جستجوی پیشرفته
بازدید
17506
آخرین بروزرسانی: 1400/06/01
خلاصه پرسش
آیا کتاب‌های دعا از اعتبار کافی برخوردار هستند؟
پرسش
آیا کتاب‌های؛ مانند مصباح الزائر، البلدالامین، مصباح کفعمی، اقبال، مزار کبیر و کتاب‌هایی را که علامه مجلسی در کتاب مزار به آنها استناد کرده، معتبر بوده و در بحث توسل قابل استفاده‌اند؟
پاسخ اجمالی

قبل بیان اظهار نظر در مورد کتاب‌های نام برده شده‌ی در پرسش باید گفت؛ ما هر کتابی را(به غیر از قرآن کریم)، اعم از کتاب دعا یا غیر دعا، به صورت صد در صد و به عنوان این‌که روایات و مطالب مندرج در آن سخن معصوم(ع) و به عنوان روایت باشد تأیید نمی‌کنیم؛ چرا که برخی از نویسندگان همین کتاب‌ها، خود در مقدمه‌ی کتاب ذکر کرده‌اند که هر جا روایتی از معصوم نیافتم؛ اما به نظر خودم مطلب خوبی آمد آن‌را در کتابم آوردم. این نکته اگرچه خوب است؛ چون خداوند را می‌توان به هر زبانی خواند، و این دعاها منافاتی با آموزه‌های دینی ندارد، ولی به عنوان دعا و مناجات از معصوم نیست.

پس از بیان این مقدمه باید در مورد این کتاب‌ها می گوییم:

 1. کتاب‌هاى نام برده شده‌ی در پرسش، مورد قبول و اعتماد نویسندگان‌شان بوده و به این موضوع در مقدمه‌ی کتاب مزار کبیر و البلد الامین اشاره شده است. علامه‌ی مجلسى هم به این کتاب‌ها اعتماد داشته و از نویسندگان آنها به عظمت و بزرگى یاد کرده است.
 2. روش فقیهان ما بر این است که هر روایتى را از نظر علم رجال مورد ارزیابى قرار دهند و سپس به آن عمل نمایند.
 3. همان فقیهان با تکیه بر اخبارى که مضمون قاعده‌‏اى است به عنوان "من بلغ" نسبت به کتاب‌هاى دعا و مانند آن، گفته‌‏اند: می‌توان به این قبیل روایات به امید رسیدن به ثواب آنها عمل نمود و توسل از این مسیر از دیدگاه عقل و شرع مانعى ندارد.
پاسخ تفصیلی

قبل بیان اظهار نظر در مورد کتاب‌های نام برده شده‌ی در پرسش باید گفت؛ ما هر کتابی را(به غیر از قرآن کریم)، اعم از کتاب دعا یا غیر دعا، به صورت صد در صد و به عنوان این‌که روایات و مطالب مندرج در آن سخن معصوم(ع) و به عنوان روایت باشد تأیید نمی‌کنیم؛ چرا که برخی از نویسندگان همین کتاب‌ها، خود در مقدمه‌ی کتاب ذکر کرده‌اند که هر جا روایتی از معصوم نیافتم؛ اما به نظر خودم مطلب خوبی آمد آن‌را در کتابم آوردم. این نکته اگرچه خوب است؛ چون خداوند را می‌توان به هر زبانی خواند، و این دعاها منافاتی با آموزه‌های دینی ندارد، ولی به عنوان دعا و مناجات از معصوم نیست.

پس از بیان این مقدمه، پاسخ این سؤال را با توجه به سه مطلب بیان می‌کنیم:

 1. کتاب‌هاى یادشده از دیدگاه مؤلفان و مرحوم مجلسى قابل بررسى و توجه است.

از یک‌سو باید گفت: نویسندگان این کتاب‌ها عنایت ویژه‌‏اى به کتاب‌هایشان داشتند و به اعتبار روایات و مطالب آن اعتراف نموده‌‏اند. و از سوى دیگر مرحوم مجلسى نسبت به آن کتاب‌ها و نویسندگان آنها عنایت و عظمت خاصى قائل است.

از باب نمونه: مؤلف کتاب مزار کبیر، شیخ عبد اللّه محمد بن جعفر المشهدى، معروف به "ابن المشهدى" است.

اوّلاً: مؤلّف در مقدمه‌ی کتابش می‌‏گوید: من در این کتاب زیارات گوناگونى را براى مشاهد مشرّفه و مطالبى که پیرامون ترغیب به مسجدهاى مبارک است و دعاهاى برگزیده و مناجات‌‏ها را، با سندهایى آورده‌‏ام، که متصل به راویان موثق است و آنان این کلمات را به سادات و بزرگان دینى می‌‏رسانند.

ثانیاً: مؤلف یکى از مشایخ و بزرگان امامیه است که در اجازات نامش آمده است و بزرگانى از او به عظمت یاد کرده‌‏اند!

مثلاً مرحوم شیخ حر عاملى ابن المشهدى را فاضل جلیل دانسته و به بعضى از کتاب‌هاى وى اشاره نموده است.[1]

علّامه مجلسى می‌‏گوید: کتاب بزرگى در زیارات به تألیف محمد بن المشهدى است، که سیّد بن طاووس نیز به آن اعتماد نموده و مدحش کرده است، و ما آن کتاب را به مزار کبیر نام نهاده‏‌ایم.[2]

وی در جاى دیگر می‌‏گوید: مزار کبیر از چگونگى سندش می‌‏فهمیم که کتاب معتبرى است و سیّد بن طاووس بسیارى از اخبار و زیارات خود را از این کتاب گرفته است.[3]

مرحوم کفعمى نیز در مقدمه‌ی کتاب خود به نام البلد الأمین می‌‏گوید: این کتاب که در آن عوذه‌‏ها و دعاها و تسبیح‌‏ها و زیارات نقل شده است، از پیشوایان و امامان(‏ع) توسط کتاب‌هایى گرفته شد که صحیح بودن آنها مورد اعتماد است و ما مأمور به چنگ زدن به آنها هستیم![4]

اما کتاب مصباح الزائر که تألیف سیّد علی بن موسى بن طاووس است، وقتى به روایات و زیارات آن توجه می‌‏کنیم، و به کتاب‌هاى علماى گذشته که قبل از ایشان بوده‏‌اند می‌‏نگریم، می‌‏بینیم بسیارى از آن روایات و زیارات در کتاب‌هاى بزرگانى؛ مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسى، ابن قولویه و دیگران آمده است.

در کوتاه سخن به بخشى از کلام مرحوم مجلسى، درباره‌ی مصادر کتابش و نویسندگان آنها، اشاره می‌‏کنیم:

ایشان در فصل دوم از مقدمه‌ی بحار می‌گوید: بدان که بیشتر کتاب‌هایى که ما بر آن اعتماد نموده‌‏ایم از جهت نسبت آنها به مؤلفشان مشهور و معلوم‌اند؛ مثل کتاب‌هاى صدوق،... و کتاب‌هاى بزرگانى از فرزندان طاووس که همه‌ی آنها معروف است. و... کتاب‌هاى کفعمى که شهرت آنها و فضیلت مؤلفش ما را از بیان حال آن کتاب‌ها و مؤلفش بى‌نیاز مى‏کند.[5]

 1. در میان فقیهان و کارشناسان مسائل اسلامى یکى از علوم مربوط به استنباط احکام شرعى، علم رجال و درایه درباره‌ی حدیث است. روش متداول چنین است که می‌گویند: هر روایتى که در مقام بیان احکام اسلامى یا معارف دینى و اعتقادى باشد باید از نظر یک فقیه بررسى شود که آیا از جهت سند، صحیح و قابل اعتماد است یا نه؟ وقتى بررسى شد و مشکلى از نظر سند نداشت، آن‌گاه از نظر دلالت، مورد ارزیابى قرار گرفته و هر فقیهى بر اساس مبانى خود به آن تکیه نموده و از آن بهره می‌برد.

آنچه گفته شد، روشى است که از قرن‌‏هاى نزدیک به زمان امامان معصوم(ع‏) و با رهنمودهاى آنان مورد توجه بوده است؛ لذا شیخ صدوق، مفید و طوسى هم با توجه به علم رجال از روایات قابل اعتماد استفاده می‌کردند. و در قرن‌‏هاى اخیر نیز این موضوع مورد عنایت فقیهان عالى مقام بوده و هست!

بنابراین، هر روایتى که در کتابى آمده است، هر چند آن کتاب معروف و مشهور و نویسنده آن شخصیتى بزرگوار و از عالمان برجسته باشد، از نظر علم رجال و مانند آن مورد تحقیق قرار گرفته و پس از آن مورد عمل واقع می‌‏گردد.

 1. نکته‌ی دیگر که راه حلّ خوبى براى موضوع مورد سؤال است و براى موارد مشابه آن در همه جا و براى همه کس راه‌گشا است، این مطلب است که فقیهان قاعده‌‏اى به عنوان "اخبار من بلغ" دارند، و نسبت به آن دسته از روایاتى که در کتاب‌هاى دعا و زیارات و غیره آمده است و تشویق به انجام کارهاى مستحبى نموده، که اگر داوطلبانه انجام شود ثوابى چنین و چنان دارد، می‌‏گویند: عمل کردن به این روایات بدون تحقیق جایز است، در صورتى که دو شرط رعایت شود: یک این‌که دلیلى بر حرام بودن آن عمل نداشته باشیم، و دیگر این‌که انجام آن کار به قصد و نیّت رسیدن به ثوابش باشد.

دلیل آنان بر این مطلب، روایاتى است که بر این مضمون دلالت دارد، مانند حدیث زیر:

"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَه"؛[6] امام باقر(ع) فرمود: هر کس از سوى خداوند، ثوابى براى کارى به او برسد، و آن کار را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، آن ثواب را به او می‌دهند، اگرچه آن حدیث آن‌چنان که به او رسیده است، نباشد.

فقیهان و مراجع این اخبار را مورد بحث قرار داده و در کتاب‌هاى فقهى خود مضمون آنها را پذیرفته‌‏اند.[7]

بنابراین، روایاتى که می‌‏گوید: هر کس هنگام وضو این دعا را بخواند، یا به هنگام خوابیدن این ذکر را بگوید، یا در شب قدر این دعا را بخواند، یا هنگام زیارت امامان‏(ع) این کلمات را بگوید، اجر و پاداشى چنین خواهد داشت، در این موارد عمل به آنها نه تنها ایرادى ندارد، بلکه به حکم عقل و روایات صحیحى که به آنها اشاره شد، مورد تفضل و عنایت خداى بزرگ قرار می‌‏گیرد

در نتیجه باید گفت: افزون بر این‌که کتاب‌هاى مورد استفاده در کتاب مزار علامه‌ی مجلسى؛ مانند: مصباح الزائر، مصباح کفعمى، المزار الکبیر و...، از دیدگاه بزرگانى که آنها را تألیف کرده‌‏اند، مورد اعتماد است و علامه مجلسى نیز اعتبار آنها را پذیرفته است، باید گفت: از دیدگاه اخبار زیادى که به عنوان "من بلغه الثواب" مطرح شده نیز، قابل عمل و عنایت است و می‌‏توان از راه توسل به آنها براى رسیدن به ثواب، امیدوار بود.


[1]. حر عاملی، محمد بن حسن، امل الآمل، ج 2، ص 253، بغداد، مکتبة الأندلس، چاپ نجف اشرف، 1385ق.

[2]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 1، ص 18، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.

[3] همان، ص 35.

[4]. کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، ص 2، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1418ق.

[5]. بحار الانوار، ج 1، ص 26 – 35.

[6]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج‏ 2، ص  87، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[7]. موسوی خویی، سید ابو القاسم، قاعدة الفراغ و الصحة و ... الاجتهاد و التقلید (مصباح الأصول)، مقرر، واعظ حسینی بهسودی‌، سید محمد سرور، ج 2، ص 318، قم، کتابفروشی داوری، چاپ پنجم، 1417ق.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

 • آیا خوردن مربای انگور که در کارخانه ی آمریکایی، درست شده، حلال است؟
  12912 غذای غیر مسلمانان 1386/09/13
  مراجع عظام تقلید حکم استفاده از مربای انگور ساخته شده در کارخانجات آمریکایی و یا بطور کلی بلاد غیر اسلامی را این چنین بیان کرده اند:حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):اگر مسکر نباشد و یقین هم ندارید که بدن ...
 • استغفار چیست و چه آداب و شرایطی دارد و تفاوت آن با توبه چیست؟
  74226 انسان و خدا 1397/10/18
  «استغفار» و درخواست آمرزش از پیشگاه خدای متعال، دارای چنان اهمیتی است که در قرآن کریم و روایات فراوان به آن سفارش شده است، و پیامبران الهی(ع) نیز در عین پاکی و طهارت، باز هم از خداوند درخواست آمرزش داشتند. در روایات از استغفار به عنوان بهترین دعا ...
 • امام رضا(ع) درباره ربا و علت تحریم آن چه می‌فرماید؟
  8652 حدیث 1396/05/30
  چندین روایت از امام رضا(ع) در موضوع ربا نقل شده است. یکی از این روایات که در بیان علت و حکمت حرام بودن ربا است را در ذیل به آن اشاره می‌کنیم: «عِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبَا إِنَّمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى ...
 • آیا روایت امام صادق (ع) شامل مجتهدانی که در فتوا اشتباه می‌نمایند نیز می‌شود؟
  8832 گوناگون 1391/05/12
  1. حدیث مزبور در پرسش، دربارۀ اجتهاد مجتهدان و استباط احکام شرعی از طریق منابع معتبر شرعی (قرآن، سنت، عقل و اجماع) نیست، چرا که نظر به قیاس دارد؛ یعنی اگر کسی به‌وسیلۀ قیاس حکمی را استنباط نماید و فتوا دهد، حتی اگر درست حکم کرده باشد؛ ...
 • شأن نزول و تفسیر آیه 105 سوره نساء چیست؟
  15747 تفسیر 1393/07/29
  شخصى از قبیله‌ای‏ معروف، مرتکب سرقتى شد. چون موضوع به اطلاع پیامبر(ص) رسید، آن سارق، گناه را به گردن شخص دیگرى انداخت که در خانه‌اش زندگى می‌کرد. متّهم دوم، با شمشیر به متهم اول حمله کرد و خواستار اثبات این ادّعا شد. سارقان واقعی او را آرام کرده ...
 • تفسیر آیه 60 سوره روم چیست؟
  12462 تفسیر 1392/05/22
  در قرآن کریم آمده است: «فَاصْبرِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لَا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لَا یُوقِنُونَ».[1] خدای متعال در این آیه به پیامبر اسلام(ص) می‌‌فرماید که در مقابل مشکلات و ناهمواری‌‌ها، صبر و استقامت داشته باش و به وعده الهی نیز امیدوار باش؛ زیرا ...
 • آیا می‌توان اعمال نیکی را انجام داده و پاداش آن‌را به خداوند و یا قرآن کریم هدیه داد؟!
  1118 هدیه 1400/07/21
  از یک منظر، هر کار خیری که از طرف بنده انجام می‌شود را می‌توان به عنوان هدیه‌ی کوچکی از او به پروردگارش ارزیابی نمود؛ اما از منظر دیگر که خداوند کمال مطلق است و این‌گونه نیست که با هدیه یک کار خیر، مقامش ارتقا یابد، کار نیکی ...
 • اگر مقام امامت برتر از نبوت است، پس چرا نام امام علی(ع) در تشهد و سلام نماز نیست؟!
  10629 امام شناسی 1395/02/27
  در پاسخ به این پرسش باید گفت: 1. منظور از این‌که امامت بالاتر از نبوت است، مقصود برتری مقام امامت بر مقام نبوت است؛ نه این‌که مقام امام علی(ع) از مقام رسول اکرم(ص) بالاتر باشد؛ زیرا رسول اکرم(ص) اولاً: علاوه بر مقام نبوت از مقام امامت نیز برخوردار ...
 • برخی با استناد به اصل «تیغ اوکام»، در صدد نفی پروردگارند. چه پاسخی به آنها می‌توان داد؟!
  5781 پاسخ به شبهات 1397/10/01
  اصل «تیغ اوکام»، اصلی منسوب به «ویلیام اوکام»، منطق‌دان و فیلسوف انگلیسی است. اوکام در قرن 14 میلادی، اصلی را مطرح کرد که به نام «تیغ اوکام»، «اُستُره‌ی اوکام»، «اصل امساک» یا «اصل اختصار تبیین» شناخته می‌شود. طبق این اصل، هرگاه درباره‌ی علت بروز پدیده‌ای، دو توضیح مختلف ارائه ...
 • آیا مواد متنجس داخل خوراکی‌ها با پخته شدن استحاله و پاک می‌شوند؟
  15897 استحاله 1385/11/21
  استحاله یکی از پاک کننده‌ها است و معنای آن، این است که "جنس چیز نجس به طورى عوض شود که به صورت چیز پاکى در آید. مثل آن‌که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمک‌‏زار فرو رود و نمک شود، ولى اگر جنس آن عوض ...

پربازدیدترین ها