Gelişmiş Arama
Ziyaret
6518
Güncellenme Tarihi: 2011/11/21
Soru Özeti
Nafile gece namazı nasıl bir ibadettir?
Soru
Gece namazı hakkında bildiğiniz ve muteber olan tüm hususları lütfen benim için açıklar mısınız?
Kısa Cevap

Gece namazı, gece yarısından sonra ve her türlü riya, gösteriş ve kendini göstermeden uzak bir şekilde yerine getirilen çok faziletli ibadet ve namazlardandır. Gece namazı on bir rekâttır. Sekiz rekâtı, sabah namazı gibi iki rekâtlık namaz halinde, ama gece namazı niyetiyle kılınır. Sonra iki rekât Şef’ namazı niyetiyle ve ardından bir rekât da Vitir namazı niyetiyle kılınır. Bütün bu on bir rekât kısa veya uzun olarak kılınabilir.

Ayrıntılı Cevap

Gece namazı ayet ve rivayetlerde çok tavsiye edilen çok faziletli ibadet ve namazlardandır. Gecenin kalbinde, seher vaktinde ve maddî hayat telaşı durulduğunda namaz kılmak, insanda eşsiz özel bir şuur hali ve sevinç meydana getirir. Bu nedenle Allah dostları dua ve münacat için her zaman gecenin sonunu seçerler; çünkü bu sakin ortamda ve her türlü riya, gösteriş ve kendini göstermeden uzak durumda ve de kalp huzuru eşliğinde ruhu fevkalade bir tarzda eğiten ve tekâmül yaratan bir şuur hali insanda meydana gelir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim gece namazı kılan kimselere Mahmud makamı vaadinde bulunmuştur:

"وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ عَسَىٰ أَن یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا" [1] Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.”

Gece Namazını Kılma Niteliği

Gece namazı on bir rekâttır. Sekiz rekâtı, sabah namazı gibi iki rekâtlık namaz halinde, ama gece namazı niyetiyle kılınır. Sonra iki rekât Şef’ namazı niyetiyle ve ardından bir rekât da Vitir namazı niyetiyle kılınır. Bütün bu on bir rekât kısa veya uzun olarak kılınabilir.

Kısa Yöntem:

Bu yöntemde, on bir rekâtta sadece Hamd suresi okumayla (sure okunmaksızın) yetinilebilir.

Uzun Yöntem:

Bu yöntemde, ilk sekiz rekâtın her rekâtında ilkönce Hamd suresini ve ardından da bir sureyi (tavsiye edilen Kafirun ve Tevhid sureleri gibi değişik sureler) okuruz. Elbette bazı rivayetlerde Tevhid suresinin hatta on defa okunması bile tavsiye edilmiştir. Şef’ namazının iki rekâtında ilk rekâtta, Hamd suresinden sonra “Felak” suresinin okunması ve ikinci rekâtta da Hamd suresinden sonra “Nas” suresinin okunması daha iyidir. “Vitir” namazının bir rekâtında da Hamd suresinden sonra sadece üç defa Tevhid suresini okumak veya Felak ve Nas sureleriyle birlikte üç defa Tevhid suresini okumak daha iyidir. Hakeza sadece Tevhid suresini okumakla yetinilebilir ve eller konuta kaldırılabilir.

Konut:

Vitir namazının konutu, çok faziletli olan müstehaplardan biridir ve onu uzatmamız tavsiye edilmiştir. Bir rivayette Peygamber-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: “Her kimin dünyada Vitir namazındaki konutu daha uzun olursa, o kıyamet durağında daha rahat olur.” [2] Konutta ilkönce kırk mümin veya genel olarak müminler için dua ederiz; mesela şöyle deriz: اللهم اغفر لفلان (“filan” kelimsinin yerine kendisi için dua edilen şahsın adı anılır) veya

اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات denir. Sonra yetmiş defa şöyle deriz: "استغفر الله ربی و اتوب الیه‌" . Sonra yedi defa

"ذا مقام العائذ بک من النار" Ardından üç yüz defa "العفو"  deriz. Bundan sonra şöyle deriz:

"رب‌ّ اغفرلی و ارحمنی و تب علی‌ّ انک انت التواب الغفور الرحیم‌" . Sonra rükûa ve sonra secdeye gider ve ardından da teşehhüt okur ve selam veririz. Elbette gece namazı zikirleri ve rekâtları arasında müstehap olan birçok dua ve zikir mevcuttur.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere müracaat ediniz:

1. İndeks: Gece Namazının Önemi, Eserleri Ve Kaza Hükmü, Soru: 13240 (Site: 12997) .

2. Mefatihü’l-Cenan, Merhum Şeyh Abbas Kumi.[1] İsra, 79.

[2] Tabatabai Yezdi, Muhammed Kazım, Urvetü’l-Vuska, c. 1, s. 544 – 545, Daru’l-Tefsir.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Mahşer yeri nasıl bir yerdir?
  10170 Eski Kelam İlmi
  Kıyametin varlıksal mertebesi, nasıl tabiat âleminden ve dünyadan farklıysa ve dünyevi cismin parçalarındaki var olan değişimler, kıyametin varlığıyla farklılık arz ediyorsa, mahşer veya kıyamet yeri de tözsel varlık yönüyle yeryüzünden farklılık arz eder. Bu sebepten ötürü cismani dirilişi kabul eden kimseler şöyle demişlerdir: Parçalardan ve zıtlardan oluşan ...
 • Eğer mümkünse Şia’nın temel fırkalarının sayısını beyan eder misiniz?
  8940 Eski Kelam İlmi
  Şia kavramı, sözlükte “takipçi”, “yaver” ve bir tarz yol ve dine sahip olma anlamına gelir. Müslümanlar arasındaki literatürde ise Hz. Ali’nin (a.s) takipçilerine özgü bir bağlamda kullanılmıştır.  Hz. Ali’nin takipçileri hakkında da Hz. Ali’nin dostu ve seveni veya Hz. Ali’yi Osman’dan yahut diğer ilk iki halife ve ...
 • “Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikahe” şeklinde olan ayetin anlamı nedir?
  5204 Tefsir
  Allah u Teâlâ bu ayeti kerimede yetimlerden sorumlu olan kimselere düstur veriyor ki yetimlerin mallarına karşı dikkatli olmalarını istiyor. Yani onların sermayesini korusunlar, sorumlulukları döneminde buluğ ve rüşt çağına erinceye kadar onları denemeye tabi tutsunlar. Sorumlular, sorumluluklarının altında olan yetimlerin buluğ ve rüşt çağına erdiklerini fark ettiklerinde ...
 • İslam’a göre fikir açıklamada özgürlüğün çerçevesi belirleyen ölçüler nelerdir?
  5059 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Görüş belirtme ve fikir açıklamak serbestliği İslami toplumdaki kültürel yapının önemli unsurlarından sayıldığı ve hassas ve stratejik bir öneme sahip olduğu için ve diğer yandan toplumsal şartların değişken bir yapısının olması yüzünden konunun doğası bu alanda değişmeyen sabit bir kaide belirlemeyi imkânsız kılar. İslam devleti değişken ortam ve şartlar gereğince ...
 • Bir malın humusu verildikten sonra ona yeniden humus vacip olur mu?
  4162 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bilindiği üzere humus, füru-u dinden olup İslam’ın önemli farzlarından biridir ve ibadet sayılmaktadır. Bu yüzden kurbet kastıyla (Allah’ın emrini yerine getirmek niyetiyle) yerine getirilmelidir.Mal ve sermayeye humus geldiğinde bir kere humusları verilirse üzerinden uzun yıllar geçse de ona artık humus gelmez. Ama mal ...
 • Namazın mana ve faydaları nelerdir?
  9484 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Salat lügatte dua, ateşi körüklemek vs. manalara gelmiştir. Istılahta ise tekbirle başlayıp selamla biten ameller bütünüdür. Namazın bazı kısımlarında dua olmasından dolayı veya insanı alevli ilahi ateşten kurtarmaya neden olduğu için ona ‘salat’ denmiş olabilir.Namaz, günahların karşısında bir siper olup, kötülüklerden sakındıran, günahlardan temizleyen, kibiri ...
 • İranın dini medreselerinde tahsil sistemi nasıldır?
  8773 Fıkıh Tarihi
  Günümüzde İranın ilmi havzalarındaki tahsil sistemi şöyledir: Bir öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimi (lise) bitirdikten sonra havzaya girer ve tahsil dönemi boyunca sırasıyla mukaddime dersleri (sarf ve nahiv, maani-beyan ve mantık), satıh/üst düzey eğitim (usul, fıkh ve felsefe), ek dersler (akaid, tefsir, iktisat, milel ve nihel, ...
 • Tefsir-i bi-Rey ile entelektüelsel bir görüşten (güvenir (müvassak) haber-i vahit) yararlanarak yapılan tefsir arasında fark nedir?
  7209 شیعه و قرآن
  Bazı ilimlerin Kur’anla irtibatı öyle bir şekildedir ki onlar olmaksızın Kur’an ayetlerini tefsir ve tahlil etmek imkansızdır. Sarf ilmi, nahiv ilmi, meani, beyan lügat vb. ilimler gibi. Dolayısıyla müfessir olan bir kimse Kur’anın daha iyi anlaşılması için etkili olan ilimlerde uzman olmalıdır. Kur’anı kerimde “am-has, mutlak-mukayet, nasih-mensuh” ...
 • Niçin Hz. Ali (a.s) kendi hilafeti döneminde Fedek’i Hz. Fatıma’nın evlatlarına geri vermedi.
  9028 تاريخ بزرگان
  Fedek, Hayber Kalesinin Müslümanlarca fethedilmesine müteakip hicretin yedinci yılında askeri bir taarruz olmadan sahiplerinin antlaşma yaparak kendi istekleri üzere Peygamber’e teslim ettikleri verimli bir arazinin adıdır. Bu bölge askeri bir girişim olmadan ele geçirildiği için Peygameber’e aitti.   Peygamber (s.a.a), “Yakınlarının hakkını ver” ayeti inince Fedek’i Hz. Fatıma’ya ...
 • Peygamberin (s.a.a) vasiyyetinin yazılması engellendiği zaman Hz. Ali (a.s) neden buna karşı çıkmadı?
  9778 Eski Kelam İlmi
  Peygamberimizin (s.a.a) isteğinin (vefat etmeden önce vasiyet yazmak için kalem ve kağıt isteğinin) engellenmesi tarihin meşhur olaylarındanır. Bu olaya ‘Yevm-il Hamis’, ‘Kalem ve Kağıt’ vb. gibi çeşitli isimler verilmiştir. Hz. Ali’nin (a.s) bu olayda susması onun gerçekleştiğinin reddini göstermez. Aksine onun deliline bakmak lazım. Acaba ...

En Çok Okunanlar