جستجوی پیشرفته
بازدید
3930
آخرین بروزرسانی: 1401/03/22
خلاصه پرسش
بر مبنای ادعای آتئیست‌ها که عقل را دارای درکی فراتر از ماده نمی‌دانند، آیا سنجش و نقد نتایج آزمایشات دانشمندان امکان‌پذیر خواهد بود؟
پرسش
این دو سؤال چگونه نقد می‌شود؟ 1. آتییست‌ها مدعی هستند که عقل درکی فراتر از ماده ندارد. در واقع آن خود یک چیز مادی است برای همین نمی‌توان نتایج آزمایشات دانشمندان را با آن سنجید؛ یعنی نمیتوان با آن آزمایشات دانشمندان را نقد کرد؛ چون خودش یکی از موادی است مانند سایر مواد. برای همین ممکن است نتوان با آن نتایج دانشمندان را نقد کرد. 2. حتی اگر آن‌را غیرمادی هم بدانیم و دارای درکی فراتر از ماده، میگویند که قوانین جهان کوانتوم با عقل ما جور در نمی‌آید.
پاسخ اجمالی

خداناباوری، بی‌خدایی یا آتئیسم به فرانسویAthéisme) ) به معنای فقدان باور به وجود خدا است. گاهی نیز به  معنای رد کردن اعتقاد به خدا یا نفی وجود خدا به کار می‌رود.[1]

خداناباوران برای این باور نادرست خود دلایلی را نیز مطرح می‌کنند که به برخی از آنها در همین سایت پاسخ داده شده است.[2]

اما در پاسخ به این ادعا که عقل درکی فراتر از ماده ندارد؛ باید از مدعیان پرسید این ادعای شما خود چگونه است؟ آیا مادی است یا فرامادی؟! درک‌کننده این مطلب چه کسی است؟! آیا امر مادی است که به چنین درکی دست یافته است یا امری فرامادی؟!

همچنین این جمله که می‌گویند: اگر عقل را غیرمادی هم بدانیم، قوانین جهان کوانتوم با عقل ما هماهنگ نیست، به چه معنا است؟ آیا به این معنا است که با قوانین کوانتوم نمی‌توان عقل را توضیح داد و فعالیت‌های عقل را محاسبه و پیش‌بینی کرد؟ با فرض پذیرش این سخن، آیا این مشکل عقل است که قوانین کوانتوم نمی‌تواند او را تشریح کند یا نقص قوانین کوانتوم است؟ و اگر مقصود این است که قوانین کوانتوم وجود نیروی فرامادی و فراطبیعی را نفی می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با قوانین فیزیک و حاکم بر ماده، وجود متافیزیک و امر فرامادی را نفی کرد؟ در هر صورت، عقل نقش اساسی در فهم و ادراک انسان دارد؛ پذیرنده یا ردکننده هر مطلبی عقل انسان است و با استدلال عقلی نمی‌توان عقل را نفی کرد؛ زیرا در این صورت با نفی عقل، وجود عقل اثبات می‌شود.[3]


[1]. ://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

[2]. ر. ک: «تناقض صفات و قضیه‌ی کانتور»، 124070؛ «خداناباوری»، 124669.

[3]. ر. ک: «عقل و گستره‌ی فعالیت آن »، 227؛ «عقل چیست؟»، 11343؛ «معرفت شناسی»، 4638؛ «معرفت شناسی حکمت اسلامی»، 32735.

نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها