جستجوی پیشرفته
بازدید
16972
آخرین بروزرسانی: 1396/07/22
خلاصه پرسش
آیا «أجنة» جمع کلمه «جنّ» است؟
پرسش
آیا اجنه جمع جنین است؟ جمع جن به عربی چیست؟
پاسخ اجمالی
به فرزند تا زمانی که در شکم مادرش قرار دارد، «جنین» گفته می‌شود[1] و واژه «أجِنّة» جمع کلمه «جنین» است و نه «جن»! «أجنُن» نیز جمع دیگری برای «جنین» است.[2]
اما جمع موجودی که از چشم‌ها پنهان است، «جِنّة» و «جِنّان» است.[3]
همچنین قابل ذکر است که خود کلمه «جنّ» نیز به معنای یک فرد از گروه جنّیان نیست، بلکه چون «انس» اسم جنس است و شخص منسوب به این گروه از مخلوقات را «جِنّی» می‌گویند.[4] و «جانّ» اسم جمع برای جنّ است.[5]
البته با آنکه «أجنة» در زبان عربی جمع جنین است، اما در گفتگوهای زبان فارسی آن را به عنوان جمع جنیان نیز به کار می‌برند.

[1]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص 204، دمشق، بیروت، دارالقلم‏، الدار الشامیة، چاپ اول، 1412ق.
[2]. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، محقق، مصحح، میر دامادی، جمال الدین،‏ ج ‏13، ص 93، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.
[3]. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، محقق، مصحح، مخزومى، مهدى، سامرائى، ابراهیم، ج ‏6، ص 20، قم، هجرت، چاپ دوم، 1410ق.
[4]. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة)، محقق، مصحح، عطار، احمد عبد الغفور، ج ‏5، ص 2093، بیروت، دار العلم للملائین، چاپ اول، 1410ق.
[5]. لسان العرب، ج 13، ص 96.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها