جستجوی پیشرفته
بازدید
8300
آخرین بروزرسانی: 1394/01/27
خلاصه پرسش
اگر در اثناء طواف نیاز به رفع حاجت باشد؛ وظیفه چیست؟
پرسش
حاجی در هنگام طواف احتیاج به رفع حاجت داشت در صورت های زیر وظیفه چیست؟
الف: در اثناء طواف اول یا دوم یاسوم یا ... تا هفتم؟
ب: در پایان طواف اول یا دوم یا سوم یا ... تا هفتم؟
پاسخ اجمالی

سؤال مذکور استفتاء شد و پاسخ تعدادی از دفاتر مراجع (زید عزهم العالی) به شرح زیر می باشد:

 

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

 

اگر هنگام طواف کردن حدث اصغر عارض شود، چند حالت دارد:

 

1ـ در صورتى که حدث اصغر پیش از تمام شدن نصف دور چهارم، ( قبل از رسیدن به مقابل رکن سوم کعبه مشرفه) عارض شود، واجب است طواف را قطع کند و بعد از طهارت آن را اعاده نماید.

 

2ـ در صورتى که بعد از نصف دور چهارم و قبل از پایان آن عارض شود، باید طواف را قطع کند و بعد از طهارت، آن را از همان جا ادامه دهد، به شرطى که موالات عرفى به هم نخورد، اما اگر موالات عرفى از بین رفته باشد، باید پس از وضو، بنابراحتیاط طواف قبلى را به نیت اتمام، کامل کند و یک طواف کامل جدید نیز بجا آورد؛ و می‌تواند بجاى آن یک طواف کامل به قصد اتمام طواف ناقص گذشته یا طواف مستقل جدید بجا آورد، کما اینکه مى‌تواند آن طواف را بطور کلّى رها کرده و بعد از طهارت، طواف را دوباره از سر بگیرد.

 

3ـ در صورتى که حدث بعد از پایان دور چهارم عارض شود و حکم آن مثل حکم همان صورت دوم است، که باید طواف را قطع کند و بعد از طهارت، طواف را از همان جایى که قطع کرده تمام کند، به شرطى که به موالات عرفى ضرر نزند. و در صورتى که موالات عرفى از بین رفته باشد احوط آن است که بعد از تحصیل طهارت آن را از همان جا تمام کند و طواف را دوباره اعاده نماید. و می‌‌تواند از طواف قبلى خود دست برداشته و طواف جدیدى بجا آورد. همانگونه که می‌‌تواند هفت دور طواف به قصد تمام کردن طواف قبل و انجام یک طواف کامل، بجا آورد.

 

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

 

در صورتیکه قبل از پایان شوط چهارم باشد طواف باطل است وباید دوباره طواف کند ولى چنانچه بعد از آن باشد می تواند از همان جائی که طواف را قطع نموده از سر گیرد وبنا بر احتیاط مستحب پس از ان نیز طواف را اعاده نماید.

 

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

 

اگر در وقتی که مشغول طواف است عذری برایش پیدا شود که نتواند طواف را تمام کند، پس اگر شوط چهارم را تمام کرده است، از همانجا طواف را رها کند، و بعد از وضو یا غسل یا بعد از رفع عذر، طواف را از همانجا که رها کرده تمام نماید، و اگر قبل از تمام کردن شوط چهارم بوده، اگر به سه شوط و نیم نرسیده، طواف او باطل است، و باید بعد از وضو یا غسل یا بعد از رفع عذر، طواف را از سر بگیرد، و اگر به سه شوط و نیم رسیده و شوط چهارم را تمام نکرده، احتیاط آن است که بعد از وضو یا غسل یا بعد از برطرف شدن عذر، باقی مانده را از همانجا که رها کرده تمام کند، و دو رکعت نماز طواف بخواند و دوباره هفت دور طواف کند و دو رکعت دیگر نماز طواف را نیز بجا آورد.

ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها