andıran ve değerlere tersi düşen bir anlam taşımaması yeterlidir.Ancak gayp aleminden gelen Hz. Fatime (a.s) gibi Allah'ın velilerinin ...
 • Tasavvuf nedir? İmam Humeyni (r.a) bir sofu muydu?
  8689 Pratik İrfan 2012/01/18
  “Tasavvuf”, (Arapçada) “suf” kökünden olup “yün            “ anlamına gelir ve kendini manevî olarak yetiştirme ve dünyevî nimetlerden uzak kalma iddiası taşıyan sofular veya yünlü elbise giyenler tarafından tesis edilen ve tarih boyunca ve bu düşünce tarzının değişik fırkalarınca başka birçok dalın kendisine eklendiği bir ekoldür. “Tasavvuf” öğretilerini ...
 • Hz. Fatıma (s.a)’nın hayatını özet olarak beyan edebilir misiniz?
  2292 حضرت فاطمه زهرا س 2020/01/19

En Çok Okunanlar