Gelişmiş Arama
Ziyaret
8807
Güncellenme Tarihi: 2010/04/07
Soru Özeti
Başka gök cisimlerinde canlı varlıkların olduğu konusunda İslam’ın görüşü nedir?
Soru
İslam’ın başka gök cisimlerinde yaşamın olduğu konusunda nasıl bir görüşü vardır?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Başka galaksi ve gezegenlerde canlı veya aklı olan varlıkların olup olmadığı konusu insanın cevabını bulmaya çalıştığı sorulardan biridir. Ancak şimdiye kadar bu sorunun cevabı bulunamamıştır. Kur’an’ın bazı ifadelerinden gökte canlı varlıkların olacağı anlaşılmaktadır. Örneğin:

1- (Min Dabbe) İfadesi: ‘Ve delillerindendir gökleri ve yeryüzünü yaratması ve her ikisinde devingenleri (canlıları) yayıp dağıtması ve onun, elbette onları toplamaya da gücü yeter.’[1]

2- Göklerde kim varsa, ne varsa ibaresi:

Ondan ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; o, her gün bir iştedir.’[2]

‘Ve Allah'a secde etmededir göklerde ne varsa ve yeryüzünde yürüyen ne varsa ve melekler de ululanmadan Allah'a secde etmededir.’[3]

‘Yedi gök ve yerle onlarda ne varsa hepsi, onu noksan sıfatlardan tenzih eder’[4]

3- Doğular ve batılar ibaresi:

‘Andolsun doğuların Rabbine ve batıların Rabbine, gerçekten de bizim gücümüz yeter.’[5]

4- Alemler[6] ibaresi:

‘Hamd, alemlerin rabbi olan Allah'adır’[7]

Ancak yukarıda aktardığımız ayetler içinden yanlızca birinci ayet[8] ve ‘alemler’ sözcüğünün geçtiği ayetler göz önüne alındığında başka gök cisimlerinde canlı varlıklar olabileceği ihtimali verilebilir.[9]

Allame Tabatabai (r.a) birinci ayetin tefsirinde diyor ki: ‘Ayetin zahirinden göklerde de yeryüzündeki gibi mahlukatlar olduğu anlaşılmaktadır…’[10]

Tefsir-i Nümune’de ise şöyle yazılmaktadır:

‘Bu ayet göklerde çeşitli varlıkların olduğuna delil teşkil etmektedir. Bilim insanları şimdiye kadar kesin bir şekilde bu konuda hüküm vermeyip, üstü kapalı olarak başka varlıkların olduğunu söylüyorlar, ama Kur’an gökte de bir çok canlı varlığın olduğu gerçeğini açık bir şekilde beyan etmektedir.’[11]

Bir hadiste Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: ‘Gökteki bu yıldızlarda yeryüzündeki şehirler gibi şehirler vardır; her şehir başka bir şehirle (her yıldız başka yıldızla) nurdan bir sütunla bağlıdır.’[12]

Söz konusu ayetin başka gök cisimlerinde canlı varlıkların olabileceğine delil olması konusunda bir kaç hatırlatmada bulunalım:

1- Sema (gök) ve Semavat (gökler) sözcükleri Kur’an’da yön, yukarı, gök cisimleri, yerküreyi çevreleyen katmanlar vs. gibi manalara gelmiştir.[13]

Ayetin başka gök cisimlerinde canlı varlıkların olduğuna delil olması için ‘Semavat’ (gökler) kelimesinin söz konusu ayetlerde gök cisimleri manasına gelmesi gerekir. Halbuki ayette geçen bu kelimeden maksat dünyanın etrafını saran katmanlar, dabbe kelimesinden de maksat etrafımızı saran atmosfere yayılmış mikroskopik (virüsler gibi) ve cüsseli (kanatlılar gibi) varlıklar olabilir.

2- Bilimsel olarak şimdiye kadar başka gök cisimlerinde canlı varlıkların varlığı ispatlanmamış, sadece güçlü bir ihtimalle böyle varlıkların olabileceğinden söz edilmiştir. Bu açıklamalardan anlaşılan şu ki başka gök cisimlerinde böyle varlıkların olabileceğini Kur’an’a kesin anlamda isnat edilmez. Ancak bu konuda bazı işaretlerin var olduğu söylenebilir.[1] - Şura/29

[2] - Rahman/29

[3] - Nahl/49

[4] - İsra/44

[5] - Maaric/40

[6] - Bu sözcük Kur’an’da 61 kere gelmiştir.

[7] - Fatiha/2

[8] - Şura/29

[9] - Daha fazla bilgi için bkz: Rızai İsfahani, Pejuheşi Der İ’caz-i İlmi-i Kur’an, c.1, s.195-206

[10] - el-Mizan, c.18, s.58

[11] - Tefsir-i Nümune, c.20, s.436-439

[12] - Sefinet-ul Bihar, c.2, s.574, ‘Necm’ maddesi, Ali b. İbrahim’in tefsirinden naklen.

[13] - Tefsir-i Nümune, c.1, s.165-166

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

En Çok Okunanlar