Gelişmiş Arama
Ziyaret
18918
Güncellenme Tarihi: 2011/04/12
Soru Özeti
Aşura duasında yer alan“esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve âla’l-ervahi’l-leti hallet bifinaik” cümlesindeki ruhlar kimlerdir?
Soru
Aşura duasında yer alan“esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve âla’l-ervahi’l-leti hallet bifinaik” cümlesindeki ruhlar kimlerdir? Çünkü tercümede “yanında düşen kimseler” tabiri kullanılmıştır. İmamın ziyaretine gelen kimseler mi, Kerbela’da onun kabrinin yanında defnedilenler mi yoksa Hüseyin’in (a.s) varlığında fani olan ve canlarını onun uğrunda feda eden yarenleri mi kastedilmektedir?
Kısa Cevap

“Ervahi’l-leti hallet bifinaik”ten kastedilen Kerbela coğrafyasında Şehidlerin Efendisi (a.s) ile birlikte şahadete eren şehidlerdir. Bu tespitin delili şu noktalardır:

1. Genellikle ziyaretçi ve yaşayan kimselerden ruhlar diye söz edilmemektedir.

2. Bu dua, ziyaretçi tarafından yapılan bir hitaptır ve genellikle hitap eden ve muhatap bir değildir.

3. İmam Hüseyin (a.s) için nakledilen hiçbir duada belirgin olarak ziyaretçilere selam yoktur.

4. Aşura duası şimdi cenazesi Kerbela’da bulunan insanların defnedilmesinden önce zikredilmiştir. Bundan ötürü “ruhlar”’dan maksat orada defnedilen tüm insanlar değildir.

5. Bu duadaki mevcut karinelerden, selama muhatap ruhlardan maksadın Kerbela coğrafyasında Şehitlerin Efendisi ile birlikte şehid olan kimseler olduğu anlaşılmaktadır. Mesela bir başka yerde belirgin olarak İmam ile birlikte olan kimselere selam verilmektedir: “Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Hüseyin’in evlatları ve Hüseyin’in ashabına selam olsun.” Şehidlerin Efendisi, evlatları ve yarenlerine selam göndermeye ek olarak, İmam Hüseyin’e dost ve vefakâr olmayı ilan ve onun düşmanlarından uzak olunduğunu beyan etmek Aşura Duasının genel muhtevasını teşkil eder.

6. Aşura Duasından yapılan diğer bir nakilde şöyle belirtilmiştir: “Esselamu aleyke ve âla’l-ervahi’l-leti hallet bifanaik ve enahat bisahatik ve cahedet fillah meek ve şarrat nefseha ibtiğa merzatillah fik.”[1] Bu pasajda Şehidlerin Efendisinin yanında bulunma nitelendirildikten sonra onunla birlikte Allah yolunda cihad etmek ve Allah rızası yolunda onunla birlikte şehid olmak gibi hususlar zikredilmiştir. Bunlardan “ruhlar”’dan maksadın Şehidlerin Efendisi ile birlikte olan diğer şehitler olduğu belirgin olarak anlaşılmaktadır.[2]

7. Meşhur olmayan Aşura Duasında[3] ise şöyle belirtilmiştir: “Esselamu aleyke ya Eba Abdillahi’l-Hüseyin ve âla men saadeke ve aveneke ve vasake binifsihi ve bezele mehçebetehu fi’z-zebbi anke … essalamu aleyke ya mevlay ve aleyhim ve âla ruhike ve âla ervahihim ve âla turbetike ve âla turbetihim. Essalamu aleyke yebne seyidi’i-alemin ve âla’l-musteşhedine meke.” Bu ibaretten ruhlardan maksadın Şehidlerin Efendisi ile birlikte şehid olanlar olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

8. Şehidlerin Efendisi hakkında nakledilen diğer dualarda, İmam Hüseyin (a.s) ve Ali Ekber (a.s) ziyaret edildikten sonra Kerbela yönüne dönün ve şu duayı okuyun diye belirtilmiştir. Oysaki Şehidlerin Efendisi hakkında nakledilen ziyaret dualarının hiçbirinde ziyaretçilere veya orda yatan herkese selam olsun diye bir şey yoktur.

Netice olarak, Aşura Duası ve Şehidlerin Efendisi hakkında nakledilen diğer ziyaret dualarının bütününden hareketle, Aşura Duasındaki selama muhatap ruhlardan maksadın İmam Hüseyin ile birlikte şehid olan kimseler olduğu kesin bir şekilde söylenebilir.  [1] Seyid b. Tavus, İkbalu’l-A’mal, c. 3, s. 70.

[2] Yanında olanlar kelimesinden sonra cihad ve şahadetin beyan edilmesinden ruhlardan maksadın Şehidlerin Efendisi ile birlikte olup Aşura günü şehid düşen kimseler olduğu anlaşılmaktadır.

[3] Bu ziyaret duası, Aşura Duasının sevabını taşımaktadır. Sorunu olan ve Aşura Duasının tüm adaplarını (tekbir, yüz lanet, yüz selam, secde, namaz, dua sonrası namaz vb.) yerine getiremeyen kimseler içindir. Mefatihü’l-Cenan.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar