Gelişmiş Arama
Ziyaret
4105
Güncellenme Tarihi: 2015/04/05
Soru Özeti
Eğer birisi oruçluyken eşiyle oynaşır ve bedeni gevşer ama meni gelmez ise görevi nedir? Eğer meni gelirse görevi nedir?
Soru
Ramazan ayında eşimi kucakladım ve boşalmak üzere olduğumu hissetim derhal erkelik organımı avucuma aldım bedenimdeki gevşemeyi hissetim. Erkeklik organımı bıraktıktan sonra benden hiçbir sıvı çıkmadı. Bu durumda benim o günün orucu ve gusül ile ilgili görevim nedir?
Kısa Cevap
 Meni bedeninizden dışarı çıkmadığı sürece cenabet olmazsınız ve gusül size farz olmaz. Taklit Mercilerin bu konuda fetvaları şöyle: “Eğer meni mecrasından hareket eder ama dışarı çıkmaz ise veya insan dışarı çıkıp çıkmadığından şüphe duyarsa gusül almak vacip olmaz.”[1] Buna göre cenabet olmadığı için orucu da bozulmamış ve sahihtir.
Eğer oynaşma ve şakalaşma sonucu insandan meni dışarı çıkacak olursa insan cenabet olur; ama orucunun batıl olması iki durumda gerçekleşir:
 1. Eğer kadın veya erkeğin olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkması değil[2] ama ezkaza böyle bir durum açığa çıkarsa oruçları sahihtir. Olağan durumu bu olan karı koca oynaşmaya ve kucaklaşmaya meninin dışarı çıkacağına aldırmadan devam ederlerse ve meni dışarı çıkarsa oruç batıl olur.[3]
 2. Eğer kadın veya erkeğin olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkmasıysa[4]; meni gelmesi halinde oruçları batıl olur ve kazasını yerine getirmeleri gerekir.[5]
Hatırlatmak isteriz yukarıda ifade edilen hükümler ferdin ilk başta boşalma kastı olmaması durumunda geçerlidir. Aksi takdirde kendisi kasten boşalmak için eşiyle oynaşırsa meni dışarı çıkarsa; o günün orucunu kaza etmek ona vaciptir. Eğer bu fıkhi meseleyi bilerek bunu yaparsa kefarette vacip olur.
Ama boşalma kastıyla bunu yaparsa ama erkeklik organından meni dışarı çıkmaz ise Taklit Mercilerin çoğu o günün orucunu tamamlamasını ve daha sonra kazasının yerine getirilmesini fıkhi görüşleri olarak ifade etmişlerdir.[6] Bazı Taklit Merciler[7] ise o günün orucunu sahih bilmiştir.[8]
Bu soruya Ayetullah Hadevi Tahrani şöyle cevap vermiştir:
Eğer cenabet olduğunu yakinen bilmez ve erkeklik organından idrarla birlikte dahi meni dışarı çıkmaz ise cenabet olmamıştır ve orucu sahihtir.
Ama cenabet olur ve erkeklik organından meni idrarla birlikte dahi olsa dışarı çıkarsa gusül vacip olur. Eğer cenabetliğe yol açacağını bilerek eşini kucaklarsa veya oynaşırsa orucu batıl olur, kaza ve kasten bilinçli olarak orucu bozma kefareti vacip olur.
Ezkaza eşini kucaklaması cenabet olmasına yol açarsa o günkü orucu sahihtir (gusül alması gerekir).
 

[1] İmam Humeyni, Tevzuh’ul-Mesail (Meşşi), Hazırlayan: Beni Haşimi Humeyni, Seyit Muhammet Hüseyin, 1.c, 211.s. 352.m, defter intişarat İslami, Kum, 8.bs, 1424.k.
[2] Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri : (meni dışarı çıkmayacağına itminanı var idiyse); Ayetullah Fazıl ve Mekarim: (Eğer olağan durumu oynaşmak ve kucaklaşmak sonucu meni dışarı çıkması değil ezkaza meni dışarı çıkarsa orucu batıl olur illa meni dışarı çıkmayacağına itminanı vardıysa değil).
[3] Ayetullah Eraki: (Vacip olan ihtiyat kaza ve kefaretin vacip olduğudur.)
[4]  Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri ve Vahit: (meni dışarı çıkmayacağına itminanı yoksa…)
[5]  Tevzuh’ul-Mesail (El-Meşşi Lil-İmam Humeyni), 1.c, 899.s,1595.m son kısmında.
[6] Ayetullah Gulpeygani, Safı, Eraki, Mekarim, Nuri, Hoi, Sistani, Tebrizi, Şubeyri ve Vahit:
[7] Ayetullah Humeyni, Hameney, Fazıl.
[8] Tevzuh’ul-Mesail (El-Meşşi Lil-İmam Humeyni), 1.c, 898.s,1594.m son kısmında; Vahit Horasani, Hüseyin, Tevzuh’ul-Mesail, Kum, Medreseyi İmam Bakır(a.s), 9.bs, 1428.h.
 
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Nafile namaz nedir ve onu kılma şekli nasıldır?
  55376 Pratik Ahlak 2011/11/21
  Nafile namazı, müstehap namaza denir ve nafilelerden kastedilen müstehap namazlardır; yani her Müslüman’a gündüz ve gece farz olan (on yedi rekât) namazlar dışındaki namazlardır. Rivayetlerde değişik müstehap namazlarına işaret edilmiş ve tavsiyede bulunulmuştur. Biz burada sadece kılınması daha çok tavsiye edilen gece ve gündüz nafilelerine işaret ediyoruz. Cuma günü ...
 • Namaz ve diğer ibadetler niçin Arapça okunmalıdır?
  14198 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2008/02/18
  İslam evrensel bir dindir ve Müslümanları bir cephede ve tek bir sıfatta karar vermek istiyor. Böyle bir topluluğu oluşturmak, herkesin birbirleriyle anlaşacakları bir tek dil olmadan mümkün değildir. Uzmanların itiraf ettiğine göre dünyanın en kapsayıcı ve geniş dillerinden biri olan Arapça dili, uluslararası bir dil olarak tanınabilir.Müslümanların namazı Arapça ...
 • acaba meni necis midir, ve başka şeyleri de necis ediyor mu?
  14617 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/01
  Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak ve aşk yapmak esnasında insandan çıkan su şu aşağıdaki üç taneden birisi olması mümkündür: 1-   Mezi; mezi bazen sevişmekten ve oynamaktan sonra (ama meniden önce) insandan çıkan bir su türüdür. ...
 • Haram aylarda savaşmak hakkında İslam’ın görüşü nedir?
  26289 Tefsir 2012/04/15
  Ayet ve rivayetlere göre, İslam haram aylarda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) savaşmayı caiz görmemekle kalmamış, hatta hiç kimsenin bu aylarda savaşmayı düşünmemesi için katı bir tutum sergilemiştir. Hatta soruda belirtilen ayette haram aylarda savaşmak büyük bir günah sayılmış ve istenmeden işlenen cinayetlerin diyeti bile artırılmıştır. Bütün ...
 • Fecr-i sadık ve Fecr-i kazib’ten kasıt nedir?
  32956 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/04/07
  Fecr-i sadık (gerçek/ikinci fecir) ve fecr-i kazib (yalancı/birinci fecir) iki fıkhi ve astronomik terim olup gece ve gündüzün özel vakitleridir. Fecr-i kazib doğuda görülen beyazlıkla meydana gelir. Bu zamanda namaz kılınamaz. Fecr-i sadık’ın zamanı, o beyazlığın doğu tarafından yayılmasıdır. Bu zaman, sabah namazının ...
 • Cuma namazı nasıl kılınır?
  3439 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı edası vacip olan ve cemaatle yerine getirilen ibadetlerden biridir. Fazileti hakkında Kuran’ı kerimde bu isimle bir surenin var olması açıklayıcı olacaktır. Cuma namazının hamt ve sena ile başlayan iki hutbesi vardır. Cemaat imamı bu hutbelerde halkı ilahi takvaya davet etmelidir. Hutbelerden sonra sabah namazında ki ...
 • Neden biz Şiiler Muharrem ve Sefer ayları boyunca imamları adını Allah’ın adından çok anmaktayız?
  7155 Eski Kelam İlmi 2011/09/21
  Sizin sorunuzun cevabına bir soru sorarak başlıyorum: Eğer bu müddet boyunca imamların adını Allah’ın adından birkaç kat fazla dile getirirsek ne gibi bir problem doğar? Allah’a tapmak sadece O’nun adını dile getirmekle mi gerçekleşir? Bizim mektebimizde Kur’an’ın endirekt ve aziz Peygamberin (s.a.a) direkt buyrukları esasınca, imamların adlarını ve kendilerini ...
 • “Bizim eğer az bir grup taraftarımız olsaydı, kıyam ederdik” diye imamların buyurduğu rivayetler, bir grup bilginin yöneticinin halkın çoğunluğu tarafından kabul edilme gerekliliğiyle ilgili görüşüyle çelişmemekte midir?
  5058 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Devlet teşkil etmede çoğunluk şartı, kıyamı sınırlı bir gruba dayalı kılan rivayetler ile çelişmemektedir; zira evvela her kıyamın hedefi devlet teşkil etmek değildir ve bazen başka nedenler de olabilir, ikincisi her kıyam baştan itibaren kuşatıcı değildir ve devlet teşkil etmeye başlamak için sınırlı bir grup elit eşlik ...
 • Bağışlamayla, zulme boyun eğmeyi birbirinden ayıran çizgi nedir?
  1640 معیار شناسی (دین و اخلاق) 2020/01/19
 • Kur’an Nasıl Bir Kitaptır?
  20281 شیعه و قرآن 2012/09/09
  Kur’an’ı kerim semavi bir kitaptır. Allah tarafından insanları Allaha davet ve kendisine doğru hidayet etmek için gönderilmiştir. Kuran Allahın son peygamberi olan Hz. Muhammed’e nazil olmuştur. Kuran İslam Peygamberinin ebedi mucizesidir. Bu kitap 23 sene buyunca vahiy yoluyla tedrici olarak Allahın resulüne nazil olmuştur. Resulü Ekrem kur’an’ın ...

En Çok Okunanlar