Gelişmiş Arama
Ziyaret
15509
Güncellenme Tarihi: 2010/04/07
Soru Özeti
İnsanın cinle irtibat kurması mümkün mü?
Soru
İnsan cinle irtibat kurabilir mi? Kurabilirse bunu nasıl açıklayabilirsiniz?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim cinlerin varlığını teyit ve sahip oldukları özellikleri şöyle beyan etmektedir:

1- Cinler, topraktan değil ateşten yaratılmıştır.[1]

2- Bilgileri, algılamaları, hak ve batılı ayırma güçleri, mantıkları ve istidlalleri vardır.[2]

3- Sorumlu varlıklardır.[3]

4- Mü’min ve salih olanlarıyla müşrik ve kafirleri vardır.[4]

5- Haşredilecekler ve kıyamete dönüşleri vardır.[5]

6- Göklere musallat olabiliyor, haber alabiliyor ve dinleme yapabiliyorlardı, ama sonra bunları yapmaları yasaklandı.[6]

7- Bazı insanlarla irtibata geçerek bildikleri sınırlı sırları onlara verip insanları kandırıyorlardı.[7]

8- İnsanlarda olduğu gibi onlardan bazılarının güçleri fazladır.[8]

9- Onların insanların bazı ihtiyaçlarını gidermeye yetecek güçleri vardır.[9]

10- Onlar insan yeryüzünde yaratılmadan önce vardılar.[10]

11- Hz. Süleyman’ın (a.s) kıssasında cinlerden bir ifrit Belkıs’ın tahtını Süleyman makamından kalkmadan[11] getireceğini iddia ettiğinde Hz. Süleyman (a.s) onu yalanlamıyor.[12]

Bütün bu ayetlerden cinlerin hayali değil, gerçek maddi varlıklar oldukları ve onlarla irtibat kurmanın mümkün olduğu anlaşılıyor. Onlarla irtibat kuranlar vardır. İnsanla cin arasında eskiden beri çeşitli şekillerde irtibatlar olduğu nakledilmiştir ancak biz yalnızca sahih rivayetlerde gelen şekilleri gerçek olduğunu benimseyebiliriz.

Aşağıda Kur’an, rivayetler ve alimlerin sözlerinde gelen bu irtibatın bazı şekillerine işaret ediyoruz:

a) Cinlere sığınmak: Kur’an buyuruyor: ‘İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı ve cinler bunların azgınlıklarını artırırlardı.’[13]

Arapların şöyle bir adeti vardı: Ne zaman korkunç bir çöle gitseler, o çölün cinine sığınırlardı. İslam bunu yasaklamış, cin ve insanın yaratıcısına sığınmayı emretmiştir.[14]

b) Cine Musallat Olmak: Cinlere musallat olup onları hizmete almak mümkündür, ama böyle bir şeyin caiz olup olmadığı konusunda fakihlerin arasında ihtilaf vardır. Kesin olan şey şudur ki, bu iş haram olan bir yoldan veya onların eziyet olmasına neden olacak şekilde olursa haramdır ve onları haram ve gayr-ı meşru işlerde kullanmamak gerekir. Zira gayr-ı meşru işi ister insanin kendisi doğrudan yapsın, ister vasıtayla haramdır.[15]

Ayetullah Hamanei kendilerinden ruh ve cinlere musallat olarak hastaları iyileştirmek gibi yalnızca hayır işler yaptığına yakin edilen kimselere başvurulmasının hükmü hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdiler: ‘Şer’an helal olan yollardan yapılması şartıyla bu işin kendiliğinde bir sakıncası yoktur.’[16]

Daha fazla bilgi için bkz:

1-Şeytan ve Cin’in gücü (883. soru)

2-Şeytan: Melek mi, Cin mi? (857. soru)

3- Cin ve Şeytan… (Ali Rıza Tahrani)[1] - er-Rahman/15

[2] - Cin suresinin çeşitleri ayetleri

[3] - Cin ve er-Rahman surelerinin ayetleri

[4] - Cin ve er-Rahman surelerinin ayetleri

[5] - Cin/15

[6] - Cin/9

[7] - Cin/6

[8] - Neml/39

[9] - Sebe/12-13

[10] - Hicr/27

[11] - Neml/30-40

[12] - Abdullah Cevadi Amuli, Tefsir-i Mevzui, c.1, s.119

[13] - Cin/6

[14] - Bkz: Bihar-ul Envar, c.92, s.148; el-Mehasin, (Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: (Cinler müdahale namazda okunan ezanı okuyun.)

[15] - Ebu’l Kasım Hoi, Minhac-us Salihin, c.2, s.8

[16] - İmam Humeyni’nin Tevzih-ul Mesail’inin şerhi, c.2, s.980, mesele:1232

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hamd suresinden sonra Elhamdülillah Rabbi’l-Alemin söylemek sadece tabi olanlar için mi müstehaptır, yoksa cemaat imamı için de müstehap mıdır?
  6716 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/18
  Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu:Tabi olanlar için müstehaptır.  Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Namazda müstehap olan şey, imamın arkasında namaz kılan fertlerin imamın Hamd suresini okumasının ardından Elhamdülillah Rabbi’l-Alemin cümlesini söylemesi ve namazda tevhid suresini şahsen okuyan kimsenin de ”kezalik Allah” ...
 • Allah yolunda cihat meydanlarında canlarını veren şehitlerin kanları pak mıdır?
  6498 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/11
   Şehidin kanı Allah yolunda ve Allah için döküldüğünden şehidin Allah katında makamı yücedir. Onun kanın ilk damlası yer döküldüğünde bütün günahları kul borcu hariç bağışlanır.[1] Hatta bir şiar ve alamet olarak kıyamette bu kanı taşıyabilmesi için kanın beden ve elbisesinde ...
 • Selamun Aleyküm. “Emmen Yucibu’l-Muztar” duası nerede zikredilmiştir?
  26603 Pratik Ahlak 2012/08/12
  “Emmen yucibu el-muztarre iza duahu ve yekşifu’s-su” cümlesi Kur’an’da Neml suresinin 62. ayetinde zikredilmiştir: Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz! Her ne kadar yüce ...
 • Namazın sonunda verilen üç selamın hikmeti nedir? ikinci ve üçüncü selamın muhatapları kimlerdir?
  19067 Teorik Ahlak 2012/03/11
  Selam, Arapçada iyilik ve esenlik demek olup hem görüşürken, hem de ayrılırken kullanılır. Bu üç selam hadislerde gelmiştir. Ama kimse üçününde farz olduğunu söylememiştir. Bu selamların manasını anlayabilmek için önce tercümelerine bakmak gerekir: Selam olsun sana ey Peygamber! Allah’ın rahmet ve berketi senin ...
 • Kıyamet azabından kurtulmak için bir ümit var mı?
  9629 Pratik Ahlak 2011/11/12
  Dini öğretilerden anlaşıldığı kadarıyla Allah’ın rahmetine ümit bağlamak ve kıyamet azabından korkmak birbirini tamamlayan iki önemli özellik olup mümin kul eşit bir şekilde bu iki özelliğe sahip olmalıdır. Yani mümin kimse farzları yerine getirip, haramları terketmekle akıbetinin hayırlı olması için Allah’ın rahmetine ümit bağlarken aynı ölçüde Allah’tan ...
 • Cennettekiler maddi bir yapıya sahip olmazsa onların Arap diliyle konuşması mümkün olur mu?
  6402 زبان عربی 2012/07/24
  Kur’an’ın bazı ayetlerinde cennet ehlinin konuşması, onların birbirine selam vermesi ve hallerini sormaları beyan edilmiştir ve aşağıdaki ayetler bu konunun örneklerindendir: 1. Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”, aralarındaki esenlik dilekleri, “selâm”; dualarının sonu ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir.
 • Niçin network marketing, ve QI İnternational İran’da yasaklanmış ve haramdır?
  13336 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/12
  Gold quest ve Goldmine gibi piramit sistemiyle sermaye toplayan şirketlerin İran’da yasaklanışı ülkenin ekonomisine vurdukları büyük zararlardan dolayıdır.Bu zararlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:1-     Karşılığında ülkeye eşdeğere ...
 • Neden İran’da ayı görmek sorunlu olmaktadır?
  7081 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Ayı görmek ve ayın ilk gününü teşhis etmek meselesi, aşağıdaki hususlar temelinde Şii ve Sünni alim ve fakihlerinin üzerinde ittifak veya ihtilaf ettikleri bir konudur.1. Ay çıplak göz ile mi görülmelidir yoksa mücehhez olarak teleskop ve dürbün ile görülmesi de yeterli midir?
 • Nasıl kötü düşünceleri kendimsen uzaklaştırabilir ve Allah ile irtibatımı daha iyi yapabilirim?
  11367 Pratik Ahlak 2011/04/12
  İrtibat her zaman iki yönlüdür. Allah ile irtibatımızın bazen kesilmesi ve zayıflaması bizim yönümüzden kaynaklanmaktadır. Ama O her zaman ve her yerde bizimledir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Nerede olursanız Allah sizinledir.[1] O halde Allah ile irtibatımız ...
 • Acaba pilavın birkaç kez ısıtılma sonucu alkol kokusu alması onu necis eder mi?
  5869 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Sorunuz Taklit Mercilerin fetva bürolarına iletildi. Verdikleri cevap şu şekilde olmuştur:Hz. Ayetullah Uzma Hamaneyi: Açıklanan durum onun haram ve necis olmasına yol açmaz.Hz. Ayetullah Uzma Sistani: Temizdir ve yemenin bir sakıncası yoktur.Hz. Ayetullah Mekarim Şirazi: Necis değildir ama kayda değer bir ...

En Çok Okunanlar