Gelişmiş Arama
Ziyaret
9878
Güncellenme Tarihi: 2009/10/18
Soru Özeti
Müçtehitlerin makamı konusunda bir ayet veya hadis var mı?
Soru
Masum olmadıklarına nazaran müçtehitlerin seçkin bir makama sahip oldukları konusunda bir ayet veya hadis var mı?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor: “Müminler hep birlikte (cihat ve ilim için) hareket edecek değillerdir. Niçin dinde derin bilgi elde etmek ve geri dönünce kendi toplumlarını uyarmak için onların her kesiminden bir topluluk hareket etmiyor? Olur ki (onların uyarmasıyla) sakınırlar.”[1]

Kur’an-ı Kerim bu ayette müminlerin bir kısmını dinde derin bilgi edinmeye davet ediyor. Elde ettikleri ilim ve maarifle toplumlarını bilgilendirip onları ilahi azaptan korkutmuş olsunlar diye. Bu arada dikkat edilmelidir ki “olur ki sakınırlar” denerek insanlar bu kişilerin sözlerini kabul etmeye davet edilmişlerdir. Acaba fakih ve müçtehidi övme noktasında bundan daha büyük bir özellik bulunabilir mi?

Buna ek olarak Peygamber ve Masum İmamlardan fakihlerin övülmesi noktasında birçok hadis bizlere ulaşmış bulunmaktadır biz burada birkaç tanesini zikir etmekle yetiniyoruz.

1.             Merhum Şeyh Saduk Emiru’l-Müminin Hz. Ali’den (a.s) şöyle bir hadis nakleder:­ Hz. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: “Ey rabbim! Benim vasilerimi kendi rahmetinde karar kıl. Hazret’ten: Senin vasilerin kimlerdir ey Allahın resulü? Diye sorulduğunda şöyle buyurdu: Benim vasilerim benden sonra gelip benim hadisimi ve sünnetimi nakledecek olanlardır.” [2]

Acıktır ki: kendisinden sonra gelecek, onun hadisini ve sünnetini nakil edecek olanlar fakihlerdir; rivayet edenler ve muhaddisler değil. Yalnızca fakihler Peygamber’de bulunan özellikleri taşıma kabiliyetine sahiptirler.[3]

2.             İmam Hasan Askeri’ye(a.s) nispet edilen tefsirde; imam Rıza(a.s) söyle buyurmaktadır: “kıyamette abide denilecek: sen iyi bir adamdın senin himmetin kendini hidayet edebilmekti… o zaman gir cennete! Ama fakih(müçtehit)’in diğer insanlara hayrı dokunan kişidir. Onları düşmanlarından kurtarır cennetin nimetlerini onlara sunar; Yüce Allah’ın razılığını onlar için kazanır. İşte bu yüzden kıyamette fakihe denilecek: Ey Ehl-i Beyt yetimlerinin kefili, zayıfların hidayet edicisi, ehlibeyti sevenlerin dostu! Dur Dinini senden öğrenenlere şefaat et. O bekler ve kendisiyle beraber bir grupla birlikte cennete girer. Onlar fakihin ilminden istifade edenler, fakihin ilminden istifade edenlerden istifade edenler ve her kim kıyamete kadar onun ilminden istifade etmiş ise işte o kimselerdir.[4]

Bu rivayetten ve buna benzer rivayetlerden anlaşıldığı gibi fakihin yüce makamını ahrette alacağı karşılıktan anlama mümkündür.[1] Tövbe,122. Enbiya suresinin yedinci ayetinde “Bilmiyorsanız bilenlerden sorun” diye buyurur; bu ayetin en acık mıstakları Ehl-i Beyt olmakla birlikte fakihlere de şamil olmaktadır.

[2] Şeyh Saduk, Men la yehzeruhu’l fakih, c.4, s.420, h. 5919; Kitabu’l-Emali, s.109, meclis 34, h.4.

[3] İmam Humeyni, Kitabu’l-Bey’, c.2, s.629; Velayet ve dianet der endişeyi siyasiy-i İslam, Hadevi-yi Tehrani, Mehdi, s95-102

[4] Biharu’l-Envar, c.2, bab.8, s.5, h.10.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zatı âlinizin Kur’an’ın tahrif edildiği hadisler konusundaki görüşünüz nedir?
  5565 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani’nin bu bağlamdaki görüşü şöyledir: Kur’an’ın tahrif edildiğini söyleyen hadisler ya senet bakımından zayıftırlar ya da sadır olma cihetinden hüccet değildirler veya delaletleri kabul edilebilinir durumda değildir. Kur’an-ı Kerim hiçbir zaman tahrif olmamış ve olmayacaktır. Kur’anın tahrif ...
 • Allah maddi şeyleri mutlak yokluktan yaratmışsa bu, O’nun kudretinin maddi şekil, form ve kudrete yansıdığı anlamına gelir mi?
  6522 Teorik İrfan 2012/03/12
  Evet, yokluktan yaratmak bu manadadır; çünkü yokluk Allah’ın kendisi aracılığıyla yaratacağı bir şey değildir. Rivayetler de bu manaya değinmiştir; yani diğer ilahi sıfatlar ile birlik içinde olan ve bizim ilmimizin haddi dışında yer alan Allah’ın mutlak kudreti yaratıkları yokluktan yaratmıştır ve gerçekte bu yaratıklar Allah’ın mutlak kudretinin ...
 • Müstehcen filmlere bakmaktan nasıl tövbe edebiliriz?
  22167 Teorik Ahlak 2010/02/01
  Günah, kötü kokulu bir lağım kuyusu gibidir, insan ona ne kadar çok dalsa kokusunu o kadar az alır. Zira insanın koku alma duyusu iş yapamaz hale gelir ve daha fazla battığının farkında olmaz. Öte yandan, insanın bu ...
 • İslam dini zor ve çetin bir din midir?
  9032 دین اسلام 2015/06/29
  En kâmil ilahi din olan İslam’ın temeli kolaylık ve yumuşaklık üzerine kurulmuştur. Kolaylık ve yumuşaklık İslam’ın hüküm ve kanunlarında mevcuttur. İslam’ın temellerinin apaçık ve kavramlarının da basitliği her akıllı ve uygar insan için anlaşılır niteliktedir ve her temiz ve sağlıklı fıtrat onun basit, anlaşılır, mantıklı ve makul ...
 • (Windows ve Microsoft Office takımı gibi yabancı disklerin) telif hakkına riayet etmek farz mıdır?
  5615 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/30
  Hz. Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani (ömrü uzun olsun) belirtilen sorunun yanıtında şöyle buyurmuştur:Kitap telifi, bir araç icat etmek veya bir disk üretmek gibi manevî bir iş yapmak, bunu yapan şahıs için özel bir hak yaratır ve hak sahibinin izni olmaksızın onun manevî ürününden yararlanılamaz. Eğer üretici Müslüman değilse, ...
 • Acaba dövme yaptırmak haram mıdır?
  8753 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Ayetullahe'l-uzma SİSTANİ’NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Haddi zatında caizdir. Ayetullahe'l-uzma MEKARİMİ ŞİRAZİ'NİN (Allah yüce gölgesini devam ettirsin) defteri: Bedene özel zararı olmadığı müddetçe ve ahlaki fesada neden olan resimler olmazsa caizdir ve her halükarda abdest ve gusül için sorun ...
 • İnsan kendi çocuğuna Muhammed Mehdi ismini takabilir mi?
  12069 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Bu soruyu cevaplandırmak için iki noktaya dikkat etmek gerek:1-   Hadislerimiz bizi İmam-ı Zamanı (a.f.) Muhammed ismiyle zikir etmekten men ediyor; ama bu yasaklık hiçbir halette Muhammed ismini kollanamazsınız, hatta kendi ...
 • Cemaat namazı niyetinde namaz rekâtlarının sayısı belirtilmeli midir?
  5526 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/12
  Asıl yanıta değinmeden önce niyette iki önemli konunun dile getirildiği noktasını hatırlamak gerekir:1. Niyette söz gerekli midir?2. Niyette muteber olan şeyleri dile getirmenin lazım olmadığı açıklığa kavuştuktan sonra[1] hangi şeylerin niyette gerekli ve muteber olduğu konusu ortaya çıkmaktadır. ...
 • Acaba kadın yargıç olabilir mi?
  10894 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/05/06
  Fakihler ve din uzmanları kadının yargıç olması gibi bazı konular hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu gibi konular, dinin zaruri ve zorunlu konularından sayılmamaktadır.Kadının yargıç olamayacağını söyleyenler, bu hususta nakledilen rivayetlere ve icma delililine dayanmışladır.
 • Erkek altın saat kullanabilir mi?
  28981 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/27
  Boyna altın zincir asmak, altın yüzük takmak ve ele altın kaplama saat takmak gibi altınla süslenmek[1] erkeğe haramdır ve bunlarla namaz kılmak da namazı bozar.[2] Elbette altın saat ve altın zincir sadece ...

En Çok Okunanlar