Gelişmiş Arama
Ziyaret
12270
Güncellenme Tarihi: 2011/08/06
Soru Özeti
Niçin Peygamber'in sözlerinde Hz. Zeyneb'in ismi de üstün kadınlardan biri olarak zikredilmemiştir?
Soru
Niçin Hz. Zeyneb'in ismi Peygmber'in saydığı dört tane üstün kadının sırasında yer almamıştır? Hz. Meryem Hz. Zeyneb'ten üstün müdür?
Kısa Cevap

Peygember'in "Cennetin en üstün kadınları Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatime, İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye'dir" sözü hakkında birkaç ihtimal söz konusudur: 1- Bu hadis nisbi anlamda yani bu kadınların kendi dönemlerindeki kadınlara göre daha üstünlüğü açıklamak; buna göre Firavun döneminde en üstün kadın Asiye, Hz. İsa döneminde en üstün kadın Hz. Meryem, Peygamber (s.a.a) döneminde en üstün kadın Hz. Hatice ve Hz. Fatime'dir. yani bu hadis bu kadınların kendi asırlarındaki kadınlara göre en üstün olduklarını beyan etmek istiyor. Bunun bu kadınların kendi aralarında da makam açısından farklı olmalarıyla bir çelişkisi olmadığı gibi, diğer dönemlerde de Hz Zeyneb gibi kamil kadınların zuhur etmeleriyle çelişmez.

Hz. Zeyneb'in makamı hakkında Resulullah'tan gelmiş muteber bir hadise rastlamadık, ancak Hz. Fatime'nin soyu hakkında gelen hadisler bu büyük kadının şahsiyetini göstermeye yeter.

Diğer bir ihtimal de şu ki hiçbir kadın o dört kadının makamına erişmez.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun cevabında şu noktaya değinmeliyiz ki kişilerin manevi makamlarını ölçmek ve onları birbiriyle karşılaştırmak kolay bir şey değildir. Bu konudaki açıklananlalar elimize ulaşan hadislerin zahirine bakarak ortaya atılır. Peygember'in "Cennetin en üstün kadınları Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatime, İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye'dir"[1] sözü hakkında birkaç ihtimal söz konusudur:

Birinci ihtimal şu ki: Peygamber'in (s.a.a)sözünün anlamı, sadece bu dört kadının kemal haddine ulaştığını ve başka bir kadının bu makama erimeyeceğini açıklamak değildir, bu hadis sadece bu dört kadının kendi dönemindeki kadınlara göre üstünlüğü açıklamak istiyor. Bu da bu dört kadının arasında mertebe yönünden farklılığı veya başka asırlarda Hz. Zeyneb gibi başka kadınların üstünlüğünü reddetmez. Nitekim Hz. Fatime, diğer kadınlardan ve kıyamete kadar her asırdaki kadınlardan daha üstündür. Bu üstünlük hadislerde de yer almıştır.

Kur'an-i Kerim'de Hz. Meryem hakkında şöyle buyurur: Hani melekler, "Ey Meryem! Allah seni seçti, arındırdı ve seni âlemlerin kadınlarından üstün kıldı." dediler."[2] Müfessirler bu ayet hakkında şöyle demişlerdir: Maksat, Hz. Meryem'in kendi dönemindeki kadınların hepsinden üstünlüğüdür[3]. Nitekim Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: "Meryem kendi döneminin kadınlarından üstün idi ama kızım Fatime başlangıçtan sona kadar alemdeki bütün kadınlardan daha üstündür.[4]  

Elbette Peygamber'den (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ten (a.s), Hz. Fatime'nin soyunun üstünlüğü hakkında gelen hadisler ışığında bu değerli ve yüce makam sahibi kadının yani Hz. Zeyneb'in makamı da belli olur. Hz. İmam Zeynelabidin (a.s) Hz. Zeyneb'e hitaben şöyle demiştir: "Siz öğreticisi olmadan bilgin ve anlatılmaya gerek olmadan anlayan birisiniz.[5]"

Önemli olan şu ki hiçbir hadiste bu makamın Hz. Zeyneb'ten alındığı nakledilmemiştir. İşaret edildiği gibi Hz. Zeyneb'in fazileti hakkında bir çok rivayet nakledilmiştir.

Diğer bir ihtimal de şu ki yukarıdaki hadiste hiçbir kadının bu dört kadının manevi makamına erişmeyeceği bildirilmek istenmiştir.[1] Taberi, Muhibu'd-din, Ahmed b. Abdullah, Zehairu'l-ukba, s. 42 ;Şeyh Saduk, el-Hisal, c. 1 s. 206, Tehran, Saduk yay.

[2] Al-i İmran: 42

[3] Elarus el-Huveyzi, Şeyh Abdali b. Cum'a, Tefsir-i Nuru's-Sakaleyn, tahkik Resuli Mahallati, Seyyid Haşim, c. 1 s. 336 ve 338, İsmailiyan yay. Kum, 4. bask. 1412

[4] ade c. 1 s. 338

[5] Biharu'l-envar, c. 45 s. 164

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahmet ismi İncil’in neresinde gelmiştir?
  24943 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Kur’an, İncil’de İslam Peygamber’inin (s.a.a) müjdeleyici olduğunu söylüyorsa, tahrif edilmiş İncil’i değil, Hz. İsa’nın (a.s) getirdiği incili kastetmektedir. Elbette tahrif edilmiş hali hazırdaki İncil’de de, bu meseleye işaret edilmesi dikkate değer bir konudur.Hz. Mesih (a.s), “Farkilit”ın geleceği müjdesini vermişti. Bu kelime ...
 • Eğer Yüce Allah Peygamber ve kullarına iyyake nabudu ve iyyake nestain demelerini buyurmuşsa, neden “kul” (söyle) kelimesi zikredilmemiştir?
  9276 Tefsir 2011/12/18
  Kuşkusuz Yüce Allah ibadet ve namazlarında istifade etmeleri için bu ayeti kullarına nazil etmiştir. Elbette benzer durumlarda genel olarak “kul” (söyle) ve “kulu” (söyleyiniz) gibi kelimler de cümle başında yer almaktadır. Ama Arap edebiyatını ve tüm dillerdeki mevcut diyalogları incelemeyle, kesin karine ve delillerin bulunması ve onların ...
 • Hadis külliyatında ‘israiliyat’ denilen bir kavram geçmektedir. Ehlibeyt mektebi kaynaklarında İsrailiyat’ın konumu ve itibarını açıklar mısınız?
  3396 2020/09/05
  İslam uleması ‘israiliyat’ kavramını İslami olmayan, özelliklede hicri ilk yüzyıl içerisinde Yahudi ve Hristiyanların İslam dinine sokmaya çalıştıkları inançlar, efsaneler ve hurafelerin tamamı için kullanmaktadır.Bu kelime ilk başta Yahudilerin İslam dinine sokmaya çalıştıkları hadisler için telaffuz edilmekteydi. Ama gerçekte bu kavram biraz daha geniş ...
 • basiret gözüyle Allah-ı görmek, kalp ile Allah-ı müşahede etmekle aynı mıdır?
  13449 Pratik İrfan 2010/12/18
  Hazreti Ali'nin (a.s.) kelamında söz konusu olan basiret gözü ile Allah-ı müşahede etme meselsi kelam ilmince Allah-ı görme meselesiyle ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili hak ve doğru olan görüşe göre kalbi rüyet ve tecelliden farklı olan gözsel rüyet hak Teâlâ hakkında imkânsızdır. Ama Allah ile buluşmak ...
 • Muhammed b. Osman Ömri’nin İmam-ı Zaman’ı (a.c) hac mevsiminde gördüğü iddiası doğru mudur?
  6183 Eski Kelam İlmi 2011/07/21
  Her ne kadar böyle bir iddiada bulunan kimseden kabul edilmesi mümkün olmasa da İmam-ı Zaman’ı (a.s) gıyap döneminde görmek esasen kesin ve makbul bir husustur. Hz. Hüccet’in (a.s) ikinci naibi halk ile İmam arasında irtibatı sağlayan vasıta olması nedeniyle, kuşkusuz küçük gıyap döneminde bu görüşme ...
 • Ayakların üstünü mesetme konusunu hadisler ile ispatlayınız?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  “Vesailu’ş - Ş,a” gibi Şia’nın Muteber Kitaplarında İmamlardan (a.s.) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün Mes edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar Mes edilirken sağ ve sol sırasını dikkate alarak ayakların parmaklarından başlayarak ayaklarda var olan çıkıntıya ...
 • Acaba fakihler Cuma namazının seçmeli farz olduğu konusunda görüş birliğine ulaşmışlar mıdır?
  3294 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı, masum imamın fiziki huzurunun olduğu, diğer şartların imkânı ve takiye gerektirecek bir durum olmadığı taktirde hükmü aşikardır. (Yani farzdır) Gaybet döneminde çeşitli hükümler Cuma namazı hakkında beyan edilmiştir. Bu görüşlerden en meşhur olanının “Cuma namazı seçmeli farz” olduğu söylenebilir. Hatta bazı fakihler Cuma namazının seçmeli ...
 • Mersiye okuyucuların her yıl mersiyelerine ekledikleri yeni şeylerin sakıncası yok mudur?
  8088 تاريخ بزرگان 2009/01/29
  Aşura kıyamı ve Kerbela tarihinin iki sayfası vardır: Biri yiğitlik ve iftiharla dolu nurlu ve beyaz bir sayfa, diğeri benzersiz veya eşine az rastlanır bir cinayetin işlendiği bir facia oluşu. Bu yüzden Kerbela’da meydana gelen musibetleri imkansız ve akla aykırı olarak algılamamak gerekir. ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6913 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Kimler İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halindedirler?
  12383 Eski Kelam İlmi 2012/10/24
  İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halinde olmanın teorik temelleri ve bunun değişik türleri kendi yerinde incelenmelidir. Bununla birlikte Şia ulemasının bazı muteber kitaplarında Mukaddes-i Erdebili, Seyit Bahru’l-Ulum, Seyit b. Tavus ve başka birçok büyük şahsiyetin görüşmeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde birçok birey de İmam-ı Zaman (a.c.f) ile özel ...

En Çok Okunanlar