Gelişmiş Arama
Ziyaret
28017
Güncellenme Tarihi: 2010/10/07
Soru Özeti
Günahta ısrar etmek cezanında artmasına neden olur mu?
Soru
Zina, müzik dinlemek vs. günahlar devamlı işlendiğinde ilk defa yapılana göre cezalarıda artar mı?
Kısa Cevap

Günahta ısrar etmek, deyimi iki manada kullanılmaktadır: 1)Günahı tekrarlamak, 2)Günah işledikten sonra tövbe ve istiğfar etmemek.
Günahta ısrar etmenin çok kötü sonuçları vardır. Ayet ve rivayetlerde bu durum şiddetle kınanmış ve küçük günahın büyük günaha dönüşmesi, takva dairesinden çıkılması, bedbahtlık, itaat etmemek, insanı küfür ve ateitstlik sınırına götürmesi gibi bazı kötü sonuçlarına işaret edilmiştir. Günahta ısrar ve tekrar etmenin kötülüklerinden biri dünya ve ahiretteki cezasının artmasıdır. Mesela büyük günah işleyen ve iki kere had uygulanan kimse üçüncü defada öldürülür.

Ayrıntılı Cevap

Konuya girmeden önce günahta ısrar etmek ve onun manaya geldiğine bakmak lazım. Günahta ısrar etmek iki manada kullanılmaktadır:
1-Günahı tekrarlamak: Israrın kesin manası ‘günahı amelde pişman olmadan tekrarlamak
tır, yani örfçe ‘günaha devam ediyor’ denilmesidir. Günahta ısrar edenin pişman olmayacağıda bellidir.
2-Tövbe ve istiğfar etme azmi olmadan günah işlemek (bir defa bile olsa): Bir rivayette İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Günahta ısrar etmek demek insanın günah işleyip istiğfar etmemesi, tövbe etmeye azimli ve kararlı olmaması demektir.’[1]
Bir başka rivayette Resul-ü Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: ‘İstiğfar edenin günahında ısrar yoktur, hatta bir günahı günde yetmiş kere işlese de.’[2]

Bu ve benzeri hadisler, günah işlendikten sonra tövbe ve istiğfar edilmemesine ‘günahta ısrarlı olmak’ dendiğini göstermekteler.

Günahta Israr Etmenin Sonuçları
Günahta ısrar etmek ayet ve rivayetlerde şiddetle kınanmış ve bazı kötü sonuçları şöyle belirtilmiştir:
1-Küçük günahların büyük günahlara dönüşmesi: Bir rivayette, ‘Hiçbir günah ısrar edildiğinde küçük değildir, ve hiçbir günah istiğfar edildiğinde büyük değildir’ diye buyurulmaktadır.[3] Yani insan günah işlemekte ısrar ederse, günahı küçükte olsa büyüğe dönüşür. Tövbe ve istiğfar eden kimsenin ise günahı büyük olsa da o günah artık büyük günah olmaktan çıkar.
2-Takva dairesinden çıkmak: Kur’an muttakiler hakkında şöyle buyuruyor: ‘Onlar, kötü bir iş işlediler mi, yahut nefislerine bir zulümde bulundular mı Allah'ı anıp suçlarının bağışlanmasını dileyenlerdir ve Allah'tan başka kimdir günahları bağışlayan? Onlar, işledikleri suçta, bile bile ısrar da etmezler.’[4]
3-İtaatlerin kabul olmaması: İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Andolsun Allah’a, kulun günahta ısrarından dolayı Allah onun itaatinden hiçbir şeyi kabul etmez.’[5]
4-Bedbahtlık getirmesi: İmam Sadık (a.s) buyuruyor: ‘Resul-ü Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyordu: Bedbahtlığın alameti şunlardır: Gözün kuru olması (gözyaşının ve ağlamanın olmaması), kalbin katılaşması, dünyaya aşırı düşkünlük ve günahta ısrar etmek.’[6]
5- Günahın öneminin azalması.
6- İnsanı küfür ve dinsizlik sınırına götürmesi: Kur’an bu konuda şöyle buyuruyor: ‘Sonra da Allah'ın delillerini yalanladıkları ve onlarla alay ettikleri için o kötülük edenlerin sonu kötü oldu gitti.’[7]
7- Günahın dünya ve ahiret cezalarının çoğalması: Rivayetlerde şöyle gelmiştir: Büyük günah işleyen ve iki kere had uygulanan kimse üçüncüsünde öldürülür.[8]
Nitekim kötü bir amel olan zinayı işleyen kimse üç kere kırbaçlanırsa dördücüsünde öldürülür.[9]

Dolayısıyla küçükte olsa insan her günah işledikten sonra hemen tövbe etmeli ve yeniden günaha dönmeme kararı almalıdır, zira günahta ısrar etmek ve onu tekrar tekrar yapmak kulu Allah’tan uzaklaştırır, kalbini siyahlaştırır. Bu da insanın tövbe etmesini zorlaştırır.  


[1] -İmam Bakır (a.s) ‘Onlar, işledikleri suçta, bile bile ısrar da etmezler.’ ayeti hakkında şöyle buyurdu: ‘Günahta ısrar etmek demek…’ (Muhammed b. Yakup Kuleyni, Usul-u Kafi, c.2, s.288, Bab-ul Israr Ala’z Zenb, H.2)

[2] -Envar-ut Tenzil, c.1, s.182.

[3] -Kafi, c.2, s.282, Bab-ul Israr Ala’z Zenb, H.1

[4] -Al-i İmran/135

[5] -Kafi, c.2, s.288, Bab-ul Israr Ala’z Zenb, H.3

[6] -Şeyh Hür Amuli, Vesail-uş Şia, c.15, s.377, H.20680

[7] -Rum/10

[8] -Kafi, c.7, s.191, H.2

[9] -a.g.e, H.1

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar