جستجوی پیشرفته
بازدید
29602
آخرین بروزرسانی: 1393/08/11
خلاصه پرسش
تقسیم کلمه در زبان عربی به سه قسم بر چه اساسی است؟
پرسش
تقسیم کلمه در زبان عربی به سه قسم بر چه اساسی است؟
پاسخ اجمالی
تقسیم کلمه در ادبیات عرب در مرتبه اول بر اساس دارا بودن معنای استقلالی و دلالت آن بر زمان صورت می‌گیرد. 1. هر کلمه‌ای که دارای معنای مستقل باشد و دلالت بر زمان هم داشته باشد آن کلمه را «فعل» می‌گویند؛ مانند: «حَسُنَ»(نیکو شد) یا «ضَرَبَ»(زد او).
2. هر کلمه‌ای که دارای معنای مستقل باشد ولی دلالت بر زمان نکند به آن، «اسم» گفته می‌شود؛ مانند: علم(دانستن)، شجر(درخت)، ضارب(زننده).
3. هر کلمه‌ای که نه دارای معنای مستقل[1] باشد و نه دلالت بر زمان کند، بلکه فقط برای ربط بین کلمات دیگر باشد به آن «حرف» گفته می‌شود؛ مانند: حرف «فی» که به تنهایی دارای معنا نیست، ولی وقتی گفته شود «دخلت فی الدار»[2] هم بین «دخلت» و «الدار» ربط داده هم دارای معنای ظرفیت شده است.[3]
 

[1]. مراد از نداشتن معنای مستقل این نیست که اصلاً حروف برای معنایی وضع نشده باشند تا از مهملات محسوب ‌شوند، بلکه مراد این است که حرف نیز مانند فعل  و اسم از جهت وضع، دارای معنا است ولی بروز و ظهور این معنا بدون دو طرف اسناد و قرار گرفتن بین دو کلمه امکان ندارد، و هنگامی که بین دو طرف اسناد قرار بگیرد و رابط آنها شود به کمک آنها معنای وضعیش هویدا خواهد شد.
[2]. «داخل منزل شده‌ام».
[3]. صرف ساده، بحث اقسام کلمه، ص 1 - 2.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها