Gelişmiş Arama
Ziyaret
9033
Güncellenme Tarihi: 2011/10/29
Soru Özeti
Hicabı düzgün olamayan kadın ve kızlara bakmak insanın gelecekteki yaşamına ne gibi etkisi olabilir?
Soru
Her gün Üniversitenin kapısından girdikten ta oradan çıkıncaya kadar kendimi yercesine rahatsız oluyorum. Zira hicabın durumu, oradaki davranışlar, üniversitedeki kızların konuşmaları çok bozuk. Bazı zamanlarda tesettürü düzgün olmayan kızlar beni etkiliyor. Üniversiteden çıktığımda çok rahatsız olur ve perişan bir durumumla kendi kendime; neden İslami bir Üniversite böyleli bir duruma düşmüş olsun diye soruyorum?
Sonra üniversiteye hâkim olan bu atmosfere dikkatle bazen sapıyor ve günah işlememe neden olmakta. Bu çirkin ve pis durum halen bazı zamanlarda devam etmektedir. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum: Hayatımda gerçekleşen bu sapma ve çirkin durumum şimdilik rüyamda olan gelecekteki eşime olan sevgimi etkileyebilecek mi? Günahların ardı ardına ve birbiriyle irtibatlı olduğunu dikkate alarak hali hazırda sahip olduğum siyasi düşüncemi ve takındığım siyasi tavırlarımı gelecekte etkileyebiliyor mu?
Kısa Cevap

Genel anlamda uygunsuz tesettür ve diğer günahlara karşı kalben rahatsız olmak ve ruhen onlardan nefret etmek kendi başına beğenilen çok iyi bir ruhiyedir.

Buluğ ve erginlik çağına ermiş ve özgür iradeye sahip olan her kes kendi amellerinden sorumlu ve onlara karşı hesap verecektir. Uygunsuz tesettüre sahip olan bazı kadınların bu durumu fertlerin onlara şehvet içerikli ve bulanıklı bakışlarla bakabilir ve bu yolla günah işleyebilir anlamına gelmiyor. Bilakis hem hicabı uygunsuz kızlar ve kadınlar hem bulanık ve şehvet içerikli bakışlarla bunlara bakanlar günah işlemiş durumdalar.   

Her günahın kendine has bazı olumsuz eserleri var olduğuna dikkat edilmelidir. Namahrem olan kadınlara şehvet kastıyla bakmak da kendine has bazı ferdi ve içtimai olumsuz eserleri vardır.

Ayrıntılı Cevap

Sorulan sorunun detaylı cevabı şöyledir:

1-   Genel anlamda uygunsuz tesettür ve diğer günahlara karşı kalben rahatsız olmak ve bu tür günahlardan kalben nefret etme ruhiye’sine sahip olama çok iyi bir ruhiyedir. Bu ruhiye’ye sahip olmak kendi başına çok iyidir. Kadınlar ve kızların düzgün veya hiç örtünmemeleri kendi başına günah olmasının yanı sıra başkalarının günah işlemeleri için de bir ortam hazırlıyor. Ama bu durum namahrem kimselerin şehvet kastıyla onlara bakmayı caiz kılmıyor. Zira buluğ ve erginlik çağına ermiş ve akıl sahibi olan her insan yapacağı kendi amelinden sorumludur. Çünkü insan özgür iradeye sahiptir. Ortamın günaha müsait olmasına rağmen kendini günahı işlemekten koruyup günah işlemeyebilir. Birçok mümin özellikle genç mümin her gün böyleli sahnelerle karşılaşıyor ve bunlardan göz yumup günah işlememeleri bu özgürlüğün bir örneğidir.

2-   Her günahın kendisine has olumsuz eserleri vardır. Namahrem kadına şehvet kastıyla bakma türünden olan günahın da kedine has hem toplumda hem bireyin kendi yaşamında olumsuz eserler bırakır. Örnek babından da olsa burada birkaç rivayet perspektifinden bazılarına işaret edeceğiz:

İmam Ali (a.s.) şöyle buyuruyor: “Her kim kendi gözlerini özgür bırakırsa her zaman psikolojik olarak rahatsızdır”. [1]

İmam Sadık (a.s.) bu bağlamda şöyle buyuruyor: “Namahrem kimseye bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. İnsanın (bakan kimsenin) günlünde uzun bir hasret bırakabilir”. [2]

Yine İmam Sadık (a.s.) şöyle buyuruyor: “(Namahrem bir kimseye) ardı ardına bakmak günülerde şehvet tohumunu eker. Bu durumun kendisi bu işi yapan kişiyi helak etmek için kâfidir”. [3]  

3-   Eğer bir kimse evlenmeden önce şehvet ve lezzet alma kastıyla namahrem kadınlara bakar ve bu işten tövbe etmez veya hata tövbe etse bile evlendikten sonra bu haram bakışlarını kontrol edemeyip devam etme belki daha fazlalaşma ihtimali var olmaktadır. Hal böyle olunca onunla hanımı arasında var olan sevginin olumsuz bir şekilde etkileneceği inkâr edilmeyecekle kalmayıp bu durum aralarında ihtilaflara ve nihayet boşamaya kadar varma ihtimali bile var olmaktadır.

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere müracaat ediniz:

Günah ve asar an; sual 1799 (sayt: 2407).

İslam ve irtibat-i salım beyne duhter ve peser; sual 1044 (sayt: 1110).

İhtilat der danışgahha; sual 4969 (saytŞ 5225).

Kanun hicap ve delail icbar der icrayı an; sual 1174 (sayt: 1177).

“Namahreme bakmanın getireceği neticeler” öğrenmek için “paygah havza net” sitesine bakabilirsiniz.[1] Sıkkatül-islam KULEYNİ, “ el-kafi ”, Tahran: Darul-kütübil-arabiye, 1365 ş. c. 8, s. 23.

[2] Meclisi, MUHAMMED BAKIR, “ biharu’l-envar ”, Lübnan (Beyrüt): müesesetül-vefa, 1404, k, c. 101, s. 40.

[3] Şeyhi SADUK, “ men la yahduru’l-fakih ”, Kum: intişarat-i camia’ yi müderrisin, 1413, c. 4, s. 18, handis no: 4970.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Tahsili devam ettirmek için yurt dışına çıkmanın hükmü nedir? Kendi bölgemizde tahsile devam etme ve kabul olma imkânı da bulunmamaktadır.
  4569 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında sakınca yoktur. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Eğer zaruret gerektiriyor ise, gittiğin yerlerde hakim olan haram adaplarından etkilenmiyor isen, aynı şekilde küfür ve fesada ...
 • Üzeri kutlu isimlerle nakşedilmiş bir yüzük kanalizasyona düştüğünde vazife nedir?
  6529 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Üzerinde Allah’ın veya Peygamberin (s.a.a) veyahut bir imamın isminin yazıldığı bir kâğıt veya saygı gösterilmesi gerekli olan herhangi başka bir şey tuvalete bağlı kanalizasyon kuyusuna düşerse, onu dışarıya çıkarmak ve yıkamak her ne kadar zor olsa da farzdır. Dışarı çıkarmak mümkün değilse, tümüyle yok olduğundan emin olmayana ...
 • Kur’anî ve dinî faaliyetler karşılığında veya genel olarak vacib-i kifayinin karşılığında ücret almanın hükmü nedir?
  6631 Dinsel Faaliyetler Nedeniyle Ücret Almak 2012/05/15
  Kur’an öğretmek, hıfzetmek gibi Kur’anî faaliyetlerin dışında kalan, namazın farzlarını öğretmek gibi farzların karşılığında alınan ücret caiz değildir. Ama dinin müstehap olan amelleri için ücret almanın sakıncası yoktur. Kur’anî faaliyetler, Hamd ve sure öğretmenin dışında olursa onun karşılığında da ücret almanın sakıncası olmaz, ancak mekruhtur. Fakat hediye ...
 • Hac’da kurban kesmenin felsefi nedir?
  8682 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/03
  İslam’ın tüm buyruk ve kanunları hikmet veya yaratıkların durumunu göz önünde bulunduran çok hesaplı ve faydalı hikmetler esasınca oluşturulmuştur. İslam kanun ve hükümlerinden birisi de kurban bayramı gününde Mina bölgesinde hacılara kurban kesmenin farz oluşudur. Hacda kurban kesmenin hikmetlerinin bazıları şunlardan ibarettir: Hacıların nefsanî heveslerini kurban etmeye, ...
 • Ölen ve cenazesi geç defnedilen bir ferdin ruhu nasıl bir duruma girer?
  27134 Eski Kelam İlmi 2012/01/18
  Kur’an-ı Kerim’den istifade edildiği kadarıyla, Yüce Allah ölenlerin ruhunu özel bir âlemde korumaktadır ve geç defnedilme durumunda ruha bir zarar gemlememektedir; bununla birlikte rivayetlere göre, cenazenin çabuk defnedilmesi icap eder. ...
 • Melekler ve cinler aşura gününde İmam Hüseyin’e (a.s) yardım etmek için geldiler mi? Geldilerse İmam neden yardımlarını kabul etmedi?
  14951 تاريخ بزرگان 2011/12/20
  Masum İmamlar’dan (a.s) cinler ve meleklerin İmam Hüseyin’e (a.s) yardım etmek için geldikleri konusunda rivayetler vardır. Kaldı ki Allah, cinler, melekler veya başka vesilelerle peygamberlerine yardım etmiştir. Örneğin Kur’an’da Peygamberimize hitaben şöyle buyuruyor: ‘Hani siz (Bedir meydanının zorluğundan)Rabbinizden yardım istemiştiniz de ...
 • Hangi İmam hacca gitmemiştir?
  5679 امام حسن عسکری ع 2012/06/16
  İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Samerra şehrinde kontrol altında bulunması sebebiyle hac farizasını yapmaktan mahrum kaldığı söylenmiştir ve yanı sıra kendisinin Samerra şehrinden çıktığına dair tarihsel bir bulgu elde mevcut değildir. Ama bununla beraber, kesin bir şekilde böyle bir iddiada bulunulamaz; çünkü bu tespitin aksine bir takım karineler ...
 • Kopya çekmek ve tez notuyla oynamanın hükmü nedir?
  2732 Yasa Ve Kanunlara Riayet Etmek 2019/12/09
  Kopya çekmek ve aynı sonucu doğuran eylemler haramdır. Buna bina tövbe etmeli ve Allah’tan bağışlanma dilemelisiniz. Ama eğer mesleğinizi yapacak gerekli bilimsel birikime sahipseniz bu alanda çalışmanızın da ve karşılında aldığınız paranın da sakıncası yoktur.Bu soruya Taklit Mercilerin vermiş olduğu cevaplar:[1]
 • Dövme yaptırmak haram mıdır?
  6347 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/22
  Ayetullah el-Uzma Hadevi Tahrani’nin cevabı:Bedene zararı yoksa, müstehcen şekiller olmazsa ve insanın şahsiyetini düşürmezse sakıncasızdır. ...
 • Astıma müptela olan oruçlu bir şahsın sprey kullanmasının hükmü nedir?
  6171 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/18
  Mercilerin çoğu, ilaç yerine istifade edilen iğne ve serum gibi şeylerin kullanımını caiz bilmektedir. Elbette belirtilen hususların yemek yerine istifade edildiği yerde onlardan sakınmak gerekir.[1] Aynı şekilde nefes darlığı için kullanılan sprey eğer ilacı sadece akciğere aktarırsa, orucu bozmaz.

En Çok Okunanlar