Gelişmiş Arama
Ziyaret
17894
Güncellenme Tarihi: 2007/10/25
Soru Özeti
“Zer Âlemi” Nedir?
Soru
“Zer Âlemi” Nedir?
Kısa Cevap

“Zer” veya “Misak alemi” bu alemden önce olan bir dönem, aşama, sahne, yer veya alemden ibarettir. Allah Teala Hz. Âdem’in soyundan olan bütün soyları küçük zerreler halinde var etmiş ve o zerrelere ruh verdikten sonra onlardan kendisinin rablığı, peygamberlerin peygamberliği ve masum imamların velayetine inanacaklarına dair kesin söz almıştır.

Bu ahit almanın, hangi âlemde ve aşamada gerçekleştiği ve bunun niteliğinin ne olduğu konusuna gelince, bu hususta Kur’an-i Kerim’de bir açıklama bulamıyoruz. Şia ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında bu konuyla ilgili olarak aktarılan rivayetlerin çok fazla olmasına rağmen yine kesin bir sonuç ortaya konulmamıştır. Bu yüzden müfessirler, kelamcılar ve diğer Müslüman bilginler tarafından “zer âlemi” konusunda çeşitli görüşler ortaya konulmuştur. Bu hususta var olan ayetlerin ve hadislerin toplamı araştırmacılar için geniş bir araştırma sahası var etmiştir.

Ancak ayetlerin ve hadislerin toplamını dikkate aldığımızda şu sonucu çıkarmak mümkündür: Allah Teala kendi rablığını görmek ve kavramak fırsatını bütün insanlara vermiştir. Onlardan her biri kendi yaratıcısı ve rabbi hakkında bir çeşit içsel sezgiye dayanan bir bilince sahiptir. Elbette bir takım uğraşı ve engeller insanın bu bilinç ve sezgisini perdeleyebilir ve bu sezgi derecesi insandan insana değişerek bazılarında bu sezgiye karşı bir gaflet ve unutkanlık hali oluşabilir.

“Zer âlemi” veya âlemleri ile ilgili olan ayetler ve hadisler değerli bir külliyatı oluştururlar, bunları araştırmak ve sonuçlandırmak ilahi öğretilere talip olan kimselerin yüzüne birçok kapılar açabilir.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Rastgele Sorular

 • Nasıl lezzet şehvetten teşhis edilebilinir?
  10053 Teorik Ahlak 2011/07/18
  Konulardaki helâllik ölçüsü şehvetin reel örneğine (mısdak) karşın lezzetin reel örneğine bağlı değildir. Şehvetin tüm reel örnekleri ve lezzetin tüm reel örnekleri tek bir hükme sahip değildirler. Bilakis bu iki küllinin kapsamına giren tüm reel örnekleri ve fertlerin her birisinin değişik şartlarda ve değişik türlerin iktizasına ...
 • Neden İslam’da uyuşturucu maddeler hakkında açık bir hüküm belirtilmemiştir?
  10392 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Eğer bir konu kanun koyucu zamanında var ise veya bu konu hakkında soru sorulmuş ise, özel bir şekilde onun hükmü beyan edilmiştir. Bir konunun dile getirilmediği yerlerde ise onun hükmü genel olarak belirtilmiştir. Örneğin alkollü içecekler arasında o zamanda bulunan üzüm şarabı veya hurma şarabının hükmüne özel ...
 • Bir yaratıcısı olmaksızın baştan beri tanrı nasıl mevcuttur?
  10176 پروردگار. نامها و ویژگی ها 2012/08/21
  Tanrının baştan beri nasıl mevcut olduğu sorusu, gerçekte neden tanrı kendi başına ve zatıyla vardır ve her varlığın bir yaratıcısı ve meydana getiricisi bulunmaktadır, diye belirtilen sorunun başka bir ifadesidir. Gerçekte soru şudur: Tanrı nasıl meydana gelmiş ve kim O’nu yaratmıştır? Cevap için birkaç soruya dikkat etmeniz ...
 • Vaizlerin Sultanı Şirazi kimdir?
  2989 تاريخ بزرگان 2019/06/22
  Yirminci yüzyılın tanınmış meşhur Alim şahsiyetlerinden biriside Vaizlerin Sultanı Merhum Seyit Muhammet Şirazi (1314/1391.k) dir. Minberde, vaiz vermede, hitabette vede münazarada üstad ve yetenekli bir şahsiyettir. ‘Peşaver geçeleri’ adlı eser kendisinin ehlisünnet ulemasından bazı alimlerle peşaver şehrinde yapmış olduğu münazaraların metinleştirilmiş şeklidir. O dönemden günümüze bu eser ...
 • Rivayetlerde İmam Hüseyin’e (a.s) özel bir önem verilmiş midir? Onun bu özel ayrıcalığı diğer İmamların (a.s) masumiyetleriyle uyuşur mu?
  6260 تاريخ بزرگان 2012/04/03
  İmamet makamının İmam Hüseyin’in (a.s) neslinde devam etmesi, türbetinin şifa vermesi, kabrinin yanında duanın kabul olması vb. gibi ayrıcalıklar Allah tarafından İmam Hüseyin’e (a.s) verilmiştir. Ama bu ayrıcalıkların İmam Hüseyin’in (a.s) makamının diğer İmamlardan (a.s) farklı olmasından kaynaklandığına dair bir delil yoktur. Hangi nedenlerden dolayı bu ayrıcalıkların ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) Osman’ın icraatları hakkındaki sözü ahlak ve edepten uzak değil midir?
  11287 Masumların Siresi 2010/11/27
  Osman, kendi yaptıkları neticesinde (Müslümanların beytülmalinde israfta bulunmak ve kabilecilik yapmak vb.) Müslümanların ezici çoğunluğunun itirazına maruz kalmış bir halifedir. Öyle ki tüm Müslümanlar ona karşı ayaklanmış ve kendisinin evine hücum etmiştir. İmam Ali (a.s) İslam Peygamberinin hilafet makamını savunmak için onun öldürülmesini engellemek için önleyici ...
 • İmam Cafer Sadık (a.s)’ın kısa biyografisini beyan eder misiniz?
  2019 امام صادق ع 2020/01/19
 • Hermonotik nedir ve onun görecelikle ne gibi bağlantısı vardır?
  13504 Yeni Kelam İlmi 2010/12/28
  Hermonotik teriminin iki manası vardır:a) Geniş Mana: Bu kelime bu manada, bir metnin yorumu hakkındaki her türlü araştırmadır. Bu yüzden hermonotik, bu alanda bütün dinleri, hatta ilm-i usul’un lafızlar bölümünü dahi kapsamaktadır. b) Dar Mana: Bu kelimenin bu manasıyla ...
 • Peygamber(s.a.a.)’in bütün sözleri ve konuşmaları vahiy midir?
  16428 Eski Kelam İlmi 2008/06/18
  Bu hususta farklı görüşler vardır:Bazıları, Necm suresinin 3 ve 4’üncü ayetlerinin[i] genel olmasına bakarak şuna inanmaktadırlar: Peygamber(s.a.a.)’in bütün konuşmaları ve davranışları, vahiyden kaynaklanmaktadır.Bazıları da, Kuran-ı Kerim ve Peygamber(s.a.a.)’e nazil olan ayetler hakkında olan Necm suresinin 4’üncü ayetine bakarak, Peygamber(s.a.a.)’in ...
 • Haram aylarda savaşmak hakkında İslam’ın görüşü nedir?
  27121 Tefsir 2012/04/15
  Ayet ve rivayetlere göre, İslam haram aylarda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) savaşmayı caiz görmemekle kalmamış, hatta hiç kimsenin bu aylarda savaşmayı düşünmemesi için katı bir tutum sergilemiştir. Hatta soruda belirtilen ayette haram aylarda savaşmak büyük bir günah sayılmış ve istenmeden işlenen cinayetlerin diyeti bile artırılmıştır. Bütün ...

En Çok Okunanlar