جستجوی پیشرفته
بازدید
11882
آخرین بروزرسانی: 1391/06/15
خلاصه پرسش
آیا وجود، معقول ثانیه فلسفی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این سؤال مطرح می‌شود که معقولات ثانیه فلسفی در خارج وجود ندارند و فقط منشأ انتزاع دارد، در صورتی که ما معتقد به اصالت وجود هستیم، چگونه می‌شود این تناقض را رفع کرد!؟
پرسش
می‌خواستم بدانم آیا وجود معقول ثانیه فلسفی است؟در صورت بودن این سؤال مطرح می‌شود که معقولات ثانیه فلسفی در خارج وجود ندارند و فقط منشأ انتزاع دارد، در صورتی که ما معتقد به اصالت وجود هستیم چگونه می‌شود این تناقض را رفع کرد؟
پاسخ اجمالی

بین این دو مطلب تناقض وجود ندارد؛ زیرا آن‌جا که گفته می‌شود وجود از معقولات ثانی فلسفی است، منظور مفهوم وجود است، اما آن‌جا که می‌گویند وجود اصیل است، منظور حقیقت وجود است. حقیقت وجود نه مفهوم اول فلسفی است و نه مفهوم ثانی؛ زیرا اساساً حقیقت وجود همان نفس خارجیت و عین خارجی بودن است، محال است خارج با حفظ وصف خارجیت به ذهن بیاید. مقسم تقسیم معقولات به اولی و ثانی مفهوم است؛ یعنی حقیقتی به ذهن می‌آید یا معقول اول است یا ثانی، اما چیزی که اصلا به ذهن نمی‌آید این تقسیم در مورد او جریان ندارد. درک حقیقت وجود با علم حضوری و شهودی ممکن است نه علم حصولی.

نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها